Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΣΤΙΣ 3/2/2017 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ $

Athanasios Dimitrios Ntompros

ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ...
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ??????????????????????
ΣΤΙΣ 3/2/2017 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.............
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΕΙ ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ............
ΣΤΙΣ 27/9/2013 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 67650/2013 ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ,ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ........
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΗΝΥΤΗΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ 30 ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ......ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ..........
ΜΗΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΓΙΑΤΙ????????
Ποινική Δικονομία - Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων - Αναίρεση
Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται. Αρθρο 504. 1. Οταν ο νόμος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνο κατά της απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση και κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση έφεσης, αν με τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 370). "Αναίρεση κατΑ των αποφΑσεων του Πταισματοδικείου επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο Αρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α`,Γ΄,Ε`,ΣΤ` και Η`." *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1,το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ.9 Ν.1941/1991,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 50 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 2. Αναίρεση επιτρέπεται επίσης κατά της απόφασης που κήρυξε το δικαστήριο υλικά αναρμόδιο και που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση. 3. Στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 492 επιτρέπεται αναίρεση κατά του μέρους της απόφασης που αφορά απόδοση ή δήμευση. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.8 του άρθρου 2 του Ν.2331/1995 (Α 173) ορίζει ότι: "Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν ασκήθηκε δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που ασκήθηκε έπαυσε ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. Στις περιπτώσεις αυτές η δήμευση διατάσσεται με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου ή με απόφαση του δικαστηρίου που παύει ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη και αν δεν ασκήθηκε δίωξη, με βούλευμα του κατά τόπον αρμόδιου συμβουλίου πλημμελειοδικών. Οι διατάξεις του άρθρου 492 Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση, εκτός αν η απόφαση ή το βούλευμα εκδόθηκε από τον Αρειο Πάγο ή δικαστήριο ή δικαστικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελεσιδίκως. Εφαρμόζονται επίσης αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 504 παράγραφος 3 Κ.Π.Δ., εκτός αν η απόφαση εκδόθηκε από τον Αρειο Πάγο." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.9 του άρθρου 2 του Ν.2331/1995 (Α 173) ορίζει ότι: "Τρίτος, κατά της περιουσίας του οποίου διατάχθηκε δήμευση, χωρίς να συμμετάσχει στη δίκη, ούτε να κλητευθεί, δικαιούται να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως της σχετικής διάταξης της απόφασης, μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοσή της σ` αυτόν. Τα άρθρα 492 και 504 παράγραφος 3 Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση." 4. Αν ζητηθεί η αναίρεση σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, θεωρού- νται ότι προσβάλλονται μαζί και οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από αυτήν που προσβάλλεται.
Ποιοί ζητούν την αναίρεση. Αρθρο 505. 1. Εκτός από την περίπτωση της παρ, 3 του προη- γούμενου άρθρου, αναίρεση μπορούν να ζητήσουν: α) ο κατηγορούμενος, β) ο αστικώς υπεύθυνος για την καταδικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την αστική του ευθύνη, γ) ο πολιτικώς ενάγων για την καταδικαστική απόφαση, μόνο όμως για το τμήμα της που επιδικάζει σ` αυτόν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο, δ) ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών για τις αποφάσεις του δικαστηρίου όπου είναι τοποθετημένος και τις αποφάσεις των μονομελών πλημμελειοδικείων και των πταισματοδικείων της περιφέρειάς του, ο εισαγγελέας που άσκησε την κατηγορία στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για τις αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού, και ο εισαγγελέας εφετών για τις αποφάσεις του εφετείου και τις αποφάσεις των μεικτών ορκωτών και των τριμελών και μονομελών πλημμελειοδικείων που ανήκουν στην περιφέρειά του. 2. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 (άρθρο 483 παρ. 3). Υστερα από αυτή την προθεσμία μπορεί να ασκήσει αναίρεση μόνο υπέρ του νόμου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510, καθώς και για οποιαδήποτε παράβαση των τύπων της διαδικασίας, χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων. "3. Οταν ζητείται αναίρεση απόφασης, υποβΑλλονται στον Εισαγγελέα του Αρείου ΠΑγου μαζί με την αίτηση αναίρεσης ή τη δήλωση που συντΑσσεται με βΑση το Αρθρο 473 παρ. 2 ατελώς και δύο αντίγραφα, καθώς και δύο αντίγραφα των πρόσθετων λόγων και των υπομνημΑτων του αναιρεσείοντος." *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 50 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003.
Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων. Αρθρο 506. Την αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων μπορούν να ζητήσουν: α) ο κατηγορούμενος, αν αθωώθηκε λόγω έμπρακτης μετάνοιας, "β) Ο εισαγγελέας του πλημμελειοδικείου, του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του εφετείου (κατΑ τις διακρίσεις του Αρθρου 505 παρ. 1 στοιχ. δ) αν η αθώωση οφείλεται σε εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διΑταξης". και γ) ο μηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα (άρθρ. 71). *** Η περ. β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 50 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003.
Προθεσμία για την αναίρεση. Αρθρο 507. 1. Η Προθεσμία για την αναίρεση ορίζεται από το άρθρο 473. Για τον εισαγγελέα που δεν υπηρετεί στο δικαστήριο που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση η προθεσμία είναι δεκαπενθήμερη από τη δημοσ ίευση της απόφασης και δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Δεν αναστέλλει επίσης την εκτέλεση και η αίτηση αναίρεσης που υποβάλλεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρ. 505 παρ. 2). 2. Για τις ανέκκλητες καταδικαστικές αποφάσεις του πταισμα- τοδικείου που επιβάλλουν στον απόντα κατηγορούμενο μόνο την ποινή του προστίμου, η Προθεσμία για την αναίρεση είναι μηνιαία και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης. 3. Για τις ανέκκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των πλημμε- λειοδικείων που επιβάλλουν στον απόντα κατηγορούμενο μόνο χρηματική ποινή, η προθεσμία για την αναίρεση είναι δίμηνη και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης. 4. Αν επιβλήθηκε ποινή σε χρήμα και η απόφαση είναι ανέκ- κλητη, η προθεσμία για την αναίρεση και η άσκηση της αναίρεσης δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
==================================
ΑΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΟΠΟΤΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΣ......
ΦΥΣΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΦΟΥ ΑΠΟΔΕΙXΤΗΚΕ ΠΩΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΤΙ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ....
ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ..............
ΑΦΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΘΗΚΕ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΩΣΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ .......... ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΛΟΙΔΩΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.......
ΜΗΧΑΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΕΣΑΕΙ............
ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤOΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ....
ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΗΣ 67650/13 ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ...
(ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ)
Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΙΝΕ .......ΚΑΙ??????
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ????????
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ??????
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ?????????? ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΔΑΝΕΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΔΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΡΕΗ??????????
ΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ?????????
Κ. 
ΚΟΝΤΟΝΗ??????????????
ΕΞΑΠΑΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΚΟΡΩΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΥΓΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ......ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ................
ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ????????????????????
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΗΚΕΙ...........
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΑΚΙΑ ΓΟΝΥΠΕΤΗ.....
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου