Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Ἀνάμιξη τῶν Ἑβραίων ὑπὸ τοῦ Μοσὲ Νταγιᾶν στὰ γεγονότα τοῦ 1974 του Δημητρίου Σοπιάδη


ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ" ΥΠΗΡΞΕ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥ ΝΤΟΜΙΝΟ 

Ἀνάμιξη τῶν Ἑβραίων ὑπὸ τοῦ Μοσὲ Νταγιᾶν στὰ γεγονότα τοῦ 1974 

Tὸ 1973 ὁ Δ. Ἰωαννίδης, ὡς διοικητὴς τῆς πανταχοῦ παρούσας στρατιωτικῆς ἀστυνομίας ."ΕΑΤ – ΕΣΑ", κίνησε τὰ νήματα τῆς ἀνατροπῆς τοῦ δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου, τροφοδοτώντας παράλληλα καὶ τὶς παρασκηνιακὲς διεργασίες πίσω ἀπὸ τὸ πραξικόπημα ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τὸ τελευταῖο συνετελέσθη τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974, ὁπότε καὶ ὁδήγησε στὴ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ κατοχὴ τῆς βόρειας Κύπρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 
Κατὰ τὸν Βασίλη Νέδο [εφημ. “Καθημερινή” 27-7-2008], 

ὁ Ἰωαννίδης, ὡς κατ' ἐξοχὴν ἐκπρόσωπος τῆς σκληροπυρηνικῆς πτέρυγας τῶν χουντικῶν, σὲ κάθε εὐκαιρία ποὺ τοῦ δινόταν στὸν συνωμοτικὸ μικρόκοσμο στὸν ὁποῖο ζοῦσε, κατηγοροῦσε τὸν Παπαδόπουλο γιὰ ἔλλειψη ἀποφασιστικότητας. Ὁ τελευταῖος σπάνια ὑποψιαζόταν τὸν Ἰωαννίδη, τὸν ὁποῖο θεωροῦσε ἔμπιστο. Μάλιστα, μία ἡμέρα ὁ Μαρκεζίνης καὶ κάποιοι συνεργάτες τοῦ Παπαδόπουλου τὸν προειδοποίησαν ὅτι ὁ Ἰωαννίδης θὰ τὸν ἀνατρέψει γιὰ νὰ λάβουν τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση: ««Ὁ Μίμης εἶναι ἀρσακειάς. Δὲν θὰ ἔκανε ποτὲ κάτι τέτοιο»». 

Τὴν ἴδια περίοδο ὁ Ἰωαννίδης καλεῖ στὸ γραφεῖο του μία σειρὰ ἀπὸ στρατιωτικοὺς καὶ ζητάει νὰ τοῦ ἀναφέρουν τὴν ἄποψή τους γιὰ τὸν Παπαδόπουλο. Ἐκεῖνοι, σκληροπυρηνικοὶ καὶ ἔμπιστοι τοῦ Ἰωαννίδη, ἀρχίζουν νὰ τὸν ὑβρίζουν λέγοντας πόσο μαλθακὸς καὶ ἀνίκανος εἶναι. Ὁ Ἰωαννίδης τὰ κατέγραψε ὅλα σὲ κασέτα καὶ στὴ συνέχεια τὴν ἔδωσε στὸν Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος πείστηκε πλέον ὅτι ὁ ἄλλοτε ἔμπιστος φίλος του λογάριαζε χωρὶς τὸν ἴδιο. Πράττοντας τοιαύτως, ὁ Ἰωαννίδης ἀπείλησε τὸν Παπαδόπουλο μὲ πραξικόπημα νεώτερων ἀξιωματικῶν. 

Ἡ ἀντίθεση τοῦ Ἰωαννίδη πρὸς τὸν Παπαδόπουλο ξεκινάει τουλάχιστον ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1968, ὅταν τάχθηκε ἐναντίον τοῦ διεξαχθέντος δημοψηφίσματος γιὰ τὸ Σύνταγμα. 
Τὴ νύχτα στὶς 14 Νοεμβρίου 1973 ὁ ἰσραηλινὸς στρατηγὸς Μοσέ (Μωυσῆς) Νταγιάν ἔφθασε στὴν Ἀθήνα καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ σπίτι τοῦ γιατροῦ Ζὰκ Ἀλαζράκη, γαμπροῦ τοῦ Δημ. Ἰωαννίδη. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔστειλε μήνυμα στὸν Ἰωαννίδη νὰ εἶναι ἕτοιμος: ««Ἡ ὥρα ἔφθασε. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα»». 

Τὴν ἑπομένη, 15 Νοεμβρίου, τὸ γιωτ «Ἀπόλλων», ἰδιοκτησίας τῆς ἑταιρείας «ΟΤC», ἡ ὁποία τότε ἦταν ἰδιοκτησίας τῆς CIA, ἔφθασε στὸν Πειραιά. Τὸ γιωτ πρὶν τὴ μετατροπὴ του, ἦταν μονάδα τοῦ βρετανικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ. Ἦταν ἐξοπλισμένο μὲ πανίσχυρο ἀσύρματο, τέλεια ἐργαστήρια καὶ ἀναρίθμητους φακέλους. Εἴκοσι κομάντος συμπλήρωναν τὸ εἰδικὸ πλήρωμα τοῦ σκάφους. Ἐπικεφαλῆς ὁ πράκτορας τῆς Mossad, Robert Maxwell (μετέπειτα μεγιστάνας τῶν Βρετανικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καθὼς εἶναι γνωστὴ ἡ ἀγάπη τῶν σιωνιστῶν πρὸς τὰ ΜΜΕ). 
Τὸ «Ἀπόλλων» ἔπλευσε ἀπὸ τὸν Πειραιὰ πρὸς τὰ ἀνοιχτὰ τοῦ Σουνίου, ὅπου καὶ περίμενε ἀνενόχλητο. 

Στὸ μεταξὺ ὁ ἐπίδοξος πραξικοπηματίας μέσω τοῦ στρατηγοῦ Νταγιᾶν, βρισκόταν σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ “Ἕλληνες” πολίτες ἑβραϊκῆς καταγωγῆς καὶ συνείδησης, πιόνια τοῦ σχεδίου γιὰ τὴ μετέπειτα ὑπόθεση τοῦ “Πολυτεχνείου”. Πράκτορες τῶν Ἰωαννίδη – Νταγιᾶν, παριστάνοντες τοὺς φοιτητὲς (ἐφοδιασμένοι μὲ πλαστὲς φοιτητικὲς ταυτότητες) πρωτοστατοῦν στὶς φοιτητικὲς συνελεύσεις καὶ ἐξεγείρουν τοὺς “συναδέλφους” τους, δημιουργώντας τὴν ἀφορμὴ ὥστε ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς ΕΑΤ-ΕΣΑ νὰ εἰσηγηθεῖ διάταγμα τὸ ὁποῖο ἄρει τὸ δικαίωμα ἀναβολῆς στράτευσης τῶν φοιτητῶν ποὺ μετέχουν στὴν ὀργάνωση τῶν κινητοποιήσεων. 

Τὸ διάταγμα αὐτὸ πράγματι ἀπετέλεσε τὴν ἐπιθυμητὴ σπίθα ποὺ ἄναψε τὴν φωτιὰ. Στὶς 14 Νοεμβρίου, μετὰ ἀπὸ γενικὴ συνέλευση στὴ Νομική, πραγματοποιεῖται πορεία ἀπὸ τὴν ὁδὸ Σόλωνος πρὸς τὴν Πατησῖων καὶ κατάληξη στὸ Πολυτεχνεῖο. Παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης ὑπὸ τὸν κ Δασκαλόπουλο καὶ τὸν εἰσαγγελέα κ Σάμητα, οἱ φοιτητὲς ἀποφασίζουν τὴν κατάληψη τοῦ Πολυτεχνείου, μὲ τὸ γνωστὸ σύνθημα "ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" [Gordon Thomas, - «Κατάσκοποι τοῦ Γεδεῶν: Ἡ Μυστικὴ Ἱστορία τῆς Μοσὰντ» –κεφ. "Robert Maxwell: Ἕνας σκληρὰ ἐργαζόμενος Ἑβραῖος γιὰ τὸ Ἰσραὴλ στὴν Βρετανία", St. Martin's Press, 1999].

Ἡ κύρια ἐπαφὴ Νταγιᾶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἰωαννίδη - Ἀραπάκη - Μπονάνο, ἦταν ἐπίσης μὲ τὸν Γιάγκο Πεσματζόγλου, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν μέλος τῆς «Λέσχης Μπίλντεμπερκ» γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ διέθεσε τὰ “πιόνια” στὴν ὑπηρεσία τοῦ σχεδίου, ἀναλαμβάνοντας τὸ πολιτικὸ σκέλος τῆς ἐξέγερσης τοῦ Πολυτεχνείου. Ὁ ἴδιος ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος μεταξὺ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν φοιτητῶν, τοῦ Στρατηγοῦ Νταγιᾶν καὶ τῆς Λέσχης Μπίλντεμπερκ.Ὁ Πεσματζόγλου, διατελῶν τότε χρέη διπλωματικοῦ Γραμματέα τοῦ ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Παλαμᾶ, εἶχε ἄμεση ἐπαφή, κυρίως μὲ τρία πρόσωπα, ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς ἐξέγερσης: Ἡ μία κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ‘90 διατέλεσε ἀρχηγὸς ἀριστεροῦ κόμματος καὶ οἱ ἄλλοι δυὸ στελέχη καὶ βουλευτὲς τῆς Σοσιαλιστικῆς παράταξης. 

Ὁ πομπὸς ἐντὸς τοῦ πολυτεχνείου ἐξέπεμπε μηνύματα κατὰ τῆς χούντας καὶ τοῦ φασισμοῦ μὲ τὸ γνωστὸ «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ -ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ…» ἀπὸ μία ἄγνωστη φωνὴ, τῆς Μαρίας Δαμανάκη, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἦταν συμφοιτήτρια μὲ τὴ θυγατέρα τοῦ Νταγιᾶν. (( Ἔκτοτε ἔγινε μέλος τῶν ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ καὶ ἐξελίχθηκε σὲ καριερίστα πολιτικό. Διατέλεσε ἐξέχον στέλεχος τοῦ ΚΚΕ καὶ Πρόεδρος τῆς «Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου». Ἀκολούθως θήτευσε ὡς Κοινοτικὴ Ἐπίτροπος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κατόπιν διορισμοῦ της ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ)). 

Τὰ χαράματα τῆς 16/11/1973, ἔφθασε ἀδιευκρίνιστος ἀριθμὸς πρακτόρων ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες καὶ ἀλλοῦ, μὲ συγκάλυψη τῆς εἰσόδου τους ἀπὸ τὸ “μηχανισμὸ” τοῦ Ἰωαννίδη καὶ μὲ ἐντολὴ νὰ συμμετάσχουν στὴν ἐξέγερση τοῦ πολυτεχνείου. Ὅλοι μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὴ βάση τοῦ ἑλληνικοῦ στὴ γεωγραφικὴ ὑπηρεσία Στρατοῦ στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ ἐκεῖ τοὺς μοιράστηκαν Ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς στολές. Οἱ ἐπικεφαλεῖς διατηροῦσαν, μέσω ἀσυρμάτου, ἐπικοινωνία μὲ τὸ γιωτ «Ἀπόλλων», ἀπὸ ὅπου καὶ περίμεναν τὴν διαταγὴ γιὰ ἐπέμβαση... Ὁ στρατιωτικὸς ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴν ἐποπτεία ὅλων τῶν ἀνδρῶν, ἦταν ὁ ὑποστράτηγος Χουήζερ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ ἔμπιστος τῆς «Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς». 

Τὴ νύχτα τῆς 16ης Νοεμβρίου, οἱ κομάντος τοῦ ΝΑΤΟ διατάχθηκαν ἀπὸ τὸν ὑποστράτηγο Χουῆζερ, νὰ ἀκροβολιστοῦν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ νὰ περιμένουν διαταγὲς. 
Οἱ εἴκοσι κομάντος ποὺ περίμεναν στὸ γιωτ, διετάχθησαν νὰ προσεγγίσουν μὲ λέμβους στὴ στεριά, νὰ καταλάβουν τὸ σπίτι τοῦ Γεωργίου Παπαδόπουλου, νὰ κόψουν τὰ τηλέφωνά του καὶ νὰ ἀπαγορεύσουν στὸ δικτάτορα κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο [Gordon Thomas, - «Κατάσκοποι τοῦ Γεδεῶν: Ἡ Μυστικὴ Ἱστορία τῆς Μοσὰντ» -ἔνθ.ἀν-, 1999] , [Σταῦρος Ψυχάρης, Τὰ παρασκήνια τῆς ἀλλαγῆς, Ἀθήνα 1975] , [Αντ.Κοραντής -«Τὸ Πολυτεχνεῖο, ἡ χούντα καὶ ὁ Κίσινγκερ» – ἐπιστολή, ἐφημ. "Τὸ Βῆμα" φύλ.3 Ἰουλίου 2011 σελ.Α50/66] , [Ἀθανάσιος Στριγᾶς, «Οἱ τυμπανιστὲς τοῦ Πενταγώνου», Ἀθήνα 1988]. 

Ὅταν νύχτωσε, οἱ κομάντος ἔφθασαν στὴν ἀκτὴ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ στρατιωτικὰ τζὶπ κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ σπίτι τοῦ δικτάτορα Παπαδόπουλου. Ἀργότερα, ὅταν τὸ τὰνκ ἔσπασε τὴν πόρτα τοῦ πολυτεχνείου, κομάντος τοῦ ΝΑΤΟ βρίσκονταν ἤδη μέσα. Στὶς ἐφιαλτικὲς στιγμὲς ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ Νατοϊκοὶ κομάντος χτυποῦσαν ἀδιάκριτα, σκορπώντας τὸν τρόμο, ἔγκλημα ποὺ “χρεώθηκαν” οἱ ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς καὶ δυνάμεις τάξης, ἐνῶ δὲν τοὺς ἀνῆκε ἡ εὐθύνη. 

Τὸ τὰνκ γκρεμίζει τὴν πύλη κατόπιν συνεννόησης τῶν δυὸ μερῶν μὲ σκοπὸ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τῶν φοιτητῶν διότι ἡ πύλη ἦταν φραγμένη ἀπὸ ἕνα παλιὸ ΙΧ Μερσεντές, μάλιστα μὲ προτροπὴ τῶν ἴδιων τῶν φοιτητῶν μὲ ἐκπρόσωπό τους τότε τὸν φοιτητὴ Κ. Λαλιώτη καὶ τραυματίζει κατὰ λάθος μία φοιτήτρια, τὴν Πέπη Ρηγοπούλου, ὅταν μία κολόνα καταπλάκωσε τὰ πόδια της. Οἱ ἑκατόμβες πατημένων νεκρῶν ἀπὸ τὶς ἑρπύστριες τῶν τὰνκ ἀνήκουν στὴ σφαίρα νοσηρῆς φαντασίας… Στὸ Πολυτεχνεῖο μέσα δὲν ὑπῆρχε κανένας νεκρὸς. 

Ἐδῶ ἀκριβῶς στήθηκε ὁ πιὸ τραγικὸς μεταπολιτευτικὸς μύθος πάνω σὲ νεκροὺς ποὺ δὲν ὑπῆρξαν ποτέ. Τὸ μετέπειτα εἰσαγγελικὸ πόρισμα Τσεβά ἀναφέρει ξεκάθαρα ὅτι οἱ νεκροί του Πολυτεχνείου ἦταν 15 καὶ ὅλοι ἔξω ἀπὸ αὐτό. Στὸ ἴδιο συμπέρασμα συμφωνεῖ καὶ ἡ Σύγκλητος τοῦ Πολυτεχνείου μὲ τὸ ὑπ’ἀριθ. 33437/11.10.1974 ἔγγραφο ὅτι ««οὐδεὶς ἐκ τῶν σπουδαστῶν τοῦ Πολυτεχνείου ἐφονεύθη κατὰ τὸ ἀνωτέρω τριήμερον»». 
Ξημερώματα στὶς 18 Νοεμβρίου 1973, τὸ γιωτ «Ἀπόλλων» ἔπλεε ἀνοιχτά, μὲ προορισμὸ τὴ Βαρκελώνη.. 

Ὁ Στρατηγὸς Νταγιᾶν ἀφοῦ ἐνέκρινε τὸν κατάλογο τῶν νέων Ὑπουργῶν, τακτοποίησε καὶ ἄλλες μικρὲς λεπτομέρειες, καὶ ἀναχώρησε ἀθόρυβα γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως εἶχε ἔρθει... 

Πειστήριο 1 τῶν ὡς ἄνω ἀναφερόμενων ἀποτελεῖ τὸ ἀκόλουθο Πόρισμα διακομματικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἀμερικάνικου κογκρέσου: [House of Representatives Select Committee on Intelligence, Proceedings 94th Congress, 1975, p. 1534-5]: ««… Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1973 ὁ Ἰωαννίδης ἐπισκέφθηκε τὰ γραφεῖα τῆς ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας στὸ κτίριο τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Στρατοῦ, στὴν ὁδὸ Πανεπιστημίου. Ἡ ἀφορμὴ ἦταν ἡ ἀποχώρηση τοῦ ὑπεύθυνου ἐπιχειρήσεων τοῦ σταθμοῦ, τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ Πῆτερ Κορομηλὰ, ὁ ὁποῖος εἶχε μετατεθεῖ στὸ Κάιρο. Ὁ Κορομηλᾶς ἀνῆκε στὴν ὁμάδα τῶν βετεράνων ἑλληνοαμερικανῶν πρακτόρων τῆς CIA καὶ γνώριζε καλὰ τὸν Ἰωαννίδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ '60. Ὁ ἀντικαταστάτης του, ὁ Ρὸν Ἔστες, συνάντησε ἐκείνη τὴν ἡμέρα γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΕΣΑ. Ὁ Κορομηλᾶς ἀγκάλιασε τὸν Ἰωαννίδη ὅταν μπῆκε στὸ γραφεῖο καὶ κατόπιν εἶπε στὸν Ἐστες: ««Νὰ προσέχεις τὸν Μίμη γιατί εἶναι φίλος μου»». Ὁ Ἔστες, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει δύο φορὲς στὴν Κύπρο καὶ μιλοῦσε ἄπταιστα ἑλληνικά, συμφώνησε μὲ τὸν Ἰωαννίδη νὰ βρίσκονται τακτικὰ »». 

Πειστήριο 2 τῶν ὡς ἄνω ἀναφερόμενων ἀποτελεῖ ἡ μαρτυρία Ἀριστείδη Παλαΐνη ποὺ μετεῖχε στὰ γεγονότα, συνέντευξη στὰ πλαίσια τῆς προαναφερόμενης ἐπιτροπῆς τοῦ ἀμερικάνικου κογκρέσου, στὴν ἐφημερίδα «Παρόν» : ««… Ἀπὸ τὶς 22 Ἀπριλίου εἴχαμε ἀρχίσει νὰ σκεπτόμαστε πὼς θὰ ἀντικαταστήσουμε τὸν Παπαδόπουλο… Ἡ ἀπόσυρση τῆς μεραρχίας ἀπὸ τὴν Κύπρο προκάλεσε ἀγανάκτηση σὲ ὅλους τους ἀξιωματικοὺς καὶ ἔδωσε τὴ βεβαιότητα σὲ ἐμᾶς, τὸν πυρήνα τῶν ἐπαναστατῶν, ὅτι ὁ Παπαδόπουλος θὰ πρέπει νὰ ἀνατραπεῖ, πάση θυσία. Καὶ τοῦτο διότι πιστεύ-ουμε ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ ἐνδώσει στὶς τουρκικὲς ἀπειλές, τὶς ὁποῖες μετέφερε στὴν Ἀθήνα ὁ Σάιρους Βανς…»» 

Καὶ ὁ ἴδιος συνεχίζει: ««…Ὑπῆρξαν ὁρισμένοι συνάδελφοί μου οἱ ὁποῖοι εἶπαν: μήπως εἶναι ὁ κατάλληλος χρόνος νὰ κινηθοῦμε τώρα μαζὶ μὲ τοὺς φοιτητὲς ἐναντίον τοῦ Παπαδόπουλου; Βέβαια αὐτὴν τὴν ἀναφορά, τὴν κάνω ἁπλῶς γιὰ νὰ δείξω τὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατοῦσε. Δὲν τὴν ἀναφέρω, γιὰ νὰ πῶ πὼς κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σοβαρά. Κατ’ ἀρχὰς δὲν ὑπῆρχε μόνο μία πολιτικὴ ὀντότητα μέσα στὸ Πολυτεχνεῖο. Ἦταν διάφορες ὁμάδες, τὶς ὁποῖες δὲν τὶς γνωρίζαμε, δὲν ξέραμε μία προσωπικότητα. Δὲν εἴχαμε κὰν ἐπικοινωνία. Οἱ σκοποί τους, πέραν τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Παπαδόπουλου, δὲν μᾶς ἦταν γνωστοί. Δὲν ὑπῆρχε ἕνας δίαυλος ἐπικοινωνίας. Παράλληλα δὲν μπορούσαμε νὰ διακινδυνεύσουμε μία ἐνέργεια, τὴ στιγμὴ ποὺ ἤμασταν σίγουροι γιὰ τὴ δυνατότητα ἀνατροπῆς τοῦ Παπαδόπουλου, ὅπως αὐτὴ εἶχε τότε πλήρως σχεδιαστεῖ…»». 

Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀνοίγουν οἱ κερκόπορτες γιὰ τὸ ἐπικείμενο πραξικόπημα τοῦ Μακαρίου στὴν Κύπρο μετὰ ἀπὸ 6 μῆνες καὶ τὴ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ κατοχὴ τῆς βόρειας Κύπρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἡ κρίση τῆς Κύπρου οὐσιαστικὰ ἄρχισε στὶς 2 Ἰουλίου ὅταν ὁ Μακάριος ἀπέστειλε ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στὴν Ἀθήνα ζητώντας τὴν ἀπόσυρση ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ. Καὶ αὐτό, ἐνῶ ἤδη εἶχε ἀρχίσει ἡ κρίση στὸ Αἰγαῖο μὲ τὶς ἀπαιτήσεις Ἐτσεβὶτ προς Ἀνδρουτσόπουλο, μία ἑβδομάδα πρὶν στὴ Γενεύη. Ἔτσι, ὁ Μακάριος ἔθεσε τὴ χούντα πρὸ διλήμματος -ἢ νὰ τὸν ἀνατρέψει ἢ νὰ ἀφήσει ἐν μέρει ἀκάλυπτη τὴν Κύπρο. 

Ἡ τελευταία σκηνὴ τῆς παντοδυναμίας τοῦ ἐθνοπροδότη καὶ συνεργάτη τῶν Σιωνιστῶν Ἰωαννίδη διαδραματίστηκε στὶς 22 Ἰουλίου 1974. Μὲ τὸ στρατιωτικό του τζὶπ καὶ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ὑπασπιστὲς του, πηγαίνει στὸ γραφεῖο τοῦ στρατηγοῦ Φαίδωνα Γκιζίκη. Ἀπὸ ἐκεῖ, κατευθύνεται στὸ σπίτι τῆς ἀδελφῆς του στὴν ὁδὸ Βασιλίσσης Σοφίας. Σηκώνει τὸ ἀκουστικὸ τοῦ τηλεφώνου καὶ μιλάει γιὰ λίγα λεπτά. Μόλις κλείνει τὴ συσκευή, γυρνάει στὴν ἀδελφή του καὶ λέει: «Ὅλα τελείωσαν». Ἐδῶ ὅλα τελείωσαν γιὰ τὸν «ἀόρατο δικτάτορα». Αὐτὴ του τὴ στάση δὲ συγχώρησαν ποτέ, ὄχι μόνο οἱ δημοκράτες Ἕλληνες, ἀλλὰ οὔτε κανένας ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ καθεστῶτος, πολὺ μᾶλλον ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν ἐκ τῶν ἔσω τὴν τέλεση τῆς προδοσίας κατὰ τῆς πατρίδας του. 

Κατὰ τὸν Βασίλη Νέδο: [εφημ. “Καθημερινή” 27-7-2008], ««… Στὰ μάτια τῶν ἑκατομμυρίων δημοκρατῶν ὁ Ἰωαννίδης εἶχε προδώσει τὴ δημοκρατία, ἦταν συμμέτοχος στὴν καταπίεση καὶ τὴ δολοφονία ἀθώων. Ἐπίσης ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου, καθὼς ἔδωσε στοὺς Τούρκους ἀφορμὴ νὰ εἰσβάλουν. Στὴν ἀντίληψη ὅμως τοῦ περιορισμένου κύκλου τῶν συνωμοτῶν τοῦ πραξικοπήματος εἶχε κάνει κάτι πολὺ χειρότερο: εἶχε προδώσει τὸν ὅρκο ποὺ εἶχε δώσει τὸ καλοκαίρι τοῦ 1971 ἐνώπιον τοῦ Παπαδόπουλου καὶ ἀκόμη 20 πραξικοπηματιῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, ἀρχηγὸς τῆς «Ἐπανάστασης» παρέμενε ὁ παλιὸς φίλος του…»». 

Ὡς αἰτία τῆς τέλεσης τοῦ πραξικοπήματος Ἰωαννίδη ἀρχικῶς φάνηκε νὰ εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ Παπαδόπουλου, διὰ τῆς κυβέρνησης Μαρκεζίνη, στὰ Ἀμερικανικὰ αἰτήματα νὰ συνδράμουν τὸ Ἰσραὴλ τὸ 1973 στὸν πόλεμο τοῦ «Γιομ Κιπούρ», μὴ ἐπιτρέποντάς τους νὰ χρησιμοποιήσουν τὴ βάση τῆς Σούδας στὴν Κρήτη καὶ τῶν λοιπῶν Νατοϊκῶν βάσεων, ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν ἐγκατα-στάσεων, λιμένων καὶ ἀεροδρομίων γιὰ νὰ ἀνεφοδιάσουν τὸ Ἰσραὴλ μὲ ἐφεδρεῖες, ἀνταλλακτικὰ ἀεροπλάνων καὶ ἀντιπυραυλικὰ συστήματα ἔναντι τῶν σοβιετικῶν SS. Ἡ κυβέρνηση Μαρκεζίνη ὄχι ἁπλῶς ἀπέρριψε τὴν παραπάνω ἀξίωση Ἀμερικανῶν καὶ Ἑβραίων, ἀλλὰ προχώρησε καὶ στὴν ἄτυπη διευκόλυνση τῶν Ἀράβων ἀπὸ τὸ ἔδαφός της. Σαφῶς καὶ κατὰ τοὺς κρατοῦντες, αὐτὸ νὰ ὑπῆρξε ἕνα κολάσιμο “ἀτόπημα” γιὰ τὴ μικρὴ Ἑλλάδα ποὺ τόλμησε τὸ ἀδιανόητο, νὰ τοὺς ἀντιπαρατεθεῖ… 

Ὅμως, ὑπάρχουν καὶ βαθύτερες αἰτίες, ποὺ σχετίζονται μὲ διαχείριση πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν. Γιὰ τοὺς ὑποψιασμένους ἐρευνητὲς τῆς ἱστορίας εἶναι γνωστὸ ὅτι πίσω ἀπὸ κάθε πόλεμο, ἐπανάσταση καὶ πραξικόπημα κρύβονται ὑψηλὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων “παικτών” σὲ παιχνίδια διαπλοκῆς εἰς βάρος τῶν μικρότερων καὶ ἀσθενέστερων. Καὶ ἐδῶ τὸ τίμημα ἦταν ὁ “θησαυρός” ποὺ κρύβει τὸ Ἑλληνικὸ ὑπέδαφος… 
Ἡ πρώτη ἀνακάλυψη ἔρχεται τὸ 1971 μὲ τὸ κοίτασμα South Καβάλα καὶ τρία χρόνια ἀργότερα 1974 ἀνακαλύπτεται ὁ Πρίνος. Ἡ γεώτρηση στὴν περιοχὴ τοῦ Πρίνου κοντὰ στὴ Θάσο εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνει τὰ πρῶτα θεαματικὰ ἀποτελέσματα. 

Μεταξὺ 1972 καὶ 1974 καὶ μέσω συμβάσεων ἐκμίσθωσης / παραχώρησης τῶν Δικαιωμάτων Ἔρευνας καὶ Ἐκμετάλλευσης (ΔΕΕ), ἀνακαλύφθηκαν ἐκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου (Νότια Καβάλα) καὶ πετρελαίου (Πρίνος, Θάσου), τὰ ὁποία ἡ κυβέρνηση τοῦ δικτάτορα Παπαδόπουλου προτίθετο ἄμεσα νὰ ἐκμεταλλευθεῖ καὶ μάλιστα μὲ τιμὲς ἀγορᾶς – πώλησης σὲ δραχμὲς, στηρίζοντας τὴν πολιτικὴ σκληροῦ νομίσματος καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς οἰκονομικῆς ἄνθισης. Ἀπὸ τότε οἱ Τοῦρκοι, σπεύδοντες ὡς δάκτυλοι τῶν Ἀμερικανοσιωνιστῶν, προσπαθοῦν νὰ μοιράσουν de facto τὸ Αἰγαῖο. 

Σύμφωνα μὲ τὸ ΦΕΚ δημοσίευσης τοῦ Νομοθετικοῦ Δ/γματος 1364 «Περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 22 Ἰαν. 1972 Συμβάσεως μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐν Ντένβερ τῆς Πολιτείας τοῦ Κολοράντο τῶν ΗΠΑ ἐδρευούσης Ἐταιρίας ANSCHUTZ OVERSEAS CORPORATION OF GREECE περὶ παραχωρήσεως εἰς τὴν Ἐταιρίαν ταύτην τοῦ δικαιώματος ἐρεύνης καὶ ἐκμεταλλεύσεως ὑδρογονανθράκων…» [ΦΕΚ Τεύχος Α.99 στις 8-5-1973]. 

Στὸ Ἄρθρο 13 τοῦ παρόντος, ἀναγράφεται ρητῶς: «Ἄρθρο 13: Συνάλλαγμα ἐξωτερικοῦ: 
1. Ἐφόσον ἡ Ἐταιρία δὲν θὰ πραγματοποιεῖ ἔσοδα ἐκ τῆς πωλήσεως Υδ/κων κατὰ τὸ ἄρθρον 12 , αἳ ἐργασίαι, κατὰ τὴν παροῦσα σύμβασιν, θὰ χρηματοδοτοῦνται ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τῆς Ἐταιρίας διὰ τῶν εἰς τὸ ξένον συνάλλαγμα κεφαλαίων της καὶ κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον: 
α) Διὰ τῆς μετατροπῆς εἰς δραχμᾶς… 

2. Ἅμα τὴ ἐνάρξει τῆς παραγωγῆς, … τὰ εἰς μετρητὰ ὑποχρεώσεις της διὰ τᾶς ἐργασίας της ἐν Ἑλλάδι … ἐκ τῶν εἰς δραχμᾶς ἐσόδων τῶν ἀποκτωμένων ὑπὸ τῆς Ἐταιρίας ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 12 εἰς τὴν ἐγχώριον ἀγορὰν πωλήσεων. Ὅταν τὰ εἰς δραχμᾶς ἔσοδα …». 
Νὰ θυμίσουμε ὅτι ὑπῆρξαν πρωτογενῆ πλεονάσματα καὶ ἄριστα δημοσιονομικὰ γιὰ τὴν τότε ἐποχή. Μία ἰσχυρὴ Ἑλλάδα ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὸν πλοῦτο της ἐπωφελεία της, αὐτὸ ἀποτελοῦσε ἀπὸ μόνο του ἕναν τρομερὸ ἐφιάλτη γιὰ τὸ κατεστημένο. Καὶ ὁ Ἰωαννίδης ἀποτελοῦσε τὸν ἄνθρωπό τους ποὺ θὰ διόρθωνε γι’ αὐτοὺς τὰ πράγματα. Ὅπως ἐν τέλει καὶ ἔγινε… 

Ἡ ἑπόμενη κίνηση τοῦ ἐλεύθερου κράτους ἦταν ὁ Νόμος 468/1976 ποὺ παραχωρεῖ τὸ δικαίωμα ἀναζήτησης σὲ τρίτους, τὰ δὲ δικαιώματα ἔρευνας καὶ ἐκμετάλλευσης μὲ σύμβαση κατόπιν διαγωνισμοῦ, ἀλλὰ σὲ νόμισμα τῶν ΗΠΑ, ὡς πειθήνια ὄργανα τοῦ κατεστημένου. Τὸ μόνο ἐμπόδιο πλέον ἀποτε-λοῦσε ἡ καλὴ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποία καλοῦνταν οἱ μεταγενέστεροι πολιτικοὶ νὰ καταρρακώσουν ὥστε γενόμενη χρεοκοπημένη νὰ τῆς ἀποσπάσουν ὅλο τὸν πλοῦτο τοῦ ὑπεδά-φους της. 

Ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλληνικῶν ὑδρογονανθράκων γράφτηκε μὲ τὸν Νόμο 2289/1995 περὶ προκήρυξης διεθνῶν διαγωνισμῶν γιὰ τὴν παραχώρηση συγκεκριμένων ἐρευνητικῶν περιοχῶν ποὺ ἐπιλέγει ἡ χώρα, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀναδεικνύονται κάποιοι ἀνάδοχοι. 

Βεβαίως, σὲ αὐτὸ ὑπάρχει καὶ ὁ ἀντίλογος, προερχόμενος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Δ. Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται τὸ ρόλο τοῦ φιλοσιωνιστῆ. Ἐπίσης ἰσχυρίζεται, σὲ ὅτι ἔχει νὰ κάμει μὲ τὴν Κύπρο, αὐτὸς ὑπῆρξε θύμα γενικῆς σκευωρίας. Ὁ ἴδιος μάλιστα κύρηξε τὸν πόλεμο στὴν Τουρκία, γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὴν ὑπεροπλία, ἰδιαίτερα δὲ στὴν ἀεροπορία. Ὁμολογεῖ ὅτι διέπραξε πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακάριου ἔχοντας ὑπόψιν τὴν ὕποπτη συμπεριφορὰ τοῦ τελευταίου ὅταν ἀπαίτησε τὴν ἀπόσυρση τῶν Ἑλλήνων Ἀξιωματικῶν της Ἐθνικῆς φρουρᾶς καὶ προέβη σὲ μείωση τῆς θητείας ἀπὸ 24 μῆνες σὲ 14. Δὲ λογάριασε ὅμως τὴν προδοσία ἐκ τῶν ἔσω, ἀρχικῶς τῶν ἐπιτελῶν τοῦ στρατοῦ: Μπονάνος, Ἀραπάκης, Γαλατσάνος, Παπανικολάου καὶ ἐν συνέχειᾳ τῶν πολιτικῶν Καραμανλῆς, Μαῦρος, Παπανδρέου, Ἀβέρωφ ποὺ ὅλοι τους, ἐνήργησαν ὡς ἐντολοδόχοι ὑποτελεῖς τῶν Ἀμερικάνων. Ἡ περίπτωση τοῦ Μακάριου ἦταν ἰδιαίτερη καθὼς ἦταν φανατικὸς ἀντιαμερικανιστὴς καὶ φιλοσοβιετικός, παρότι ἱερεύς. Οἱ δὲ ἐνέργειές του, φανέρωναν ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦσε ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἴσως διότι ἡ τελευταία μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς δικτάτορες, ἀποτελοῦσε προτεκτοράτο τῶν ΗΠΑ. 

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας του ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΚΥΠ μὲ παρέμβαση τῶν στρατιωτικῶν ὥστε νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ φιάσκο μὲ σίγουρη τὴν ἀποτυχία ἐκτέλεσης. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας του, ὄντας σῶος καὶ ἀβλαβής, ἐγκαταλείπει τὴν Κύπρο μὲ προορισμὸ τὸ Λονδίνο καὶ ἔπειτα τὴ Νέα Ὑόρκη, ὅπου στὸ συμβούλιο ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ προτρέπει τὶς ἄλλες δύο ἐγγυήτριες δυνάμεις, οὐσιαστικῶς τὴν Τουρκία, νὰ ἐπέμβουν στὸ νησί!! Αὐτή του ἡ ἐνέργεια διευκόλυνε τὴ νομιμοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος τῆς Τουρκικῆς ἀπόβασης ποὺ ἤδη προετοιμάστηκε στὰ ἀνώτατα κλιμάκια. Κατόπιν ἐξελίχθηκε ὁ «Ἀττίλας Ι». Οἱ ἀνώτατοι, λοιπὸν στρατιωτικοὶ στασίασαν, δὲν ἀκολούθησαν τὶς ἐντολὲς τοῦ Ἰωαννίδη καὶ παρέμειναν προδοτικὰ ἀδρανεῖς ἀπέναντι στὴν Τουρκικὴ ἀπόβαση. Ἐν συνεχείᾳ οἱ πολιτικοί τῆς μεταπολίτευσης παρεῖχαν ἀπόλυτο ἄσυλο στοὺς ἑαυτούς τους καὶ στοὺς προδότες στρατιωτικούς, ἐπιτρέποντας τὴν ἐξέλιξη τοῦ «Ἀττίλα ΙΙ». Ἀπὸ αὐτό, οἱ ΗΠΑ κέρδισαν τὴν ἀποκόλληση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸ ἅρμα τῆς ΕΣΣΔ καὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ, οἱ δὲ ἀποικιοκράτες Ἄγγλοι οὐσιαστικὰ ἐπανέκτησαν τὸν ἔλεγχο τῆς μεγαλονήσου.

Βεβαίως, στὴν προκείμενη ἱστορία, ὅπως ἐξάλλου καὶ σὲ ὅλες τὶς παιχθεῖσες ἱστορίες γεωπολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἡ Ἑλλὰς ὑπῆρξε πάντοτε ἡ ἀπόλυτη χαμένη καὶ ἀδικιμένη. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἐξυφάνουμε ἕνα μύθο-μύθευμα παρηγοριᾶς, καὶ ὡς τέτοιο ἔχουμε τὴν ἑορτὴ “μνήμης” τοῦ πολυτεχνείου. Βλέπουμε κάθε χρόνο στὶς παραμονὲς τῆς 17ης Νοεμβρίου, μικροὺς καὶ μεγάλους, “δεξιούς” κι ἀριστερούς, πολίτες καὶ πολιτικούς, νὰ καταθέτουν στεφάνια καὶ νὰ ἀφήνουν λουλούδια (κόκκινα γαρύφαλλα) σὲ μία τεράστια ἀσώματη κεφάλα ποὺ “κοσμεὶ” τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου. Τί εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ κεφάλα; Καὶ τί συμβολίζει; 

Σίγουρα, οἱ πλεῖστοι τῶν ἀμαθῶν ποὺ παρίστανται ἐκεῖ, πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ κάποιο ἔργο τέχνης ποὺ συμβολίζει τὰ κεφάλια ποὺ … ἔπεσαν, ἢ ὅτι ἀπεικοκίζει κάποιον ἐκ τῶν (πολλῶν χιλιάδων, συμφώνως μὲ τὴν προπαγάνδα) «ἡρωικῶν νεκρῶν». Δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τ’ ἄλλο! 
Εἶναι ἡ κεφαλὴ τοῦ καθηγητῆ πανεπιστημίου τῆς ἀλλοδαπῆς, Νίκου Σβορώνου, ὁ ὁποῖος οὐδεμία σχέση εἶχε μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Νοεμβρίου 1973, καθότι τότε κατοικοέδρευε ἐκτὸς Ἑλλάδος! 

Ὁ καθηγητὴς Νίκος Σβορῶνος, γεννηθεῖς τὸ 1911 καὶ θανῶν τὸ 1989, ἦταν ΕΛΑΣίτης στὴν κατοχή, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν του. Τὸ 1945, πῆρε ὑποτροφία γιὰ τὴν Γαλλία, ὅπου δίδασκε τὸ μάθημα τῆς φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Παρισίων. Μάλιστα, τὸ 1961 πῆρε τὴ γαλλικὴ ὑπηκοότητα. Ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ 1974. 

Δίπλα στὴν κεφάλα, ὑπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα ἡ ὁποία ἀναγράφει δεκαοκτὼ ὀνόματα, τὰ ὁποῖα οἱ ἀδαεῖς πιστεύουν ὅτι εἶναι τῶν «νεκρῶν του Πολυτεχνείου». Ἂν προσέξουμε καλὰ τὴν ἐπιγραφὴ τῆς πλάκας, ἡ ὁποία σκοπίμως (γιὰ προφανεῖς λόγους…) εἶναι μισοσβυσμένη, θὰ διαβάσουμε τὰ ἑξῆς: «Φοιτητὲς ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης 1941-1944». 

Δηλαδή, ἐλλείψει πραγματικῶν νεκρῶν του 1973, ἐπιστρατεύθηκαν οἱ νεκροί του 1941-1944! Δὲν εἶναι… θαῦμα; 

Δημήτριος Σοπιάδης 
(Διατηρώ τα πνευματικά δικαιώματα όπως και την ευθύνη των γραφομένων)
                         *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                       Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΒΟΡΕΙA ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ... Το δε ονομαστό μαντείο της περιοχής είναι θαμμένο κάτω από το μοναστήρι της Παναγιάς της Απολλωνίας!

Irene Petrakaki
11 Νοεμβρίου 2018

ΒΟΡΕΙA ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ... Ο αρχαιολογικός χώρος εκετείνεται σε πεδιάδα εξαίρετου φυσικού κάλλους, έχει κηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και μαρτυρεί την αδιαμφισβήτητη ελληνική ταυτότητα της Βορείου Ηπείρου.

Η Απολλωνία η προς Επίδαμνον (ή Απολλωνιάτις η Ηπειρωτική) απλωνόταν ως τον Γενούσο ποταμό (νυν Shkumbin) που τη χώριζε από την Ιλλυρία. Ο ίδιος ποταμός ήταν ανέκαθεν το φυσικό σύνορο μεταξύ των Eλληνικών και των ιλλυρικών φύλων.

O Απολλόδωρος ο Αθηναίος αποδίδει την ίδρυση της Απολλωνίας στους μυθικούς Αργοναύτες: «περί τοιούτου κόλπου Απολλωνίας ώκησαν την εν Ηπείρω» («Επιτομή», Στ’,156). Ο Στέφανος Βυζάντιος διασώζει την αρχική ονομασία «Γυλάκεια», την προερχόμενη από τον αρχηγό των Κορινθίων αποίκων, τον Γύλακα: «ύστερον διακοσίων Κορινθίων αποικία εις αυτήν εστάλη Γύλαξ ος Γυλάκειαν ωνόμασεν». Eπιγραφή που βρέθηκε πάνω σε ανάγλυφη πλάκα, επιβεβαιώνει την ονομασία.

Ο Θουκυδίδης συμφωνεί με τον Στράβωνα και τον Παυσανία και γράφει πως η πόλη ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα από Κορινθίους αποίκους και Κερκυραίους (Α, 26). Όταν άρχισε να αναπτύσσεται, άλλαξε το όνομά της σε «Απολλωνία», καθώς ήταν αφιερωμένη στον ελληνικό θεό του Φωτός και της Αρμονίας. Η δε εύφορη πεδιάδα στην οποία βρίσκεται, ονομάστηκε «Μουσαικία» (νυν Μουζακιά), πιθανώς από τη ρίζα μουσ- (Μούσα, Απόλλων Μουσηγέτης). Άλλη άποψη την ετυμολογεί από την ιρανική (κατ' άλλους βλάχικη) λέξη mučak (στρατιωτικό άρβυλο).

Η Απολλωνία, λοιπόν, η «ευνομωτάτη» κατά τον Στράβωνα, με πολίτευμα για το οποίο επαινείται από τον Αριστοτέλη, σύντομα καταξιώθηκε ως σπουδαία οικονομική και ναυτική δύναμη της Αδριατικής. Χαρακτηριστικό της ακμής της κατά την κλασσική εποχή, ήταν τα μεγάλα και πλούσια αναθήματά της στην Ολυμπία. Στους ελληνιστικούς χρόνους συντάχθηκε με τον βασιλιά της Ηπείρου Πύρρο, ενώ το 148 π.Χ. υποτάχτηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ακολούθησε τη μοίρα όλων των ελληνικών πόλεων ως επαρχία της ρωμαϊκής Μακεδονίας. Καθώς βεβαίως ήταν σπουδαίο κέντρο ελληνικού πολιτισμού, κατέφθαναν εκεί πολλοί Ρωμαίοι ευγενείς για να πάρουν ανώτερη μόρφωση. Ο Κικέρων μάλιστα, όταν την επισκέφθηκε, την επαίνεσε ως πόλη μεγάλη και σπουδαία: «Magna urbs et gravis».

Η Απολλωνία διατήρησε τη φήμη της και κατά τους βυζαντινούς χρόνους και αναφέρεται από τον Κων/νο Πορφυρογέννητο ως ανήκουσα στο Θέμα Δυρραχίου. Η ωραιότατη και πολύ σημαντική αυτή Eλληνική πολιτεία έζησε για πάνω από είκοσι αιώνες, πριν τελικά πληγεί από την οθωμανική επέλαση τον 15ο αιώνα και λεηλατηθεί από εξισλαμισθέντες ορεσείβιους Βαλκάνιους, που αργότερα θα συσπειρωθούν γύρω από μια νεογέννητη αλβανική συνείδηση.

Οι ανασκαφές στην περίμετρο της πόλης, αλλά και και στην ευρύτερη περιοχή από τον Αώο ποταμό ως τον Άψο, έφεραν στο φως Eλληνικά και ρωμαϊκά ερείπια τειχών, στοών, ναΐσκων, θεάτρου, ωδείου, του κτηρίου των αγωνοθετών, θερμών, βιβλιοθήκης, τάφων, των ναών του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος, αττικά και κορινθιακά αγγεία, ταφικά ανάγλυφα, τα αγάλματα του Δωδωναίου Διός, της Αθηνάς Παρθένου, της Αρτέμιδος, της Δήμητρας, του Ερμή και του Ρωμαίου αθλητή, καθώς και τα θεμέλια του Νυμφαίου. Το δε ονομαστό μαντείο της περιοχής είναι θαμμένο κάτω από το μοναστήρι της Παναγιάς της Απολλωνίας!

Τα κινητά ευρήματα έχουν μεταφερθεί και εκτίθενται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο των Τιράνων, χωρίς φυσικά να έχουν καμία σχέση με την εθνική Ιστορία των Αλβανών που ξεκινάει τον 15ο μ.Χ. αιώνα. Αναγνωρίσιμα απομεινάρια ενός μεγάλου πολιτισμού, τα εκθέματα αυτά πιστοποιούν την πολιτισμική κυριαρχία του αρχαίου και μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο.

Στις φωτογραφίες βλέπετε τα ερείπια του Κτηρίου των Αγωνοθετών, τα υπολείμματα του θεάτρου και το άγαλμα της Απολλωνίας Αρτέμιδος. Περισσότερες εδώ: https://www.gettyimages.com/photos/apollonia-albania?mediatype=photography&phrase=apollonia%20albania&sort=mostpopular

 *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                            Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Μάριος Χατζησάββας - «Αν» (New Single/Heaven Music)

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Μάριος Χατζησάββας γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην περιοχή της Πετρούπολης έχοντας καταγωγή από την Μυτιλήνη. Το τραγούδι "μπήκε" στη ζωή του από πολύ μικρός, αλλά ξεκίνησε επαγγελματικά το 1993 και το πρώτο δισκογραφικό του βήμα, έγινε το 2001.

Έχει στο ενεργητικό του πολλές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες αλλά και εμφανίσεις σε γνωστά νυχτερινά κέντρα.

Το νέο τραγούδι του Μάριου Χατζησάββα με τίτλο «Αν» κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, από την Heaven Music.

Η μουσική και οι στίχοι είναι του Θωμά Θεοδώρου και η ενορχήστρωση του Γιάννη Κουρκουμέλη.

Ένα τραγούδι που σίγουρα θα σας "αγγίξει" με την ιδιαίτερη χροιά που διαθέτει στη φωνή του, ο Μάριος Χατζησάββας. 
                                    Ακούστε το τραγούδι  στο YouTube  
*ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
 Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Νέα Μουσική Κυκλοφορία:Κέλλυ Κουνάκη "Σ'το είπα" & "Το προξενιό"(Νοέμβριος 2018)

Κέλλυ Κουνάκη "Σ'το είπα"  & "Το προξενιό"
Με δυο νέα τραγούδια επιστρέφει η Κέλλυ Κουνάκη,καθηγήτρια σύγχρονου τραγουδιού και θεωρητικών της μουσικής,μουσικός,και σπουδαία ερμηνεύτρια.Το πρώτο τραγούδι με τίτλο "Σ΄το είπα" σε Μουσική Καλλιόπης Ηλιοπούλου και Στίχους Βασούλλας Κραμβή και το δεύτερο με τίτλο "Το προξενειό" σε Μουσική,Στίχους,Ενορχήστρωση:Πάνου Αθανασίου.
Τα νέα τραγούδια της Κέλλυ Κουνάκη με τη ζεστή φωνή επέστρεψε για να κερδίσει τις εντυπώσεις όπως πολύ καλά ξέρει! Την κάνει να ξεχωρίζει στο είδος που τόσο αγαπά, αφού ερμηνεύει κάθε φορά από καρδιάς και με πολύ δυναμισμό μπαλάντες που μένουν μέσα μας! Πηγή έμπνευσής της ο έρωτας και η αγάπη για τη μουσική.Δύναμή της, η ανάγκη να εκφραστούν όλα αυτά μέσα από τα τραγούδια της.
Οι επιρροές της πολλές από τον χώρο του έντεχνου/ροκ, με ήχο διαχρονικό.Συνοδοιπόροι της σε αυτό το μουσικό ταξίδι πολλοί φίλοι.
Κυκλοφορεί από την Dando Music
Social media:Κέλλυ Κουνάκη
Καλή Ακρόαση
Κατεβάστε το τραγούδι σε wav + mp3 + δελτίο τύπου +cover από το παρακάτω link
Download link
                                             Δείτε στο ΥouΤube τα video clip 


*ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
 Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Οι λαχταριστές συνταγές της Αρετούλας "παραδοσιακός Μουσακάς"

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΟΛ ΒΑΖΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 2.κ.γ. ΑΛΆΤΙ. ΚΟΒΟΥΜΕ & ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ...ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Ο ΚΙΜΑΣ.ΤΙΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΚΡΑΔΑ ΤΟΥΣ.
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΜΑ

1 ΞΕΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ
2 ΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΚΟΡΔΟ
1 ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
5 ΜΙΚΡΑ ΛΕΥΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
(ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ)
2κ.γ ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕ
3 ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ
(ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ)
1 ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΟ
1 +1/2 κ.γ.ΑΛΑΤΙ
1κ.γ.ΠΙΠΕΡΙ
1κ.γ.ΖΩΜΟ ΒΟΔΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
1 κ.γ ΜΠΑΧΑΡΙ ΣΚΟΝΗ
1 κ.γ. ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ
1 κ.γ. ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ
8 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΙΑ ΚΑΡΦΩΜΕΝΑ ΣΕ 1 ΞΕΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ

ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ
ΜΟΛΙΣ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ, ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΤΣΙΓΑΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ 600 γρ ΚΙΜΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΙΜΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΟΜΠΟΥΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΙΕΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ,
ΜΕΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΕΝΑ κ.γ.ΡΙΓΑΝΗ

ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΟΝ ΣΟΤΑΡΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΦΡΕΣΚΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ
ΒΑΖΟΥΜΕ 2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ
ΣΙΓΟΒΡΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 35 ΜΕ 40 ΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ & ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙ
ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΓΑΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ ΤΑΨΙ
ΑΛΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΘΥΜΑΡΙ - ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΓΑΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΤΟ ΤΑΨΙ
ΑΛΑΤΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΘΥΜΑΡΙ - ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ & ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΓΑΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΑΨΙ
ΑΛΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΘΥΜΑΡΙ.

"ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΣΑΜΕΛ"
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΖΟΥΜΕ 2 ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΛΑΤΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ ΜΕ 2 ΚΟΥΤΙΑ ΝΕΡΟ.

ΒΑΖΟΥΜΕ 9 κ.σ. ΑΛΕΥΡΙ γ.ο.χ. (ΟΙ ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΕΜΑΤΕΣ)
ΒΑΖΟΥΜΕ 2 ΑΥΓΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ AΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΙΓΟΒΡΑΖΟΥΜΕ, ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ.ΜΟΛΙΣ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ, ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΒΟΥΤΥΡΟ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΡΕΖΑ ΑΛΑΤΙ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ & ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΙΜΑ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ,ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ & ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΜΑΣ- ΠΑΣΠΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΥΡΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

ΨΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟ ΦΟΥΡΝΟ,ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΤΟΥΣ 200 ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΡΟΔΙΣΕΙ
                                                         ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ !!
 *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                         Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Μικρασιατική καταστροφή επήλθε την χρονική εκείνη στιγμή κατά την οποία δέσποζαν τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα δύο εβραϊκές μορφές: Ο Κεμάλ Ατατούρκ και ο Μπεν Ζελόν.(Ελ.Βενιζέλος)

Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α ...
ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1922 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΓΕ ΣΕ ΕΣΚΕΝΑΖΥ

.. ΕΣΚΕΝΑΖ ........ΛΕΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΣΕΡ ΜΩΥΣΗ .
.. ΕΙΝΑΙ ...ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ . ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ;;;;
.ΚΑΙ ΕΣΚΕΝΑΖΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ λέει. !!!

Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους. . 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων....!!!!!!!!!!!!!!.
.....που τα βρήκαμε το 1944 τα 3,5 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΑΜΕ ;
ΑΦΟΥ ΤΟ 1933 ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΓΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΜΟΝΟ ...
..ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ !!!!
ΕΠΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΑ 3,5 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ;;;
ΜΑΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ;;; .
ΕΝΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ;;
ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ;;; ΤΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ;;;

Η Γερμανία ...

ΕΣΚΕΝΑΖ ........ΛΕΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΣΕΡ ΜΩΥΣΗ ..
.. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ . ???? . ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ .... ΕΣΚΕΝΑΖ !!!!
.ΚΑΙ ΕΣΚΕΝΑΖΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΒΡΑΙΟΓΕΡΜΑΝΟΣ λέει. !!!
________________________________________________________
Το ακατασίγαστο μίσος που επί αιώνες ο σιωνισμός τρέφει για τον Ελληνισμό, βρήκε την αποκορύφωσή του κατά τη διεξαγωγή της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι...
η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η οποία γκρέμισε τα όνειρα του Ελληνισμού για την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, οφείλεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου στις ραδιουργίες των εβραίων. 
Ορθότερα δε, κανείς σχεδόν δεν υποψιάζεται ή γνωρίζει ότι η έκβαση της εκστρατείας, ήταν προδιαγεγραμμένη από τον σιωνισμό. 

Τα όσα αποκαλυπτικά στοιχεία έπονται, τεκμηριώνουν απόλυτα τον ανωτέρω ισχυρισμό, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τον υποχθόνιο ρόλο του εβραίου, του αιώνιου αυτού μισέλληνα.
Ανέκαθεν οι εβραίοι μετέρχονταν δόλια μέσα για την ηθική, οικονομική, πνευματική αλλά και για την βιολογική εξόντωση του Ελληνισμού.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επ' αυτού, αποτελεί η διάδοση και εκλαϊκευση των αρχών του Παντουρκισμού από τον εβραίο Χέρμαν Βάμπερυ. 

Στο βιβλίο του «Εικόνες της Κεντρικής Ασίας» που πρωτοεκδόθηκε το 1868, ο Βάμπερυ ανέπτυσσε τις αρχές του Παντουρκισμού, με εντονότατες ανθελληνικές αιχμές, ενώ η στενή του σχέση με όσους μετέπειτα απετέλεσαν τον πυρήνα των ηγετικών στελεχών των Νεοτούρκων, υπήρξε αποφασιστικής σημασίας γεγονός, για την ανάπτυξη του Παντουρκικού φαινομένου, σαφής έκφραση του οποίου, υπήρξε η αναζωπύρωση των επεκτατικών βλέψεων των Tούρκων προς την Ελλάδα.

Η Μικρασιατική καταστροφή οφείλεται σε μία σειρά από αίτια. 

Ανάμεσα στους παράγοντες εκείνους που επισφράγισαν την τραγωδία του 1922, είναι και η έντονη ανάμειξη του εβραϊσμού στην τεράστια ανθελληνική εκστρατεία, η οποία αναπτύχθηκε κατά την Εποποιία των ετών 1919-1922 τόσο στο μέτωπο, στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, όσο και στο εσωτερικό της χώρας, από μαρξιστικούς κύκλους που έπαιζαν ηθελημένα ή αθέλητα, το παιχνίδι των εβραίων. 

Η υπονόμευση και η αποσταθεροποίηση που οδήγησε στην πτώση του ηθικού του στρατού μας, παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε καθοριστικά στη μετέπειτα Μικρασιατική τραγωδία, υπήρξε έργο του Αβραάμ Μπεναρόγια, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ, εβραϊκής καταγωγής, στον ιδιαίτερο ρόλο του οποίου θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά σε άλλο άρθρο.

Ο Αβραάμ Μπεναρόγια (ένας των ιδρυτών του Κ.Κ.Ε.), ο Κοέν και ο Κουν Βεντούρα, άπαντες εβραίοι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της εποχής, δηλητηρίαζαν κατά το χειρότερο τρόπο την Ελληνική προσπάθεια, μέσω πικρόχολων κειμένων που δημοσίευαν στην εβραϊκή εφημερίδα «Avanti» της Θεσσαλονίκης.

Με τη στάση της αυτή, η εβραϊκή κοινότητα που διέμενε στην Ελλάδα, εξέφραζε την υποστήριξή της προς τον ομόφυλό της Κεμάλ, ο οποίος ήταν σιωνιστής, όπως άλλωστε σιωνιστές ετύγχαναν όλα τα ηγετικά στελέχη των Νεοτούρκων. 

Ειδικότερα οι ηγέτες των Νεοτούρκων Ταλαάτ και Ενβέρ, ήταν κρυπτοεβραίοι και μέσω των αξιωμάτων που κατείχαν, συνετέλεσαν αποφασιστικά στην υλοποίηση των εβραϊκών σχεδίων, στο προκείμενο ζήτημα.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι όλα τα στελέχη της Επιτροπής των Νεοτούρκων στην Θεσσαλονίκη ήταν εβραίοι. 

Το τεκτονικό περιοδικό «Ακακία» (Οκτώβριος 1908) αποκαλύπτει ότι η ξένη Στοά «Μακεδονία» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε ως διδάσκαλο τον Ιταλοεβραίο Εμ. Καράσο, στην δικαιοδοσία του δε υπάγονταν τρεις ακόμη ξένες στοές, στους κόλπους των οποίων οι Ταλαάτ και Ενβέρ, βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να δημιουργήσουν την «Κίνηση Νεοτούρκων». 

Η «Κίνηση Νεοτούρκων» τελούσε υπό την προστασία της ιταλικής πρεσβείας, από τυπική άποψη, ενώ τα μέλη της αποτελούνταν εξ' ολοκλήρου από Tουρκοεβραίους, μέλη των ανωτέρω ξένων στοών.

Η διείσδυση των εβραίων στον τουρκικό τεκτονισμό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν υπήρξε γεγονός τυχαίο.

Είναι γνωστό ότι την 1η Μαίου 1909 οι Tούρκοι τέκτονες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εύνοια και την υποστήριξη των σιωνιστών, ανέδειξαν στο αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας τον Μαχμούντ Ορφί Πασά, όργανο των εβραϊκών επιδιώξεων, το δε Ύπατο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Τουρκίας αποτελούσαν οι Δαυίδ Κοέν, Ραφαέλο Ρίτσι, Ισαάκ Μαρκιόνε, Νίκολα Φόρτε, Τζωρτζ Σούρσοκ και Ιακόμπ Σουχάμι, όλοι τους εβραϊκής καταγωγής.

Μέσα από αυτούς τους κύκλους αναδείχθηκε αργότερα ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος με τη βοήθεια των αδελφών του εβραίων, και όχι μόνο, θα συνέτριβε τον Ελληνικό στρατό το 1922...
David Lloyd George (1908)

Ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνικής επεμβάσεως στην Μικρά Ασία, ήταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας και σιωνιστής Δαυίδ Λόυδ Τζωρτζ.

Ο Λ. Τζωρτζ όσο «περίεργα» τάχθηκε στο πλευρό των Ελλήνων, άλλο τόσο «περίεργα» τους εγκατέλειψε στην πλέον κρίσιμη στιγμή, γεγονός το οποίο εάν συσχετισθεί με τις σιωνιστικές θέσεις του βρίσκει την εξήγησή του.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο προσωπικός γραμματέας του Τζωρτζ ήταν ο εβραίος «Σερ» Φίλιπ Σασούουν, ο οποίος... συμπτωματικά ήταν παντρεμένος με την κόρη του τραπεζίτη Ρότσιλντ.
Αμφότεροι τελούσαν και μυστικο-σύμβουλοι του Άγγλου πρωθυπουργού, ενώ η επίδραση του σιωνιστικού στοιχείου ήταν εντονότερη στη σύνθεση της βρετανικής κυβερνήσεως. 
Οι υπουργοί του Τζωρτζ Λόρδος Σέσιλ και Λόρδος Ρήντιγκ (κατά εβραϊκόν κόσμον Ισαάκ Μοντ) ήταν απροκάλυπτα σιωνιστές και εκδηλωμένοι μισέλληνες.

Ποιο όμως ήταν το σκεπτικό και οι απώτεροι στόχοι στους οποίους οι σιωνιστές απέβλεπαν με τη Μικρασιατική Εκστρατεία;

Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι η Μικρά Ασία είναι πανάρχαια Ελληνική Γη. 
Παρά τους διωγμούς και τον εκτουρκισμό πολλών αιώνων, το Ελληνικό στοιχείο διέθετε στην περιοχή αυτή μία ισχυρή Εθνολογική βάση.

Οι σιωνιστές, έβλεπαν τη μόνιμη Ελληνική παρουσία στην Μικρά Ασία σαν μία θανάσιμη απειλή προς τα συμφέροντά τους.

Αφ' ενός δεν ήθελαν για ιδεολογικούς λόγους να δουν την Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισμού να πραγματώνεται, αφ' ετέρου μία μεγάλη αλλά αδύναμη Τουρκία, ήταν η περίπτωση του εύκολου θύματος για την οικονομική διείσδυση που ονειρεύονταν.

Συνεπώς η Ελληνική παρουσία στα Ιωνικά παράλια και γενικότερα στη Μικρά Ασία έπρεπε να εκλείψει, διότι αποτελούσε πρόσκομμα στην υλοποίηση των σιωνιστικών σχεδίων.
Για να επέλθει όμως η εξάλειψή της, έπρεπε να υπάρξει μία βίαιη μετακίνηση ή και αφανισμός του Ελληνικού πληθυσμού, ένας στόχος που μόνο δια της γενοκτονίας έβρισκε την πραγμάτωσή του. 
Για τη γενοκτονία χρειαζόταν ένα πρόσχημα. Και το πρόσχημα βρέθηκε.

Η Ελλάδα αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά τα δίκαιά της στη Μικρά Ασία, υπό την προτροπή της Βρετανίας και γενικά των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, τη διαβεβαίωση των οποίων για αμέριστη συμπαράσταση είχε προηγουμένως εξασφαλίσει, αποβίβασε στρατό το 1919 στη Σμύρνη.

Το σχέδιο ήταν πανούργο:
Οι σιωνιστές, δια των Μεγάλων Δυνάμεων, τους ηγέτες των οποίων επηρέαζαν και δια του αδελφού τους Ελ. Βενιζέλου, ενέπλεξαν τον Ελληνικό Στρατό σε μία θανάσιμη παγίδα και μαζί του καταδίκασαν τον Ελληνικό πληθυσμό των περιοχών της Μικράς Ασίας.
Ώθησαν τα Ελληνικά στρατεύματα στα βάθη της Μικράς Ασίας παρέχοντάς τους μία εφήμερη βοήθεια και όταν οι συγκυρίες κατέστησαν τις Ελληνικές δυνάμεις τρωτές, επήλθε η κατακόρυφη ενδυνάμωση των Κεμαλικών στρατευμάτων και η συντριβή των Ελλήνων.

Και μαζί με τη συντριβή, βρέθηκε η ευκαιρία να σφαγιασθεί ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, με πρόσχημα τα δεινά που υπέστησαν οι Τούρκοι από τον Ελληνικό στρατό, κατά τη νικηφόρα προέλασή του στο διάστημα 1919-1922. 

Η θανάσιμη παγίδα ήταν καλά προσχεδιασμένη...

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για τον οποίο έχει γραφτεί χωρίς να διαψευστεί ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, φέρων το επίθετο Μπεν Ζελόν, υπό την παρότρυνση των ομοϊδεατών του, απέστειλε χωρίς καμία υποδομή τα Ελληνικά στρατεύματα στην Μικρά Ασία, καταδικάζοντάς τα σε βέβαιη σφαγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βενιζέλος δεν είχε κάνει καμία πρόβλεψη, ούτε είχε κάποια εναλλακτική λύση για το ενδεχόμενο καταρρεύσεως του μετώπου...
Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν επέλθει η Ελληνική συντριβή, ο Βενιζέλος έχασε προσχεδιασμένα τις εκλογές, προκειμένου να αποποιηθεί των βαρύτατων ευθυνών της προαποφασισμένης από τους σιωνιστές τραγωδίας.

Είναι βέβαιο ότι εάν ο Βενιζέλος κέρδιζε τις εκλογές, στις οποίες σημειωτέον ότι όλα τα δεδομένα καταδείκνυαν την εκλογική νίκη του, τότε θα συνέβαινε επί της πρωθυπουργίας του η Μικρασιατική καταστροφή και θα ήταν αυτός που θα επωμιζόταν τις συνέπειες της ήττας.
Ποιος όμως ήταν ο παράγοντας εκείνος που συνετέλεσε ώστε ο Βενιζέλος να χάσει τις εκλογές, γεγονός παράδοξο και μη φυσιολογικό, αφού μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών είχε επιστρέψει στην Ελλάδα ως θριαμβευτής και το κλίμα τον ευνοούσε.

Στην τεχνητή εκλογική ήττα του, τον βοήθησαν οι εβραίοι ομοϊδεάτες του.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι ο Βενιζέλος αντλούσε σημαντικό μέρος της εκλογικής του δυνάμεως από το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό άλλωστε είχε οργανώσει και το κίνημα της Αμύνης με επίκεντρο τη συμπρωτεύουσα.

Στις εκλογές λοιπόν που προηγήθηκαν της τραγωδίας, οι εβραίοι σύσσωμοι στράφηκαν φαινομενικά εναντίον του και τον «μαύρισαν», διασώζοντάς τον από την ευθύνη της προσχεδιασμένης επερχόμενης καταστροφής στο Μικρασιατικό μέτωπο...

Για όσους αμφισβητούν τη σιωνιστική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου, θα παρατεθούν τα ακόλουθα αδιάψευστα στοιχεία:

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ασκούσε καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, πολιτική άκρως φιλοεβραϊκή, αφού όπως ομολογούν οι ίδιοι οι εβραίοι στο επίσημο όργανό τους «Χρονικά» (Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, Τεύχος Σεπτ. - Οκτώβριος 1992):

«...Ο διοικητής της Θεσσαλονίκης Ρακτιβάν σε συνεντεύξεις του σε τοπικές εβραϊκές εφημερίδες, προβάλει τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ελληνική διοίκηση και το πνεύμα της ανεξιθρησκίας που χαρακτηρίζει τον Ελληνικό λαό, με παράδειγμα τους εβραίους της παλιάς Ελλάδας, που παρά τον μικρό αριθμό τους κατέχουν σημαντικές θέσεις στη δημόσια ζωή. 

Και ο εβραϊκός τύπος της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, επαινεί την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, που προσφέρει στους εβραίους προνόμια που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο Βαλκανικό Κράτος, προετοιμάζοντας γι' αυτούς ένα λαμπρό μέλλον...» 

Οι υπαινιγμοί για τη σιωνιστική πολιτική που ασκούσε ο Βενιζέλος είναι σαφέστατοι.
Άλλωστε, όπως το ίδιο έντυπο αναφέρει («Χρονικά», τεύχος Απριλίου - Μαΐου 1994), «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρώτος υποστήριξε τη δημιουργία ελεύθερου εβραϊκού κράτους».
Τις ίδιες ακριβώς θέσεις εξέφρασε και ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Βενιζέλου, υπουργός και Γενικός Διοικητής της Μακεδονίας, ο Π. Αργυρόπουλος, στον τύπο της εποχής.

Όλα ήταν προμελετημένα. Σταδιακά και με πρόσχημα την επαναφορά του Κωνσταντίνου, οι... σύμμαχοι σταμάτησαν την χορήγηση βοηθείας προς την Ελλάδα και ένας - ένας άρχισαν να καταφέρνουν πισώπλατες μαχαιριές.

Ο Ιταλοεβραίος πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιολίτι, εκκένωσε τη Νότια Μικρά Ασία από τα ιταλικά στρατεύματα τα οποία βρίσκονταν εκεί, απελευθερώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο σημαντικές δυνάμεις των τούρκων που είχαν καθηλωθεί εκεί εξ' αιτίας της ιταλικής στρατιωτικής παρουσίας.
Την ίδια ώρα η Γαλλία, υποταγμένη στη θέληση των εβραίων Μπιαν και Μπλουμ, συνάπτοντας τη Γαλλοτουρκική συνθήκη συνθηκολογήσεως στην Κιλικία, απελευθέρωσε επίσης με τη σειρά της τα Κεμαλικά στρατεύματα από τη μέθοδο της Συρίας, παραδίδοντας συγχρόνως όλο το γερμανικό πολεμικό υλικό που είχαν κυριεύσει, στους Τούρκους.

Η εβραϊκή στοά της Θεσσαλονίκης «Μπάι - Μπριθ», συνετέλεσε αποφασιστικά την πρόκληση της Μικρασιατικής καταστροφής, δια της οικονομικής βοηθείας που απέστειλε στον Κεμάλ.
Ο εβραϊκής καταγωγής Μπρονστάιν (Tρότσκυ), ηγέτης της Ρωσίας εκείνη την περίοδο, ενίσχυσε σε εκπληκτικό βαθμό τον Κεμάλ, χορηγώντας του τεράστιες ποσότητες χρυσού και πυροβόλα όπλα.

Τον Μπρονστάιν χρηματοδοτούσε με τη σειρά της η εβραϊκή τράπεζα Κουν και Λεμπ, η οποία τον πίεσε να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία, ώστε να απαλλάξει από ένα ακόμη πρόβλημα τον Κεμάλ.

Άθλιος επίσης υπήρξε ο ρόλος του Μπαζίλ Ζαχάρωφ. 
Ο Ζαχάρωφ, εβραίος έμπορος όπλων από την Κωνσταντινούπολη, μονίμως εγκατεστημένος στην Ελβετία, υποδυόταν επί σειράν ετών τον Έλληνα.

Στην πραγματικότητα ήταν συνεργάτης της Αγγλοεβραϊκής πολεμικής βιομηχανίας «Βίκερς». 
Ο Ζαχάρωφ, προσωπικός φίλος του Ε. Βενιζέλου, αρχικά προμήθευσε τον Ελληνικό στρατό με ελαφρύ και βαρύ οπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες του, έναντι πραγματικά εκπληκτικών οικονομικών διευκολύνσεων. 

Ο Ζαχάρωφ, ισχυριζόταν ότι... βοηθούσε τον Ελληνικό στρατό, ωθούμενος δήθεν, από πατριωτικά κίνητρα.

Μόλις όμως οι Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέδυσαν στην Μικρά Ασία και ο «ομόφυλός του» Ε. Βενιζέλος «εγκατέλειψε» την εξουσία, οι αποστολές του Ζαχάρωφ σταμάτησαν ολοσχερώς ενώ ο μέχρι τότε παραδοθείς οπλισμός απεδείχθη προβληματικός, καθώς ανακαλύφθηκαν τεράστιες ποσότητες άχρηστων όπλων και ελαττωματικών πυρομαχικών. Τα αποτελέσματα ήταν προφανή...

Στο σημείο αυτό αρχίζει να γίνει μνεία σε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον μισελληνισμό των εβραίων.

Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά στις ημέρες της μικρασιατικής τραγωδίας και είναι το ακόλουθο:

Στη συνοικία Μπας Οτουράκ της Σμύρνης, οι εβραίοι οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν επιδοθεί σε μία καταδοτική έξαρση κατά των Ελλήνων, είχαν συγκεντρωθεί και χλεύαζαν τους διερχόμενους Έλληνες αιχμαλώτους.

Όταν οι Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν να κτυπούν τους Έλληνες με τους υποκοπάνους των όπλων τους, Τούρκοι και εβραίοι ξέσπασαν από κοινού σε παραλήρημα ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων...

Ο δε εβραίος νομάρχης Ραχμή Μπέης, εξώθησε τους τσέτες να προβούν στην εξόντωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 

Ενάμισι εκατομμύριο νεκροί,άλλοι τόσοι πρόσφυγες και δισεκατομμύρια σε δραχμές οι υλικές ζημιές.

Αυτό ήταν το τίμημα της Μικρασιατικής καταστροφής, στην πρόκληση της οποίας τόσο συνέργησε ο διεθνής σιωνισμός. 

Η εβραϊκή μάλιστα ωμότητα, έφθασε μέχρι του σημείου της επιδείξεως ασέβειας προς τους ίδιους τους νεκρούς. 

Ούτε τα οστά των νεκρών Ελλήνων δεν σεβάσθηκαν οι εβραίοι. 
Μετά τη μεγάλη σφαγή, ένα «ολλανδικό» πλοίο φόρτωσε στο λιμάνι της Σμύρνης τα κόκαλα των νεκρών, τα οποία προορίζονταν να διατεθούν... για βιομηχανικούς σκοπούς! 
Το πλοίο, όπως και η εκμεταλλεύτρια εταιρεία που επεδίωκε να θησαυρίσει ακόμη και από τα οστά των νεκρών, τα οποία «αξιολογούσε» ως πρώτη ύλη (!), ανήκε στους εβραίους Ραούλ Βόντεμπουργκ και Ερασμο Λεβύ.

Επιπροσθέτως, στην επιχείρηση αφελληνισμού της Μικράς Ασίας, είναι γνωστός ο ρόλος που διαδραμάτισε ο αμερικανοεβραίος Χένρυ Μοργκεντάου.
Ως πρόεδρος της «Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», μερίμνησε ώστε κατά την οκταετία 1922-1930, να εφαρμοσθεί κατά γράμμα η Συνθήκη της Λωζάνης, το τερατούργημα αυτό του Ε. Βενιζέλου που προέβλεπε τον ξεριζωμό των Ελληνικών πληθυσμών από την Ιωνία.

Επανερχόμενοι στο θέμα των δηλώσεων Βενιζέλου δια των οποίων συνηγορούσε υπέρ της ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ, κρίνω αυτές αποκαλυπτικές της καταγωγής του. 
Το γεγονός δε ότι ο Βενιζέλος παρουσιάζεται ως «πρωτεργάτης» της προσπάθειας για την ίδρυση του εβραϊκού κράτους, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει. Και αυτό διότι ο Βενιζέλος, ήταν εβραϊκής καταγωγής.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι η Μικρασιατική καταστροφή επήλθε την χρονική εκείνη στιγμή κατά την οποία δέσποζαν τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα δύο εβραϊκές μορφές: Ο Κεμάλ Ατατούρκ και ο Μπεν Ζελόν. 

Εξ΄ άλλου δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε, ήδη από το 1917, όπως καταδεικνύεται μέσα από επίσημα έγγραφα, ο πρώτος πολιτικός ηγέτης και δη πρωθυπουργός που ζήτησε την αναγνώριση ισραηλινού κράτους. 
Τον Ιούλιο του 1920 ο ΄Άγγλος ναύαρχος Ντε Ρόμπεκ σε επιστολή που απηύθυνε προς τον τότε Υπουργό Λόρδο Κώρζον, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, και τα εξής: 

«…Με άλλα λόγια ο κ. Βενιζέλος δεν είναι η Ελλάς. Εν κυριολεξία δεν είναι καν ΄Έλλην…».

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΟΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟ 1821 ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΟΣΟ ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ "ΕΒΡΑΙΩΝ" ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ...


Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ’’ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ’’ του Γεωργίου Κοσμόπουλου

Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ’’ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ’’
ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ.
ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΝ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. - - ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Επί Βυζαντίου η εκκλησία ήταν ο απηνής διώκτης του Ελληνισμού, τύραννος και δήμιος μαζί, αφού έκλεισε όλες τις φιλοσοφικές σχολές και καταδίωκε τους φιλοσόφους ή τους εκτελούσε.
Ο γιος του Κωνσταντίνου o Κωνστάντιος, θέσπισε νόμους και επέβαλε την ποινή θανάτου, όχι μόνο στους Έλληνες διανοούμενους αλλά και στους Ελληνίζοντας Χριστιανούς.

Ο Ιουστινιανός «ο ανθρωπόμορφος δαίμονας» κατά τον βιογράφο του Προκόπιο έκλεισε το 526 την Ακαδημία του Πλάτωνα και καταδίκασε σε θάνατο χιλιάδες Έλληνες, γιατί ζητούσαν αποδείξεις για τις επεμβάσεις του «αγίου πνεύματος».O Επίσκοπος Ιωάννης της Εφέσου με εντολή του Ιουστινιανού έσυρε στα δικαστήρια όλους τους Έλληνες λογίους και τους Ελληνίζοντας Χριστιανούς δήμευσε τις περιουσίες τους και έκαψε η γκρέμισε 99 Ελληνικά ιερά τα οποία είχαν διασωθεί. Όσοι αντιδρούσαν τους σκότωναν με ρόπαλο για να σκοτωθεί και ο διάβολος που είχαν μέσα τους (Γ. Κορδάτος και Ι. Μαλάλας). Ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι επίσκοποι ήσαν άνθρωποι μισαλλόδοξοι, άξεστοι, μπεκρήδες και αγράμματοι.

Η Ζ’ οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787 μ.Χ. αφόρισε την Ελληνική φιλοσοφία και όλους τους φιλοσόφους και αποφάσισε ότι όποιος κληρικός κατέχει Ελληνικά συγγράμματα θα καθαιρείται και εάν είναι λαϊκός θα αφορίζεται (κανόνας Θ’) Πολλοί Έλληνες για να μην σβήσει το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας τους, δημιούργησαν κρυφά σχολεία και με κίνδυνο της ζωής τους δίδασκαν στα Ελληνόπουλα φιλοσοφία και τους θησαυρούς της πνευματικής τους κληρονομιάς,. Από την προσφορά αυτών των κρυφών σχολείων επιβίωσε ο Ελληνισμός από την Εβραιοχριστιανική λαίλαπα.

Το 1070 ο πατριάρχης Ιωάννης Η’ ο Ξιφιλίνος, αντέδρασε με ανθελληνική εμπάθεια και απαγόρευσε κάθε μελέτη της Ελληνικής φιλοσοφίας, την οποία προηγουμένως είχαν αφορίσει οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Το 1080 ο πατριάρχης Ευστράτιος αφόρισε τον Πλάτωνα, την Ελληνική φιλοσοφία και όσους την διάβαζαν. Το 1351 ο Νικηφόρος Γρηγοράς καταδικάστηκε από την Σύνοδο Κωνσταντινούπολης γιατί έγραψε ότι ούτε ένας πατριάρχης δεν μπορούσε να διαβάσει σωστά (Ιστορία Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Α. Βασίλιεφ).

Το 1453 ο πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος, εξέδωσε την αποτρόπαια εγκύκλιό του, όπου καθόριζε ακόμα και το είδος των βασανιστηρίων και τον τρόπο θανάτωσης εκείνων που εμμένοντας στις απόψεις τους, συνέχιζαν να μελετούν την Ελληνική φιλοσοφία. Το 1658 ο πατριάρχης Γαβριήλ που είχε αγοράσει σε δημοπρασία τον πατριαρχικό θρόνο από τον Σουλτάνο, καθαιρέθηκε μέσα σε δύο μήνες, λόγω αγραμματοσύνης αφού ούτε την ακολουθία ενός γάμου δεν μπορούσε να διαβάσει σωστά (Πολιτική ιστορία Ελληνικής Επανάστασης, Π. Πιπινέλης). Μέγας διωγμός εγένετο των Ελλήνων. Κατέκαψαν τα βιβλία τους, εικόνες και αγάλματα των μισερών θεών τους καταστράφηκαν. Οι εγγράμματοι Έλληνες απαγορευόταν να έχουν θέσεις σε κρατικές υπηρεσίες (Ι. Μαλάλας).

Η κατάπτωση του Βυζαντίου και του κλήρου διατηρούσε την αμάθεια και χάλκευε τα δεσμά της δουλείας (Ελληνική Νομαρχία). Οι περισσότεροι αυτοκράτορες και πατριάρχες ήταν εβραίοι ή κρυπτοεβραίοι ή άνθρωποι των Εβραίων (εβραίος ιστορικός Μιχαήλ Τουδέλα).

ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ο μύθος της ύπαρξης κρυφών σχολείων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας έγινε από το παπαδαριό μετά την απελευθέρωση του 1821 και κατά την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας (Οθωμανοκρατία είναι το σωστό μια και Τούρκοι δεν υπήρξαν εκείνη την εποχή) λειτουργούσαν ελεύθερα εκατοντάδες Ελληνικά σχολεία.

Ας δούμε μερικά ιστορικά στοιχεία μέσα από κείμενα των προγόνων μας. Το κρυφό σχολείο είναι μεγάλο ψέμα (Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη). Οι Οθωμανοί θεωρούσαν τους μορφωμένους Έλληνες ανεκτίμητο κεφάλαιο και τους χρησιμοποιούσαν για πρέσβεις, δασκάλους, γιατρούς και εμπόρους, για να επανδρώνουν τις διοικητικές θέσεις των υπηρεσιών τους. Αυτή η χρησιμοποίηση των Ελλήνων και των Ελληνιζόντων δημιούργησε ζηλόφθονες καταστάσεις στην εκκλησία η οποία τους καταδίωκε με μίσος και χαφιεδισμό.

Η Αθωνιάδα σχολή που λειτουργούσε στο Άγιο Όρος από τον 11ον αιώνα δεν έκλεισε από επέμβαση των Τούρκων, αλλά «από τις καλογερίστικες μηχανορραφίες που γινόταν πρόξενοι σκανδάλων» γράφει ο Σάθας. Κατά το έτος 1600, δηλαδή 150 χρόνια μετά την άλωση του1453,στην Οθωμανοκρατούμενη χώρας μας υπήρχαν πάρα πολλές σχολές η ύπαρξη των οποίων και μόνο καταρρίπτει τον μύθο του κρυφού σχολείου. Οι εκατοντάδες φανερές Δημόσιες σχολές που λειτουργούσαν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη δεν δικαιολογούν την ύπαρξη κρυφών σχολείων στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οι φανερές σχολές που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα κατ’ ευφημισμό των «κρυφών σχολείων» κατά γεωγραφικά διαμερίσματα ήταν οι εξής:

1. Στην περιοχή της Ηπείρου υπήρχαν 3 φανερές σχολές η των Ιωαννίνων, η των Ζαγοροχωρίων και του Μετσόβου.
2. Στην περιοχή της Θεσσαλίας υπήρχαν 6 φανερές σχολές η των Τρικάλων, Καλαμπάκας, Τυρνάβου, Τσαριτσάνης, Αμπελακίων και Ζαγοράς.
3. Στην περιοχή της Μακεδονίας υπήρχαν 7 φανερές σχολές οι της Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Σιατίστης, Μοσχοπόλεως, Κοζάνης, Σερρών και Αγίου Όρους.
4. Στην περιοχή της Θράκης υπήρχαν 3 φανερές σχολές η της Αδριανουπόλεως, Φιλιππουπόλεως και Βελεσών.
5. Στην περιοχή της Πελοποννήσου υπήρχαν 5 φανερές σχολές η του Ναυπλίου, Πατρών, Τριπόλεως, Δημητσάνας και Καλαμάτας.
6. Στην Στερεά Ελλάδα υπήρχαν 12 φανερές σχολές η των Αθηνών, Θηβών, Λεβαδιάς, Λαμίας, Υπάτης, Βραγγιανών, Αγράφων, Καρπενησίου, Αμφίσσης, Σιγδίτσας, Μεσολογγίου και Άρτας.
7. Στα νησιά υπήρχαν 14 φανερές σχολές στην Νάξο, Σίφνου, Σκοπέλου, Πάτμου, Μυτιλήνης, Σάμου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Χίου, Κυθήρων, Ηρακλείου και Κύπρου.

Νόμιμα και φανερά λειτουργούσαν επίσης δεκάδες τουλάχιστον 50 σχολές στην Ελλάδα και άλλες 14 φανερές ελληνικές σχολές στο «εξωτερικό». Οι σχολές του εξωτερικού υπήρχαν στις περιοχές:Αλεξάνδρειας,Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως, Τραπεζούντας, Σινώπης, Βενετίας, Λιβόρνου, Τεργέστης, Παρισίων, Μόσχας, Ιασίου, Τεργοβιτσίου, Βουκουρεστίου και Σινά.
(Πηγή: Η εκκλησία στον αγώνα της ελευθερίας 1453, Κ. Βοβολινής, 1953). 


Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε δεκάδες άλλων φανερών - (κρυφών) σχολείων που λειτουργούσαν στα διάφορα κεφαλοχώρια και τα εκατοντάδες σχολεία που…δήθεν ίδρυσε και λειτούργησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ιστορικά κείμενα αποδείχνουν ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν απαγόρευσαν τα γράμματα, αλλά τα άφησαν ελεύθερα και τα βοηθούσαν όπως μπορούσαν.
Μάλιστα ο Άγγλος ιστορικός Φρέντερικ Ντάγκλας αναφέρει ότι ο Αλή Πασάς χρηματοδοτούσε τα σχολεία της περιοχής του βοηθούμενος και από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού και έδινε σαφείς εντολές στους επισκόπους να φροντίζουν τα σχολεία (Πηγή: Ταξίδια στη Νότιο Ελλάδα, Λ. Λέικ).

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σουλτάνος καθαίρεσε τον πατριάρχη Άνθιμο με φιρμάνι, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «κακότροπο, ραδιούργο, φιλοχρήματο και αρχομανή που καταβρόχθιζε τα χρήματα που του έστελναν οι Έλληνες του εξωτερικού, για την παιδεία των Ελληνοπαίδων» (Πηγή: Σύγχρονη Ιστορία των Ελλήνων, Π. Καρολίδης). Τι δίδασκαν όμως τα φανερά (κρυφά) σχολεία στους Έλληνες;
Η κάθε είδους διδακτέα ύλη καθοριζόταν αυστηρά από το Πατριαρχείο και κατά κανόνα ήταν απόλυτα αυστηρά θρησκευτικού περιεχομένου. Τονίζεται ότι τα μαθηματικά, η τριγωνομετρία και οι λογάριθμοι είχαν αφοριστεί με Οικουμενική Σύνοδο (!).

Είναι άλλωστε ιστορικά γνωστό ότι το τυπογραφείο του Πατριαρχείου είχε εντατική εργασία τυπώνοντας πλήθος από βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. «To έτος 1819 ο πατριάρχης Γρηγόριο Ε' με εγκύκλιο απαγορεύει να δίνονται αρχαιοελληνικά ονόματα στα βαπτιζόμενα Ελληνόπουλα. Τότε στον Πύργο της Ηλείας έκλεισε και το ιστορικό ’’ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ’’ επειδή ο δάσκαλος του ο Λυκούργος Κρεστενίτης κατηγορήθηκε ότι άλλαζε τα βαφτιστικά ονόματα των μαθητών του και τους έδινε Αρχαία Ελληνικά.

Ακόμη την περίοδο αυτή έκλεισε η Σχολή Οικονόμου στην Σμύρνη το 1819 γιατί ΑΦΟΡΙΣΤΗΚΕ από τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε (τον εθνομάρτυρα!). Ενδεικτικά αναφέρεται μάλιστα ότι αντέδρασαν οι Τούρκοι (sic) μια και αυτοί δεν ήθελαν να κλείσει η Σχόλη γιατί προμήθευε σε αυτούς επιστημονικό δυναμικό. Και τότε το πατριαρχείο έδιωξε όλους τους δασκάλους και τους κατήγγειλε (sic) στους Τούρκους με την κατηγορία ότι αυτοί συνωμοτούσαν σε βάρος του Σουλτάνου (sic).

Η χυδαία αγέλη των καλόγερων, είδε με φθονερό μάτι την λειτουργία της Σχολής αυτής γιατί όλοι οι εγγράμματοι εθεωρούντο όργανα του σατανά και ως υποκινητές της αθεΐας (Γράμμα του Κ. Κούμα στον Κοραή). Η εκκλησία δεν έσωσε το Έθνος, στάθηκε λάμια μητριά.
Αγραμματοσύνη, σκοτάδι, δυστυχία. Δεν έχτισε κανένα σχολείο (Αλέξανδρος Πάλλης, Μπρουσός).
Η Ελληνική γλώσσα ουδέποτε απαγορεύτηκε από τους Τούρκους, αφού οι περισσότερες κτήσεις της αυτοκρατορίας μιλούσαν Ελληνικά αλλά και οι ίδιοι μάθαιναν την Ελληνική γλώσσα. Ο Μωάμεθ Β καθιέρωσε επίσημα την Ελληνική γλώσσα σαν διπλωματική γλώσσα του κράτους του. Σε κανένα απολύτως Ελληνικό ή Τουρκικό έγγραφο δεν γίνεται λόγος για κρυφά σχολεία.

Δεν υπάρχει κανένα Τουρκικό διάταγμα που να απαγόρευε τα Ελληνικά γράμματα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών). Κανένας Βεζίρης ή Αγιάννης δεν εμπόδισε την λειτουργία ή οικοδόμηση σχολείου (Μανουήλ Γεδεών, μετά την Άλωση). Ο χοντροκομμένος αυτός μύθος δημιουργήθηκε από το παπαδαριό για να μην αποκαλυφθεί ο σκοτεινός ρόλος της εκκλησίας και η συνεργασία της με του Τούρκους.

Ο Ελληνικός κλήρος και οι επίσκοποι, στην πλειονότητά τους ήσαν απαίδευτοι και αντέδρασαν στην απόφαση του πατριάρχη Ιερεμία να δημιουργήσει σχολεία και τυπογραφία στην Ελλάδα γιατί φοβόταν ότι θα παραγκωνιστούν για την απαιδευσιά τους (Καταγγελία Λεόντιου Ευστρατίου προς Κρούσιο 1590). Ο Τουρκόφιλος πατριάρχης Γρηγόριος Ε, αφού αφόρισε την Ελληνική Επανάσταση το 1821 και τους ήρωές της, συνολικά έκανε ΠΕΝΤΕ αφορισμούς, μετά αφόρισε τις σχολές και τις επιστήμες διατάζοντας ότι όσα βιβλία δεν είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη να κατάσχονται και να καίγονται στην πυρά!

Οι μεγαλύτεροι εχθροί της ελευθερίας των Ελλήνων δεν ήταν οι Τούρκοι αλλά οι κληρικοί και οι λαϊκοί του Φαναρίου (Ιστορία Ιονίων Νήσων, Μαυρόγιαννη.)
Ο Ούγγρος Ε. Ζεσενί γράφει ότι «στην Χίο το 1819 κρατούσαν κρυφά τα σχολεία, όχι από τους Τούρκους, αλλά από τον μητροπολίτη, ο οποίος πίστευε ότι τα γράμματα υπονομεύουν την πίστη». Δεν έφταιγαν οι Τούρκοι γιατί δεν υπήρχαν ακόμα περισσότερα σχολεία αλλά οι πατριάρχες που εκμεταλλευόμενοι τα λεφτά που πρόσφεραν πλούσιοι ομογενείς για να κτιστούν σχολεία αυτοί τα καταβρόχθιζαν. Για να φαίνεται δε ότι υπάρχουν πολλά σχολεία, οι ιερωμένοι, χρησιμοποιούσαν τους νάρθηκες των εκκλησιών και τα κελιά των μοναστηριών.

Οι ιερωμένοι πολεμούσαν πάντα την Ελληνική παιδεία.
Αν ο Έλληνας είχε θρησκευτικές αμφιβολίες, αφοριζόταν (Λόρδος Βύρωνας).

ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΝ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Eνδυμίων Γεώργιος Κοσμόπουλος

Πηγές-Διαδίκτυο-Εγκυκλοπαίδειες

                       *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                         Design & Hosting by : https://foxhost.gr/