Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ !!


ΣΥΝΘΗΚΗ "ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1 & 2" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ "ΑΣΥΛΟ", "FRONTEX", ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΧΡΟΝΙΚΟ :- 

Α. ΕΤΟΣ 1960 :- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ 

Β. ΕΤΟΣ 1997 :- ΣΥΝΘΗΚΗ «ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1», 

Γ. ΕΤΟΣ 2003:- ΚΑΝΟΝΑΣ «ΑΣΥΛΟ» , 

Δ. ΕΤΟΣ 2004:- «FRONTEX»:- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, 

Ε. ΕΤΟΣ 2005:- ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ 

ΣΤ. ΕΤΟΣ 2006: - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006, 

Ζ. ΕΤΟΣ 2007: - ΣΥΣΤΑΣΗ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Η. ΕΤΟΣ 2010:- Ν.3845/2010 ΕΝΑΡΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, 

Θ. ΕΤΟΣ 2011:- ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ», ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ, 

Ι. ΕΤΟΣ 2013:- «SCHENGEN-2» - αριθμ.1051/2013, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, 

Κ. ΕΤΟΣ 2015:- Ν. 4251/2014, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Ν.3838/2010 (24/ 3/ 2010) και NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332/ 2015 

Λ. ΕΤΟΣ 2016:- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ»

Α. ΕΤΟΣ 1960 :- 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ

Υπογράφεται μεταξύ των «Υψηλών Συμβαλλομένων Μελών» η Σύμβαση αναφορικά με το καθεστώς των «Ανιθαγενών». 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1954 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1954
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ : 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1960 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39
ΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΝΟ. 5158, ΤΟΜΟΣ 360, ΣΕΛ. 117
[ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 139 ΤΗΣ 25/25-8-1975 : ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΝ 28ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1954 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ (ΦΕΚ Α' 176)].

ΆΡΘΡΟΝ 1.- 1. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, Ο ΟΡΟΣ "ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ" ΥΠΟΔΗΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΔΕΝ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ ΥΠΗΚΟΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ
ΆΡΘΡΟΝ 29.- 1. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΦΟΡΟΥΣ, ΔΑΣΜΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, ΕΤΕΡΟΥΣ Η ΗΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ Η ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ.
2. ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΩΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ).ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (ΣΤΕ 388/2005). ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ Η ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ).

Β. ΕΤΟΣ 1997 :- 
ΣΥΝΘΗΚΗ «ΣΕΝΓΚΕΝ - SCHENGEN-1»
Στην Ελλάδα η Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν και τα Πρωτόκολλα και οι Συμφωνίες προσχώρησης των νέων κρατών (μεταξύ 1990 και 1996) κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων με το Νόμο 2514/1997.
Τα Κράτη Μέλη απεδέχθησαν ότι θα γίνεται ακώλυτη – ελεύθερη διακίνηση των πολιτών – υπηκόων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 20).

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση (ορθός όρος, που χρησιμοποιείται στην πρώτη σελίδα της συνθήκης, όπου και η αιτιολογική έκθεσή της – βλ. σελ. 1, περ. 6) και η εμπορία ανθρώπων, αλλά και να προληφθεί κάθε απειλή κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της Δημόσιας τάξης, της Δημόσιας υγείας και των Διεθνών σχέσεων των κρατών μελών (βλ. άρθρο 12 παρ. 1), προτάθηκαν διαδικασίες και υποχρεώσεις φύλαξης των Μελών που βρίσκονται στα Σύνορα της Ευρώπης. 

Ως εσωτερικά σύνορα ορίζονται στη συνθήκη «α) τα κοινά χερσαία σύνορα, περιλαμβανομένων των ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, μεταξύ των κρατών μελών, β) οι αερολιμένες των κρατών μελών για τις εσωτερικές πτήσεις και γ) οι θαλάσσιοι, ποτάμιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών για τα τακτικά δρομολόγια οχηματαγωγών» (άρθρο 2 παρ. 1). 

Ως εξωτερικά σύνορα ορίζονται στη συνθήκη «τα χερσαία, ποτάμια, λιμναία και θαλάσσια σύνορα, καθώς και οι αερολιμένες και ποτάμιοι, θαλάσσιοι και λιμναίοι λιμένες των κρατών μελών, εφόσον δεν αποτελούν εσωτερικά σύνορα» (άρθρο 2 παρ. 2). 

Η καίρια και σημαντική χώρα, λόγω μεγέθους ακτογραμμής, αλλά και γειτνίασης με Κράτη ΜΗ Μέλη της ΕΕ, είναι αδιαμφισβήτητα η Ελλάδα. Επόμενες χώρες, είναι η Ιταλία και η Ισπανία (βλ. άρθρα 10-14 και 16-20). 

Δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών είναι κυρίως οι πολίτες της Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 5α), ενώ ως υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών, ορίζεται στη συνθήκη «οποιοσδήποτε δεν είναι υπήκοος της Ένωσης (άρθρο 2 παρ. 6). 
Πέραν των πιο πάνω, Ρητώς προβλέπεται στη συνθήκη, επίσης η ίδρυση εξειδικευμένης Συνοριοφυλακής (άρθρα 14 και 15), αλλά και περιγράφεται ο τρόπος φύλαξης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης (π.χ. βλ. άρθρα 4-13).

Γ. ΕΤΟΣ 2003:- 
ΚΑΝΟΝΑΣ «ΑΣΥΛΟ»

Η προδοτική δράση των Αλλογενών Κυβερνώντων που ενεργούν, ύπουλα και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ εναντίον της χώρας, για την οποία έχουν εκλεγεί να διοικήσουν, σφραγίστηκε το 2003 με τη μετατροπή της συνθήκης Σένγκεν, επί κυβέρνησης Σημήτη, ο οποίος συνυπέγραψε στις 18/ 02/ 2003 (343/2003) τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούσε τη «Θέσπιση των Κριτηρίων και των Μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους, που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας» (ASYLO).

Με αυτό τον κανονισμό, ορίζονται οι τρόποι και λειτουργίες ελέγχου στα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ σύνορα της ΕΕ.
Εν ολίγοις, οι «ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» (της ΕΕ που μετέχουν στη σύμβαση Σένγκεν και έχουν αποδεχθεί τον κανονισμό "ASYLO"), είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να δέχονται στο έδαφός τους, όσους υπηκόους άλλων τρίτων χωρών πληρούν τις προϋποθέσεις του πρόσφυγα (όχι του μετανάστη).

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συγκεκριμένου Κανονισμού (ASYLO), οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Πρόσφυγα, υποχρεωτικώς πρέπει να γίνονται δεκτοί σ’ αυτές τις χώρες («χώρες εισόδου») και μπορούν να παραμένουν σ’ αυτές.

Μόνο δε σ’ αυτές τις «χώρες Εισόδου» και όχι στις άλλες χώρες – μέλη της συνθήκης Σένγκεν, αφού πρώτα αποδειχτεί ότι είναι Πρόσφυγες και ιότι δικαιούνται, δύνανται να εργάζονται.
Μπορούν βεβαίως, να επιλέξουν, αξιοποιώντας το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης μεταξύ των χωρών – μελών της συνθήκης Σένγκεν, να ταξιδέψουν στις άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, Γαλία, Σουηδία, κλπ.

Όμως, εάν οι χώρες αυτές αποφασίσουν ότι δεν τους αποδέχονται, επικαλούμενες άλλες συνθήκες, π.χ. όπως έγινε τώρα με τη λύση της Εκτάκτου ανάγκης, οι Πρόσφυγες υποχρεωτικώς πρέπει να επιστρέψουν στην «Χώρα Εισόδου» που είχαν εξ' αρχής καταγραφεί και η χώρα αυτή υποχρεούται να τους αποδεχτεί πίσω για νόμιμη εργασία, ιδιοκατοίκηση κτλ !!!!!!!

Δ. ΕΤΟΣ 2004 «FRONTEX»:- 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Σημαντικό είναι επίσης, να σημειώσουμε στην πορεία, τη σύσταση και ψήφιση νέου κανονισμού, την επόμενη χρονιά, αρ. 2007/2004 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε για την ίδρυση – σύσταση ιδιωτικών συμφερόντων οργανισμού, ο οποίος εντέχνως ονομάστηκε «Ευρωπαϊκός Οργανισμός - "FRONTEX", 
Η κυβέρνηση Καραμανλή, προχώρησε στην αποδοχή και την επικύρωση της συνθήκης για την Ελληνική Δημοκρατία και παρέδωσε τη φύλαξη των συνόρων της, στους ξένους, αγνώστου ταυτότητας οργανισμού FRONTEX..
Έτσι η FRONTEX, εποπτεύει την μετακίνηση και επιστροφή των μεταναστών από και προς την Ελλάδα, επιβαρύνοντας παράλληλα το Δημόσιο Προϋπολογισμό και με ότι αυτό σημαίνει και ότι αυτό επιφέρει!

Ε. ΕΤΟΣ 2005:- 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
• «Αναλαμβάνετε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια Πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. 
• Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με τη ψήφιση ενδεχομένως και της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, 
• ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στην διευρυμένη Ευρώπη, 
• ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και ίσως και να ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
• ΠΑΝΤΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ, ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

Δηλαδή, κατά την ορκωμοσία ενός Προέδρου, που λίγο πριν είχε παραλάβει το ιερό σκήπτρο της Προεδρίας και Διοίκησης της χώρας και όπου είχε ορκιστεί να υπερασπιστεί το Δίκαιο, την Ανεξαρτησία, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Δημοκρατία ακόμα και με την ίδια του την ζωή αν χρειαστεί, αποδέχεται πριν ακόμ αναλάβει, ότι η Εθνική Κυριαρχία θα περιοριστεί υπέρ τρίτων, ότι θα έχουμε αγνώστου ταυτότητας διακυβέρνηση και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα παραβιάζονται από εξουσίες άγνωστες προς τον άνθρωπο!

ΣΤ. ΕΤΟΣ 2006
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006. 

Στη συνέχεια, με πρόσχημα τον έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα των αθρόων μεταναστευτικών ροών «προσωρινής διαμονής», που εισρέουν στη Χώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κεντρικής Κυβερνήσεως, ενεργών κατ' εντολήν των «Εταίρων» και Δανειστών μας, αποφάσισε «Εν Κρυπτώ και Παραβύστω», την ένταξη σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης των μεταναστών, πολλαπλώς χρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και στη συνέχεια κοινοποίησε προς τους Δήμους έγγραφο, ζητώντας τη συνδρομή όλων, για την εύρεση και παραχώρηση δωρεάν Δημοσίων ή/και Δημοτικών κατάλληλων χώρων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ακινήτων που έχουν περιέλθει εκ κατασχέσεως στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Τραπεζών), εντός και πλησίον του Αστικού ιστού και την χρηματοδότηση καθώς και την εκτέλεση εγκατάστασης εξοπλισμού για το σκοπό αυτό, βρίσκοντας νομικό έρεισμα, ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, κατά τ' Άρθρα 185 & 186 του N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006, η οποία από δικαίωμα δωρεάν χρήσης, μετατρέπεται μονομερώς και αυτοτελώς, σε απόκτηση Κυριότητας, Νομής και Κατοχής, του Δικαιώματος τούτου, νομίμως μεταγραφησομένου, στα οικεία Υποθηκοφυλακεία της Χώρας. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Ν3463/ 2006 (ΦΕΚ Α' 114/ 30.06.2006) 
ΑΡΘΡΟ 185 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

[ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ] 

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. 

3. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και ομογενείς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από το κράτος. 

Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. 
Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Οι πιο πάνω ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια, δεν μπορούν να αγνοηθούν και δεν μπορεί να μην συνυπολογιστούν με τα προαναφερθέντα. 

Ζ. ΕΤΟΣ 2010:
Ν.3845/2010 ΕΝΑΡΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Η χώρα εγκλωβίζεται σε ένα επαχθές και απεχθές χρέος, που επί το πλείστον δανείστηκε χρήματα και πτώχευσε, για να στηρίξει τις τράπεζες (Ιδιωτικούς Οργανισμούς) χωρίς αυτές με τη σειρά τους, τα χρήματα τα οποία έλαβαν να τα επενδύσουν στην ίδια τη χώρα. 

Η. ΕΤΟΣ 2013:- 
«SCHENGEN-2» - αριθμ.1051/2013, 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, 

Με την «SCHENGEN-2», αίρεται ο περιορισμός από την «SCHENGEN-1», όπου υπήρχε πρόβλεψη στα άρθρα 23-31 για προσωρινή επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης, υπό συγκεκριμένες – αυστηρώς περιορισμένες περιπτώσεις, που σχετίζονται με λόγους Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, μίας ή περισσοτέρων Χωρών – Μελών της Συνθήκης Σένγκεν. 
Με τη νέα τροποποίηση, καθίσταται ευχερέστερη η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης ή, όπως συνηθίζεται να λέγεται, το «κλείσιμο των συνόρων». 

Αρκεί η διαπίστωση ότι η φύλαξη των συνόρων της ΕΕ δεν είναι επαρκής ή δεν είναι εφικτή και μπορούν μονομερώς να κλείσουν τα σύνορα. Παράλληλα, η διάρκεια του «κλεισίματος των συνόρων» (επαναφοράς των ελέγχων) από τριάντα ημέρες αυξήθηκε σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο έτη (βλ. άρθρο 23 παρ. 4 – SCHENGEN-2). 
................................................................................................. 
Με αυτές τις τροποποιήσεις, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ που ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΑΝ και ΕΠΕΒΑΛΑΝ οι χρόνιοι μας ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, «ΕΤΑΙΡΟΙ» της ΕΕ, τέθηκε ουσιαστικά η εφαρμογή του ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης των hotspots (προσωρινών κέντρων φιλοξενίας και κέντρων φύλαξης) στην Χώρα «Εισόδου» - ΕΛΛΑΔΑ και που σήμερα βάσει όλων των άλλων παραμέτρων, η Χώρα ρισκάρει να χάσει την Εδαφική της Κυριαρχία. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης της Ελλάδας, είναι ανέφικτο και ανθρωπίνως αδύνατο να φιλοξενηθούν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι, κατά τα φαινόμενα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, θα παραμείνουν, όπως σχεδιάζεται, μόνιμα, στη χώρα. 
Σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα και οι Δήμοι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτούς τους ανθρώπους καθώς και επίσης, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη γνησιότητα των εγγράφων - δικαιολογητικών που οι ίδιοι παρουσιάζουν. 

Δεν είναι επίσης να υποτιμηθεί, η ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ δημιουργία και η λειτουργία των πολλών ΜΚΟ με Μέλη ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ, που επικαλούνται "ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ κινήματα, ιδρύματα κ.ο.κ. και εγκαθίστανται σε όλη την Επικράτεια και ζητούν- αναλαμβάνουν να διαχειριστούν, είτε κεφάλαια, είτε επιδοτήσεις, είτε εγκαταστάσεις των προσφυγικών καταυλισμών. 
Η Ελλάδα, ΔΕΝ δύναται να καλύψει τις τραγικές ανεπάρκειες του δικού της Κρατικού Μηχανισμού. 

Δημιουργούνται συνεχώς πολλαπλές και τεραστίων διαστάσεων καταστάσεις ανισορροπίας, οι τραγικές συνέπειες της οποίας εκδηλώνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι οποίες θα φέρουν πολύ άσχημα αποτελέσματα, τόσο για τους Έλληνες πολίτες, όσο και για τους δυστυχείς πρόσφυγες αλλά και τους παράνομους μετανάστες. 

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Ασφάλεια και η Εθνική Κυριαρχία της χώρας βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Η Ιστορία, απέδειξε ότι η μαζική ενσωμάτωση χιλιάδων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία είναι ΑΔΥΝΑΤΗ, διότι απλούστατα πρόκειται στη συντριπτική πλειοψηφία τους για Αλλογενείς, αλλόγλωσσους και πληθυσμούς με άκρως διαφορετικά ήθη και έθιμα, με τελείως διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΔΕΙΞΑΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2006 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006. 
ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΩΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ.. 

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ», ΠΟΥ ΕΙΣΡΕΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΩΝ «ΕΤΑΙΡΩΝ» ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ «ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΥΣΤΩ», ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΕΚ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ), ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ, 

ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑΤΑ Τ' ΆΡΘΡΑ 185 & 186 ΤΟΥ N. 3463/ 2006, ΦΕΚ Α 114/30.6.2006, 
Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΣΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣΟΜΕΝΟΥ, ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


1 σχόλιο: