Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Τ΄ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ.

Viky Charalambous

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΤΛ ΣΤΟ UCC;
«FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521».
Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας ενός ατόμου, για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής, ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά. 
Πέραν των πιο πάνω, οι ειδικοί νόμοι «Fair Credit Reporting Act (FCRA)», «Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)», και «UCC-1 -Act 9» μπορούν να αποτρέψουν τον Πιστωτή από τη διεκδίκηση, εάν και εφόσον η χρέωση αποδειχθεί ως μη αναγνωρισμένη/ ψευδής/ δόλια ή και καταχρηστική.

Το 2007, προκειμένου ν΄ αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα που σημειώθηκε στις Η.Π.Α. με το θέμα «Σχέδιο Λύτρωσης - Redemption Scheme» που αφορούσε πλασματικές διεκδικήσεις Πολιτών κατά των Υπαλλήλων και του "Δημοσίου" ΕΤΑΙΡΕΊΑ των Η.Π.Α., οι οποίες ενίοτε καταχωρήσεις είχαν σκοπό την ενοχοποίηση και ποινικοποίηση των πράξεων των ομοσπονδιακών Λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το Κογκρέσο, ενέκρινε δυνάμει του άρθρου 201 του ν. «18 U.S.C. § 1521», για τη βελτίωση της ασφάλειας των Δικαστηρίων κατά το οποίο κατοχυρώνεται και ποινικοποιείται η καταχώρηση ψευδών βαρών επί των περιουσιών τρίτων. 
Στη συνέχεια, το 2008 το Κογκρέσο ενέκρινε και νέο ειδικό νόμο, κατά τον οποίο καθιστά ομοσπονδιακό αδίκημα την καταχώρηση ψευδών αντιποίνων - χρεώσεων κατά υπαλλήλων ή τμημάτων του Δημοσίου.
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 
«ΠΡΑΞΗ ΨΕΥΔΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ - FALSE CLAIMS ACT - FCA » 
Ο Καλύτερος φίλος του Γενικού Ανακριτού.

Πέραν του Ποινικού Κώδικα, το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου 1863, θεσμοθέτησε εξειδικευμένες Ομοσπονδιακές και Κρατικές Κανονιστικές Πράξεις, για ότι αφορά τις ψευδείς αξιώσεις των Πολιτών κατά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση έναντι διεκδικήσεων των πολιτών, που δολίως χρεώνουν την κυβέρνηση, που θεωρείται ήδη ως σοβαρό, διαδεδομένο και επεκτεινόμενο Εθνικό πρόβλημα.
Η νομοθεσία αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την αποζημίωση των θυμάτων απάτης, αλλά και για την τιμωρία και την αποτροπή της εκτέλεσης της απάτης κατά της Κυβέρνησης.
Η Πράξη «FCA» έχει πολλές συνιστώσες έναντι των ψευδών αξιώσεων κατά της Κυβέρνησης, καθιστώντας την έτσι σε ισχυρό όπλο για τους Ανακριτές που καταπολεμούν τη διαφθορά, και συγκεκριμένα:-
α) Λιγότερο δαπανηρές απαιτήσεις για την απόδειξη της απάτης σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για πραγματική γνώση ή πρόθεση εξαπάτησης, 
β) Το βάρος της απόδειξης της υπεροχής των αποδεικτικών στοιχείων, 
γ) Υποχρεωτικά τριπλάσιες αποζημιώσεις, μαζί με άλλες σημαντικές χρηματικές ποινές για τους παραβάτες, και 
δ) η παροχή ανταμοιβής στους πολίτες που ενεργούν εξ’ ονόματος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και που αναλαμβάνουν ν’ εισπράξουν - ανακτήσουν διεκδικήσεις, η οποία Κυβέρνηση ενθαρρύνει τους καταγγέλλοντες να υποβάλουν ισχυρισμούς και ενδείξεις παραβίασης.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 
Ακόμα και κατά την Ελληνική Νομοθεσία, ο οφειλέτης από τη συγκεκριμένη συναλλαγματική, ήτοι το «US Treasury», όπως σε κάθε περίπτωση αναιτιώδους δικαιοπραξίας, μπορεί ν' αποκαλύψει και αιτιολογημένα ν' απορρίψει την αιτιώδη σχέση - υποκείμενη αιτία - (ΕφΑθ 2200/2014, ΔΕΕ 8-9/2014), η οποία τον συνδέει με τον εκδότη που ενασκεί την απαίτηση από τη συναλλαγματική, αντιτάσσοντας κατ’ εκείνου την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοσή της με την ευρεία έννοια είτε, δηλαδή, διότι η αιτία είναι παράνομη ή ανήθικη, είτε διότι αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή κατά την έκδοση της συναλλαγματικής, καθώς και το τυχόν ελάττωμα της αιτιώδους σχέσεως, οπότε, εάν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από τη συναλλαγματική (ΑΠ 895-6/06 ΕλΔ 50/174 & Απαλλαγή εκπλήρωσης υποχρεώσεων ΑΚ 382, 383, 389, 904, ΕφΑθ 7085/04 ΕλΔ 46/924:
=======================================
2004 - 2008 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η' ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ
H ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ UCC ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο οφειλέτης Αμερικάνικο Δημόσιο, είχε το περιθώριο Τριών (3) ετών εκ της Αμερικανικής Νομοθεσίας, να προσβάλει την ανωτέρω πράξη απόρριψης, κάτι το οποίο δεν έπραξε και ούτε υπάρχει κάποιο έγγραφο που να τεκμηριώνει το αντίθετο.
Έτσι, από τις 31. Δεκ. 2008 και μετά, βάσει των αυστηρών κανόνων του UCC της Ομοσπονδιακής Πολιτείας Ουάσιγκτον, η μη προσβληθείσα οφειλή αυτή, κατέστη αμετάκλητη και από εκείνη τη στιγμή και μετά, ουδείς και καθ’ οιονδήποτε τρόπο δύναται ν’ ανακόψει, παρέμβει, αρνηθεί, απορρίψει, προσβάλει ή/ και αμφισβητήσει αυτήν.
Πέραν τούτου, ο νόμος του UCC-1, που αφορά τις καταχωρήσεις, δηλώνει ευθαρσώς, ότι « η εγγραφή ειδοποίησης (σταλθείσα από τον οφειλέτη ακυρωτική εγγραφή - αίτηση) με τη μορφή που κατατέθηκε, ουδόλως ακυρώνει την εν λόγω οφειλή» καθότι η ακύρωση, θα έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες κρατικές και δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες δεν ακολουθήθησαν, ούτως ώστε να επιχειρηθεί ή αμφισβητηθεί ή προσβληθεί από οιονδήποτε, η εν λόγω νόμιμη οφειλή.
Σημειωτέον δε, ότι για να συμβεί τέτοια ακύρωση, ενώ δεν δικαιολογείται και δεν αποδεικνύεται με ατράνταχτα αποδεικτικά τεκμήρια η πλαστότητα και μη εγκυρότητα των τίτλων, θα έπρεπε οι ίδιοι οι Νόμοι του UCC ν' ακυρωθούν, πράγμα που δεν είναι εφικτό καθότι ουδείς δύναται να παρεμβαίνει στην λειτουργία του UCC, ούτε καν ο Πρόεδρος της Αμερικής.
Η απόδειξη ύπαρξης στη συγκεκριμένη οθόνη, μετά του ιστορικού ανάρτησης, αποτελούν αποδεικτική αδιαμφισβήτητη, αδιαφιλονίκητη έγκυρη δημοσιοποιημένη απόδειξη ισχύος και αξίας.
Οποιοσδήποτε επιχειρεί να αμφισβητήσει την εν λόγω νόμιμη οφειλή και να προσπαθήσει να προσφέρει ανταπόδειξη, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο, που ν’ αποδεικνύει ότι το εν λόγω UCC-1 (Debt and Registration System) Αρχείο Καταχώρισης Ασφαλείας έχει ακυρωθεί.
Επειδή τέτοια απόδειξη δεν υφίσταται, ουδείς Ομοσπονδιακός ή Κρατικός υπάλληλος, πληρεξούσιος ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός με την πράξη, μπορεί να αποδείξει νόμιμα αυτό, δεδομένου ότι οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση της εν λόγω οφειλής, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ Η/ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ, 'Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ IBOE, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ, ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ, ΑΚΥΡΩΘΕΙ 'Η ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ
==============================
ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΣΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ;;;
ΝΟΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η: Τα κατατεθειμένα οικονομικά εργαλεία είναι προϊόν απάτης και ο Αρτέμης Σώρρας είναι όντως εγκληματίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η: Τα κατατεθειμένα οικονομικά εργαλεία ΔΕΝ είναι προϊόν απάτης και ο Αρτέμης Σώρρας ΔΕΝ είναι εγκληματίας.
Και στις δύο περιπτώσεις, ΠΟΙΟΙ ΑΡΑΓΕ, έχουν την ΠΛΗΡΗ, ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΙΤΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 'Η ΟΧΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 'Η ΟΧΙ ΕΓΚΥΡΑ, ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ, ΚΑΘΟΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑ Τ’ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΩΣ, ΚΑΤΑ ΝΟΣΦΗΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΝ ΚΑΘΕ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΠΛΗΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΗΜΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.
ΟΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤ. 2012 ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ) ΧΡΕΟΥΣ ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ.
ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ Θ' ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ..
ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑ ΠΟΛΥ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΓΙ' ΑΥΤΟ.. 
ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΒΙΑΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ.
ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ, ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ, ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ 
ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ.
ΟΜΩΣ, 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΩ ΣΤΙΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ, ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ, 
ΔΕΝ ΤΡΟΜΑΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΟ ΤΡΟΠΟ. 
ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Τ΄ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΟΛΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου