Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» Δεν αποσκοπούμε στο να δημιουργηθεί μια ακόμα διαιρετική κίνηση όπως είναι ο ρόλος των κομμάτων....

Viky Charalambous

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Με το Κάλεσμα για τη Συνέλευση του Γένους των Ελλήνων δια μέσω του Πολιτικού Φορέα αλλά και των τοπικών Οργανισμών «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» - «Ε-ΣΥ», δεν αποσκοπούμε στο να δημιουργηθεί μια ακόμα διαιρετική κίνηση όπως είναι ο ρόλος των κομμάτων, αλλά ούτε προσπαθούμε να φτιάξουμε οργανώσεις και κινήματα.

Δηλώνουμε ΚΑΤΑ της Κομματοποίησης και Ομοσπονδιοποίησης των Εθνών. 
Κεντρικός άξονας λειτουργίας μας, είναι η αναζήτηση της Αλήθειας μέσα από τον Ελληνικό στοχασμό.

Θέτουμε θέμα θέσπισης Θεμελιωδών Κανόνων και Αρχών, όπως η Αρχή της Διοίκησης του Έθνους / Κράτους και θέτουμε την κατευθυντήρια γραμμή για την προετοιμασία των Οργανικών Νόμων, των Ελεγκτικών αλλά και των Πειθαρχικών, που θέτουν τις Δίκαιες Αξιοκρατικές Αρχές του «Άρχειν και Άρχεσαι», την προστασία και περιφρούρηση των Φυσικών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών των Ελλήνων, προβλέποντας τη συμμετοχή του κοινού στη Διακυβέρνηση και στον έλεγχο της άσκησης της Εθνικής και Κρατικής Εξουσίας, καθώς και τη διάρθρωση Πολιτικής Δομής σε Αξιακά Ελλάνια κριτήρια, ούτως ώστε να επιτευχθεί η Αρμονία και η Ευημερία με αποτελεσματικότητα και σταθερότητα.

Αξίωμά μας είναι η ΣΥΝΕΝΩΣΗ όλων των Ελευθέρων Ελλήνων απανταχού της Γαίας, μακριά από χρώματα, δόγματα και κόμματα, για ν' εξελιχτεί και ν’ αποτελέσει ένα δυνατό πυρήνα αντίστασης και άμυνας της θετικής και ενεργειακής Ανθρωπότητας προς τις εξωτερικές αλλά και εσωτερικές απειλές (Οικονομο-Πολιτικο-Στρατιωτικές), δια μέσου της Νοητικής Δημιουργικότητας.

Στο δικό μας Πολιτικό Φορέα, τον Πολιτικό Φορέα όλων των Ελεύθερα σκεπτόμενων Ατόμων, δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει ιεραρχία αλλά όλα τα Μέλη είναι ισότιμα. Γι’ αυτό και η Διοίκησή μας δεν είναι πυραμιδωτή αλλά αναπτύσσεται σε ομόκεντρους κύκλους.
Η λειτουργία του Φορέα της «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» είναι ένα ομόκεντρο οριζόντιο σύστημα Διακυβερνητικής Διοίκησης, με αλληλοεξαρτώμενη συνάφεια των κύκλων λειτουργίας της πολιτικής του δράσης.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Μέλη - Τοπικοί Δημοτικοί Οργανισμοί: μέσω της εκλογικής διαδικασίας, θα εκλεγούν 12 μέλη και στη συνέχεια με κλήρο επιλέγονται 2 συν 1 επιλαχόντας.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, εκλέγονται 360 μέλη, κατά το συνέδριο της Διαδημοτικής.

ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Δια κλήρου επιλέγονται 144 Μέλη, τα οποία θ’ αποτελέσουν από κοινού το «Συνέδριο των 144 Τακτικών Μελών» και τα οποία θ’ αποτελέσουν τη Νομοθετική Εξουσία.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΓΕΡΟΥΣΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: 
Η Επιτροπή των 9 και το Συμβούλιο των 144 διορίζουν 25 Μέλη έκαστος, στο σύνολο 50 Μέλη, που θ’ αποτελέσουν τη Γερουσία. 

Η Γερουσία, όπως περιγράφεται στο καταστατικό, παράσχει τεχνοκρατική συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και θα γνωματεύει στο έργο των Τακτικών Μελών του Συνεδρίου, καθώς και θα μπορεί να προτείνει λύσεις σε ξεχωριστά θέματα που θ’ απασχολούν τον Πολιτικό Φορέα αλλά και την Ελλήνων Πολιτεία γενικότερα. 
Όλα τα νομοθετήματα προς ψήφιση, πριν κατατεθούν προς έγκριση από την Επιτροπή των Εννέα, θα πρέπει να ελεγθούν και να εγκριθούν από τη Γερουσία.

ΠΕΜΠΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9):
Αφού εκλεγεί ο Πρόεδρος, ο ίδιος προτείνει Δεκαπέντε (15) Μέλη, τα οποία προτεινόμενα Μέλη θ’ αποτελέσουν την ομάδα βάση για την εκλογή της τελικής Ελεγκτικής και Εκτελεστικής Επιτροπής των Εννέα (9).

ΚΕΝΤΡΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αφού επιλεγούν τα 144 Τακτικά Μέλη του Συνεδρίου, αυτά θα εκλέξουν τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει ρητώς να πληροί τις αναφερόμενες στο καταστατικό αυστηρές προϋποθέσεις.

Δεν έχει εκτελεστική Αρμοδιότητα. 

Συντονίζει με τους 50 Εξωτερικούς Συμβούλους του, τους οποίους θα επιλέξει ο ίδιος στο εξωτερικό την εξωτερική πολιτική καθώς και διαθέτει και δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) επί αποφάσεων σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα, το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Πέραν από τη Διοίκηση, υπάρχει και το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ, το οποίο είναι ανεξάρτητο σώμα, ούτως ώστε να μπορεί αμερόληπτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της Δικαιοσύνης. 
Απαρτίζεται από 5 Τακτά Μέλη και 2 αναπληρωματικούς (Δικαστές, Εισαγγελείς κ.α.).

Δίνουμε υπόσχεση τιμής - όρκο στο "ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΦΩΣ" και όλοι μας θα υπηρετούμε το Δίκαιο και την Αλήθεια με Νόηση.

Το όραμά μας είναι η ενεργοποίηση μιας άλλης Ελληνικής χρυσής εποχής, η επαναφορά σε υγιή επίπεδα με γνώμονα τα Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα με τις Αξίες, Αρχές και Νόμους που δεν χωράνε αμφισβήτηση, η ισοβαρής και δίκαιη κατανομή και ιεράρχηση των αναγκών της παγκόσμιας κοινωνίας με μέτρο, χωρίς ακρότητες, υπερβολικό πλουτισμό προς όφελος των εκλεκτών και εξαθλίωση, υποδούλωση, πενία και ανέχεια εις βάρος των πολλών.

Επιδιώκουμε την ανθρώπινη εξέλιξη δια μέσου της Μάθησης και της Αυτοκριτικής για να οδηγηθούμε προς την Γνώση και την αυτοβελτίωση, ατομικά, κοινωνικά αλλά και συμπαντικά. 
Πάνω σε αυτές τις Αρχές, θα εργαστούμε συστηματικά για να δημιουργήσουμε τη βάση και τα θεμέλια πάνω στα οποία θα σταθούμε για να επανεκκινήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Ένα αύριο που η Ελευθερία και η Ανεξαρτησία του ατόμου θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και που δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη αλλά ούτε και εξαγοράσιμη, όπου δεν θα χωράνε ανίκανοι πολιτικοί, ιεράρχες που καπηλεύονται και καταπατούν τα δικαιώματα των πολιτών και πατάνε επί πτωμάτων, που δεν σέβονται τον όρκο τους, που προδίνουν το Σύνταγμα, που δεν σέβονται την ψήφο που τους εκχώρησαν με εμπιστοσύνη οι Πολίτες και την ανάθεση που τους έγινε για να τους αντιπροσωπεύσουν με σύνεση και σοβαρότητα το Δημόσιο Συμφέρον.

«ΑΠΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΣΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΙΣ, ΕΝ ΟΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΡΑΤΩΝ. 
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΟΚΟΥΣΙ ΠΟΙΕΙΝ ΟΡΘΩΣ ΕΥΔΙΑΦΘΟΡΩΤΕΡΟΙ ΓΑΡ ΟΛΙΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΣΙΝ, ΚΑΙ ΚΕΡΔΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΙΝ».

(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ)

ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ...
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ !! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου