Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡ' ΕΚΕΙ....

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΤΛ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΟΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΗΤΟΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;
«FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521».
"Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας ενός ατόμου, για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπηρεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής, ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά".
Πέραν των πιο πάνω, οι ειδικοί νόμοι «Fair Credit Reporting Act (FCRA)», «Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)», και «UCC-1 -Act 9» μπορούν να αποτρέψουν τον Πιστωτή από τη διεκδίκηση, εάν και εφόσον η χρέωση αποδειχθεί ως μη αναγνωρισμένη/ ψευδής/ δόλια ή και καταχρηστική.
ΕΠΙΣΗΣ, «ΠΡΑΞΗ ΨΕΥΔΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ - FALSE CLAIMS ACT - FCA » , Πράξη που αποτελεί τον καλύτερο φίλο του Γενικού Ανακριτού στην Αμερική!!!!!!!!
Πέραν του Ποινικού Κώδικα, το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου 1863, θεσμοθέτησε εξειδικευμένες Ομοσπονδιακές και Κρατικές Κανονιστικές Πράξεις, για ότι αφορά τις ψευδείς αξιώσεις των Πολιτών κατά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση έναντι διεκδικήσεων των πολιτών, που δολίως χρεώνουν την κυβέρνηση, που θεωρείται ήδη ως σοβαρό, διαδεδομένο και επεκτεινόμενο Εθνικό πρόβλημα.
Η νομοθεσία αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την αποζημίωση των θυμάτων απάτης, αλλά και για την τιμωρία και την αποτροπή της εκτέλεσης της απάτης κατά της Κυβέρνησης.

Η Πράξη «FCA» έχει πολλές συνιστώσες έναντι των ψευδών αξιώσεων κατά της Κυβέρνησης, καθιστώντας την έτσι σε ισχυρό όπλο για τους Ανακριτές που καταπολεμούν τη διαφθορά, και συγκεκριμένα:-
α) Λιγότερο δαπανηρές απαιτήσεις για την απόδειξη της απάτης σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για πραγματική γνώση ή πρόθεση εξαπάτησης, 
β) Το βάρος της απόδειξης της υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων, 
γ) Υποχρεωτικά τριπλάσιες αποζημιώσεις, μαζί με άλλες σημαντικές χρηματικές ποινές για τους παραβάτες, και 
δ) η παροχή ανταμοιβής στους πολίτες που ενεργούν εξ’ ονόματος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και που αναλαμβάνουν ν’ εισπράξουν - ανακτήσουν διεκδικήσεις, η οποία Κυβέρνηση ενθαρρύνει τους καταγγέλλοντες να υποβάλουν ισχυρισμούς και ενδείξεις παραβίασης.

Η Μη απόρριψη - σιωπηρή - παθητική αποδοχή μιας χρέωσης εκ του πιστωτή, μετά από΄ορισμένο χρόνο και μετά από δυγκεκριμένες διαδικασίες που στην προκειμένη περίπτωση έχουν τηρηθεί εξ'΄ολοκλήρου, αποτελεί για τον οφειλέτη την εν γνώσει του σιωπηρή συγκατάθεση για την υπό συζήτηση πράξη.
Η σιωπή δεν αποτελεί τεκμήριο αθωότητας λόγω αδράνειας ή / και αμέλειας.
Αντιθέτως, μετά από την:
α) ορθή συμπλήρωση - καταχώρηση στο UCC της οφειλής - χρέωσης,
β) ανακοίνωση - δημοσιοποίηση - γνωστοποίηση της οφειλής στον οφειλέτη από τον πιστωτή, και 
γ) μη απόρριψη της οφειλής - χρέους από τον οφειλέτη, με μη αμφισβητούμενα τεκμήρια και αποδείξεις, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 
διαμορφώνεται «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ» ισάξια απόφασης ισχύος Δικαστηρίου κατά του οφειλέτη και που εάν δεν εφεσιβληθεί ή/ και περάσει άπρακτη περίοδος τριών (3) ετών, καθίσταται αυτή η πράξη ως ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ και η εκχώρηση - τιμολόγηση μετατρέπεται σε «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» πληρωτέα και με τόκο.

Ο Οφειλέτης US TREASURY, ο οποίος συναινεί και συγκαταθέτει σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του δικαιούχου Πιστωτή σε σχέση με τα συγκεκριμένα IBOE, οι οποίες θεωρούνται κοινές αποφάσεις και ενέργειες όπως ανωτέρω αναλύθηκε αφού ποτέ και καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν αρνήθηκε/ απέρριψε/ επέβαλε ένσταση αιτιολογημένα για τη χρέωση η οποία από το 2004 αναρτήθηκε, γνωστοποιήθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Εκδότη προς τον Οφειλέτη σε κάθε φάση, είχε τη δύναμη, τις γνώσεις και την ισχύ για ν΄ ακυρώσει και ν' αρνηθεί αιτιολογημένα και το 2008 παραιτήθηκε από τα δικαιώματα ακύρωσης των IBOE. Παραγραφή δεν υφίσταται.
ΤΕΛΟΣ
=============================

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡ' ΕΚΕΙ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου