Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ..ΤΑ 600 ΔΙΣ $ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ...

Αθανασία Γεωργοσοπούλου

ΜΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επειδή πολύς λόγος δια την αναίρεση υπέρ του νόμου, που ασκήθηκε κατά της αθωωτικής απόφασης 67650/2013,που αναγνώρισε την ύπαρξη των 600 δις,λεκτέα τα εξής : 
Σύμφωνα με το άρθρο 473 Κ.Ποιν.Δ.
1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθε­σμία είναι τριάντα (30) ημερών και αρχίζει σε κάθε περί­πτωση από την επίδοση της απόφασης. Το προηγού­μενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκη­σης ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων. Για τον εισαγ­γελέα πλημμελειοδικών η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων αρχίζει από την πραγματική κοινοποίησή τους (άρθρο 165 παρ. 2). Αν δεν έχει γίνει πραγματική κοινοποίηση, η προθεσμία είναι ενός (1) μηνός από την έκδοση του βουλεύματος. Η προθεσμία για αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης.
Παρ' όλ' αυτά κατ' εξαίρεσιν κατ'άρθρο 557 Κ.Ποιν.Δ.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση υπέρ του νόμου κάθε απόφασης, ακόμη και αν δεν μπορούν να ασκήσουν αναίρεση κατά της απόφασης αυτής οι διάδικοι, για κάθε λόγο και χωρίς περιορισμό προθεσμίας. Η απόφαση που εκδίδεται για την αναίρεση αυτή δεν παράγει αποτελέσματα για τους διαδίκους, εκτός αν στηρίζεται σε υπέρβαση δικαιοδοσίας ή έλλειψη καθ’ ύλην αρμοδιότητας.
Εν άλλοις λόγοις, ακόμη κι αν αναιρεθεί υπέρ του νόμου οποτεδήποτε μια απόφαση αυτή συνεχίζει να αποτελεί ''δεδικασμένο'' δια τους διαδίκους...
Με άλλα λόγια ,ακόμη κι αν αναιρεθεί η απόφαση 67650/2013,δεν μπορεί να παραπεμφθεί εκ νέου σε δίκη ο κατηγορούμενος.
Επίσης, εν προκειμένω, όπερ είναι και σημαντικότερον, ΔΕΝ μπορεί ποτέ να αναιρεθεί το πραγματικό γεγονός, που αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία,ήτοι η ύπαρξη των 600 δις...
Εν άλλοις λόγοις το δεδικασμένο περί την ύπαρξη των 600 δις θα συνεχίσει να υφίσταται.
Άλλωστε, όλοι αντιλαμβάνεσθε φαντάζομαι ότι η αλήθεια της ύπαρξης των 600 δις ,υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας δεν μπορεί επ'ουδενί να αναιρεθεί......
Δια να αναιρεθεί το πραγματικό γεγονός που αποδείχθηκε στην πρωτόδικη δίκη, ή δε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας θα έπρεπε να διαταχθεί ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΗ της δίκης.......
Όμως δια την αναφηλάφιση της δίκης θα έπρεπε να υπάρξουν καινούρια στοιχεία που να μπορούν να ανατρέψουν ένα πραγματικό γεγονός....
Ήτοι στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ.......
Επομένως, τα πραγματικά γεγονότα που κρίθηκαν σε μια ποινική υπόθεση ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ..ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΟΤΟΤΩΝ ΧΩΡΑΕΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΨΗΛΑΦΙΣΗ, ΔΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ -ΟΨΙΓΕΝΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...
Εν άλλοις λόγοις αδέλφια μου,είναι σαφές ότι η εν λόγω αναίρεση υπέρ του νόμου κατά της 67650/2013 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΣ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ....
Εν άλλοις λόγοις , είναι προφανές ότι η εν λόγω αναίρεση γίνεται δια καθαρά πολιτκούς λόγους εκ του εξωνισμένου ανθελληνικού καθεστώτος.
Εν άλλοις λόγοις η εν λόγω αναίρεση υπερ του νόμου γίνεται δια να ριχθεί άπλετη στάχτη δι'άλλη μια φορά στα μάτια σου ΈΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ εκ του καθεστώτος της Τραπεζοκρατίας ,που χρόνια τώρα προσπαθεί να σε αποκόψει από τον πλούτο σου.
Εν άλλοις λόγοις δι' άλλη μια φορά το πολιτικό κατεστημένο της χώρας,προσπαθεί να καθοδηγήσει την Ελληνική Δικαιοσύνη δια των Ιεραρχικά Προϊσταμένων της ,οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολιτκά διορισμένοι κι όχι αντικειμενικά εκλεγμένοι ή εξελιγμένοι στην Ιεραρχία της Δικαιοσύνης.....
-)(- -)(- -)(- -)(-
Εν άλλοις λόγοις θα έπρεπε να θυμώσεις πολύ Έλλην άνθρωπε που κανείς θεσμός μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΥΠΕΡ ΣΟΥ.
Εν άλλοις λόγοις θα έπρεπε να θυμώσεις πολύ, που ενώ έχει αποδειχθεί η ύπαρξη των 600 δις κανείς θεσμός, ήτοι κανείς εκτελεστικός λειτουργός δεν έκανε τίποτε δια να αξιοποιήσει αυτόν τον πλούτο , που έχει κατατεθεί υπέρ σου,αλλά αντιθέτως προσπαθεί με νομικά τεχνάσματα δι'άλλη μια φορά να σε αποτρέψει από το να διεκδικήσεις ότι δικαιωματικά είναι δικό σου....
Εν άλλοις λόγοις, Έλλην άνθρωπε, θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχεις απαιτήσει απ την πολιτική ηγεσία του τόπου σου, απ την εκτελεστική εξουσία ή να έχει εκταμιεύσει τα 600 δις , ή να σου έχει αποδείξει ότι δεν υπαρχουν....
ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΟΠΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΕ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ...
ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ.... 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ...
Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΥΠΕΡ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ...
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ!!!!!!!!!!!!!!!

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΙ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕ!!!!!!!!!!
                                  Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★  ☆  ★

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου