Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Β.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ Η' ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ..

Viky Charalambous

ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ, 
Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, 
ΕΙΣ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο Ν. 3691/05.08.2008, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3691/2008 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3875/2010 (ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), ΤΟ Ν. 3932/2011 (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν. 4170/2013 (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4174/2013 (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ, 
ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, 
ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΠΙΤΑΓΗΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ), 
ΠΟΥ ΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ, ΠΟΥ ΒΡΕΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΚΛΑΠΕΝ, ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, Ν' ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΟΜΩ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΗΤΟΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΗΣ Η ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΑΡ. 208 & 386 Π.Κ.).
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΛΑΔΗ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ, ΜΟΝΟΝ ΕΦ’ ΟΣΟΝ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΔΕ ΑΥΤΗ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΗΣ. (ΒΛ. ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ).

ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ Η' ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ..

============================================
ΨΥΧΗ ΠΑΣΑ ΑΘΑΝΑΤΟΣ. ΤΟ ΓΑΡ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ• ΤΟ Δ᾽ ΑΛΛΟ ΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠ᾽ ΑΛΛΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ, ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ, ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΕΙ ΖΩΗΣ. ΜΟΝΟΝ ΔΗ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΙΝΟΥΝ, ΑΤΕ ΟΥΚ ΑΠΟΛΕΙΠΟΝ ΕΑΥΤΟ, ΟΥΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΟΣΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ... 
(ΠΛΑΤΩΝ - «ΦΑΙΔΡΟΣ»)

   Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                       ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★  ☆  ★

2 σχόλια:

  1. Σε οποιαδηποτε προηγμενη χωρα ολοι εσεις που κοροιδευετε τον κοσμο θα εισασταν φυλακη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ε...ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΟΥ???Η ΒΑΡΑΣ ΤΡΟΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΜΑΤΑ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή