Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Τα ανυπερβλήτου κάλλους δημιουργήματα των Ελλήνων Προγόνων μας, και ειδικότερα τα θαυμαστά έργα της Αρχιτεκτονικής και της Γλυπτικής Τέχνης, εξέπεμπαν, αλλά και εξακολουθούν να εκπέμπουν, μίαν δόνησιν μυστηριακής υφής, η οποία συντονίζει και διεγείρει την ψυχήν όσων έρχονται εις επαφήν μαζί τους!
Όσοι δεν αισθάνονται αυτόν τον υπέροχον συντονισμόν, και θεωρούν αυτά τα δημιουργήματα, έστω και εις κατάστασιν ερειπίων και τεμαχίων, ως άψυχες πέτρες , δεν έχουν εννοήσει ότι μέσα σ’ αυτά τα αριστουργήματα, έχει μονίμως εγκλειστεί από τους Δημιουργούς των, η θεϊκή αρμονία.
Και η αόρατος θεϊκή αρμονία ούτε καταστρέφεται, ούτε εκβάλλεται από το ορατόν δημιούργημα, όσην φθοράν και αν έχει υποστεί!
«….Θαυμαστόν δέ ουδέν ξύλα καί λίθους ηγείσθαι τά ξόανα τούς αμαθεστάτους, καθά δή καί τών γραμμάτων οι ανόητοι λίθους μέν ορώσι τάς στήλας, ξύλα δέ τάς δέλτους , εξυφασμένην δέ πάπυρον τάς βίβλους…..»
«….Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς από το ότι οι αμαθέστεροι των ανθρώπων θεωρούν τα αγάλματα ξύλα και πέτρες, αφού και τα γράμματα έτσι τα θεωρούν οι ανόητοι, βλέποντας τις ενεπίγραφες στήλες σαν απλές πέτρες, τις πινακίδες σαν ξύλα και τα βιβλία σαν υφασμένον πάπυρον…..»
(Πορφυρίου: «Περί Αγαλμάτων» 1)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ).

                                Άκου !! τι παίζει....http://radionewfm.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου