Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ( ΝΟΜΗ );;; ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;


Όσοι στάθηκαν στο πλευρό του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη έλαβαν μέρος στη νομή της εξουσίας του κόσμου και μπορούσαν στο εξής να καθορίζουν και την τύχη του. 

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ( ΝΟΜΗ )...? 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ???? 

ΕΡΕΥΝΗΣΕ -ΓΝΩΡΙΣΕ-ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ..... 

«Ταύτην την χώραν οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ'ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ'ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες». 

...................................................(Ισοκράτης, «Πανηγυρικός», 24)..... 

"Κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς να διώξουμε άλλους από αυτήν, ούτε την καταλάβαμε έρημο, ούτε μαζευτήκαμε σ' αυτήν μιγάδες από πολλά έθνη, απεναντίας, είναι τόσο καθαρή και γνήσια η ράτσα μας, από την οποία ξεφυτρώσαμε, ώστε σε αυτήν την χώρα που αντικρίσαμε το πρώτο φως, σε αυτήν εξακολουθούμε να κατοικούμε, διότι είμαστε Αυτόχθονες". 

(Μέσα από την Ελληνική παιδεία η Ελλάδα προσδιορίσθηκε σε σχέση με την εσωτερική οδό που οδηγεί στο “Αγαθό” άρα μπορεί ως «ένα», ως μια πνευματική ολότητα σε εσωτερική ενότητα να οραματισθεί και να πράξει το “Πανελλήνιο αγαθό”. Το “Πανελλήνιο αγαθό” που εξάγεται από την μυητική αυτή φράση και από τον μυητικό αυτό λόγο του Ισοκράτους είναι ότι οι Έλληνες πλέον “Είναι”. Αν θυμηθούμε τον Παρμενίδη θα ορίσουμε αυτό το“Είναι” ως ταύτιση της Ελληνικής σκέψης και πράξης. Πλέον, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, όλοι οι Έλληνες μπορούν από κοινού να μετουσιώσουν σε πράξη όσα ιδανικά διά της παιδείας αιώνες κατασκεύαζαν και μετέφεραν από τους πατέρες προς τα τέκνα. 

Το βάθος της Ισοκρατικής αυτής «Ειρήνης» είναι απύθμενο, έχει σχέση με την ησυχία του “Είναι”, και σίγουρα τονίζει το γεγονός ότι αναφέρεται σε Έλληνες. Τους καλεί σε μία κοινή ανάμνηση ενός Ελληνικού παρελθόντος, η οποία είναι επίτευγμα των «ευ φρονούντων». Ως γνωστόν η φρόνηση από το “φρήν” είναι καθαρά Ελληνική λέξη και έχει σχέση με τη λογική διαμόρφωση και ελεγξιμότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας κατά τρόπο που μόνο οι Έλληνες οραματίσθηκαν. Παράλληλα ο Ισοκράτης υπεραμύνεται της δημοκρατίας, την οποία θεωρούσε ως το ιδανικό πολίτευμα, θλιβόμενος για τη μεταμόρφωσή της σε οχλοκρατία. 

Ο δε Μέγας Αλέξανδρος, όπως απεδείχθη, διατήρησε μια πορεία πολύ κοντινή στις θέσεις του Ισοκράτη παρά οποιουδήποτε άλλου. Οι σκέψεις του Ισοκράτη θα συνοδεύσουν το Αλέξανδρο μέχρι την Ινδία:...... 

“μέλλω γάρ σοι συμβουλεύειν προστῆναι τῆς τε τῶν Ἑλλήνων ὁμονοίας καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους στρατείας: ἔστι δὲ τὸ μὲν πείθειν πρὸς τοὺςἝλληνας συμφέρον, τὸ δὲ βιάζεσθαι πρὸς τοὺς βαρβάρους χρήσιμον.”Φίλιππος εδάφιο 16 , 
…ταύτης ἡγεμονίαν ἐπιδείξειεν ἢ πατριωτέραν, τῆς πρότερον γενομένης πρὶν τὰς πλείστας οἰκισθῆναι τῶν Ἑλληνίδων πόλεων,ἢ μᾶλλον συμφέρουσαν, τῆς τοὺς μὲν βαρβάρους ἀναστάτους ποιησάσης, τοὺς δ’ Ἕλληνας εἰς τοσαύτην εὐπορίαν προαγαγούσης.“Πανηγυρικός εδάφιο 36-37. 

Το σίγουρο είναι πως υπήρχε έντονη η τάση για ανάδειξη ενός ηγέτη που στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή θα πραγμάτωνε την ένωση των Ελλήνων αφού κάτι παρόμοιο αναζητούσε και η Ακαδημία. 
Οι ανθρώπινες πράξεις όμως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Από το γεγονός της εκστρατείας του Μ . Αλεξάνδρου, προέκυψε ένας εντελώς καινούριος κόσμος που ανέτρεψε παραδοσιακές πολιτειακές φόρμες, διεύρυνε την έννοια του ελληνισμού και γενικά άλλαξε το ρου της ιστορίας. 

-- Όσοι στάθηκαν στο πλευρό του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη έλαβαν μέρος στη νομή της εξουσίας του κόσμου και μπορούσαν στο εξής να καθορίζουν και την τύχη του. -- 

Αποδείχτηκε πολύ διορατικό και φρόνιμο εκ μέρους τους να μην απουσιάζουν από μια προσπάθεια που θα ανύψωνε την έννοια του ελληνισμού στη σφαίρα του οικουμενικού και τους ίδιους από «πολυτίμους υπηρέτας» των Μακεδόνων σε ρυθμιστές της μοίρας του νέου κόσμου. Επιβεβαιώθηκε περίτρανα η ρήση που θέλει την τύχη να ευνοεί τους τολμηρούς.)............ 

...........................................Αμαλία Κ. Ηλιάδη...(φιλόλογος-ιστορικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου