Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος) :ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ;;?

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ?????

Σ'ενα δημοκρατικό πολίτευμα η ομαλή λειτουργία της αρχής διάκρισης των εξουσιών είναι που κρίνει και το βαθμό της δημοκρατίας.Στο δικό μας Σύνταγμα η αρχή διάκρισης των εξουσιών προβλέπεται στο άρθρο 26 Συντ ,ήτοι : 

«1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια .Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.»

Κατα το Σύνταγμά μας λοιπόν έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,που σημαίνει ότι κατά την δικαιοδοτική διαδικασία οι Δικαστές δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο.
Με βάση του Σύνταγμά μας, οι δικαστές οφείλουν να υπακούουν στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του Συντάγματος ορίζει ότι:

«2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.»

Επιπλέον, στο άρθρο 93 παράγραφος 4 προβλέπεται ότι:

«4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.»

Εν άλλοις λόγοις , το Σύνταγμά μας ασπιδώνει την Δικαστική Εξουσία εκ των εξωθεσμικών επεμβάσεων στο δικαιοδοτικό της έργο, την εξοπλίζει δε και με την ανέλεγκτη ευχέρεια να αποφαίνεται συμφώνως προς το Σύνταγμα και του Νόμους....

Κι ερωτώ?????

Τις αισθάνεται αδέλφια μου ότι σήμερα η Δικαιοσύνη πράτει και παράγει Δίκαιον συμφώνως προς το Σύνταγμα και τους νόμους?????

Τις αισθάνεται ότι τα συμφέροντά του προστατεύονται εκ των άλλων δύο εξουσιών δια της αμερόληπτης κρίσεως της Δικαστικής Εξουσίας????

Τις αισθάνεται και βιώνει την διάθεση ή την δυναμική των Δικαστών να παράξουν Νομολογία, κόντρα στις βουλές της Εκτελεστικής Εξουσίας????

Τις αισθάνεται ότι η Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη δρά αδιακρίτως και ισοκρατικώς δικαιοδοτούσα???????????

Είναι σαφές αδέλφια μου, ότι αν η Δικαιοσύνη στην Ελλάς του Σήμερον ήτο πράγματι Ανεξάρτητος και ανεπίπλητος διακρίσεων, τότε η Χώρα μας θα είχε εκ χρόνων πολλών εκδράμει των κινδύνων και οι Πολίτες θα είχαν εξασφαλίσει τουλάχιστον τα ατομικά και τα κοινωνικά του δικαιώματα, έναντι των βλέψεων και των προθέσεων της Διεθνούς Τραπεζοκρατίας.

Ήρθε όμως η ώρα αδέλφια μου να διεκδικήσουμε με νόηση και επιμονή εξ όλων των εξουσιών τα δίκαι και τα Δικαιώματά μας . ήρθε η ώρα να δικεδικήσουμε μερίδιο και στην Κρίση και την Αρχή .....Διότι Δημοκρατία άνευ Κραταιού Δήμου ουκ έστιν Δημοκρατία....

Γαληνεύετε εν εγρηγόρσει Έλληνες αδέλφια μου !!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου