Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΑΝ (ΚΟΜΜΑ, ΔΟΓΜΑ, ΧΡΩΜΑ)

........ΕΛΛΗΝΕΣ...!!!
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ 
ΥΠΟΤΕΛH -ΥΠΟΔΟΥΛΟ EΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ .......
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ........

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΤΕΛΗΣ .......
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.ΣΥ ΩΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ -ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.......
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ..............
ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ)
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΩΘΗ........
<<Άρθρο 53 – Εταιρεία Ειδικού Σκοπού
Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να επιβάλλει στον Παραχωρησιούχο να συμβληθεί με αυτόν/αυτήν σε Σύμβαση Παραχώρησης του παρόντος νόμου μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού που συνιστάται από τον Παραχωρησιούχο αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παραχώρησης («Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» ή «Ε.Ε.Σ.»), εφόσον περιλαμβάνεται προβλέπεται ρητή περί τούτου μνεία στα Τεύχη Διαγωνισμού, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
Η Ε.Ε.Σ. εδρεύει στην Ελλάδα και περιβάλλεται:
α) για τις Συμβάσεις Παραχώρησης των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 5 του άρθρου 1, με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α 37), όπως εκάστοτε ισχύουν και
β) για τις Συμβάσεις Παραχώρησης των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1, με τη νομική μορφή είτε της Ανώνυμης Εταιρείας που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α 37), όπως εκάστοτε ισχύουν είτε της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ Α 91), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Μέτοχοι ή εταίροι της Ε.Ε.Σ. δύνανται να είναι ο Παραχωρησιούχος, καθώς επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που δύνανται να αποκτήσουν μετοχές σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν ειδικές προβλέψεις των Εγγράφων της Σύμβασης Παραχώρησης.
Στα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία της Ε.Ε.Σ. ανάλογα με την επιλεγείσα εταιρική μορφή, μπορεί να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι και περιορισμοί αναφορικά με το κεφάλαιο της Ε.Ε.Σ. και την αύξηση αυτού, τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, την έγκριση και τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την οποιασδήποτε μορφής συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλο εταιρικό μετασχηματισμό της Ε.Ε.Σ. και κάθε άλλο θέμα που άπτεται της λειτουργίας της εταιρείας.
Μπορεί επίσης να καθορίζεται για ποιες από τις πράξεις του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα προκειμένου να επιχειρηθούν έγκυρα και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της συναίνεσης αυτής.>>
ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΔΩ...........
====================================
ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ) ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.............
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ--ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ Η' ΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.....
ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ 49.000 ΕΡΓΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ--ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η' ΕΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ..........
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ........
<<49.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ.
ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3852 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΡΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΗΔΗ ΝΑ ΕΧΕΙ.>>
================================================
ΟΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ.........(ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ )
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.........
ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΠ΄ΟΥΔΕΝΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΝΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.......
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ --ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ .......ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ...........ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ..........
ΤΩΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ !!!!!
ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΝΙΑ ΑΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΝΑ ΕΠΟΦΘΑΛΜΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΟΥ.........................
ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΑΝ....(ΚΟΜΜΑ , ΔΟΓΜΑ , ΧΡΩΜΑ.) ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ........
Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ......Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου