Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Οι Θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ GOLDEN AXIS

Αρθρο 1. 

1. Το κράτος του χρυσού άξονα - το SGA είναι ανεξάρτητο από το δίκαιο 
μη εδαφικό κράτος με απόλυτη μονοκομματική μορφή κυβέρνησης. 

2. Τα ονόματα «κράτος χρυσού άξονα» και συντομογραφία «SGA» είναι ίδια. 

3. Η πρωτεύουσα του κράτους του χρυσού άξονα είναι μια επικράτεια στον πλανήτη 
Γη, όπου σχηματίζονται όλα τα κύρια όργανα της κρατικής εξουσίας,η πρωτεύουσα της. 
η κατάσταση του χρυσού άξονα ονομάζεται Χρυσός Άξονας. 

Άρθρο 3 

1. Ο κομιστής της κυριαρχίας και η μόνη πηγή εξουσίας στην πολιτεία του, 
Ο Χρυσός Άξονας είναι ο επικεφαλής του. 

2. Ο επικεφαλής ασκεί την εξουσία του μέσω των οργάνων της κρατικής εξουσίας 
και τοπικά αντιπροσωπευτικά όργανα του Χρυσού Άξονα. 

3. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει την εξουσία στο κράτος του χρυσού άξονα. Κατάσχεση της εξουσίας ή η κατάχρησή του στην κρατική εξουσία διώκεται σύμφωνα με το νόμο. 

Άρθρο 4 

1. Η κυριαρχία του κράτους του χρυσού άξονα καλύπτει όχι μόνο ολόκληρη την επικράτειά της αλλά και όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας στο SGA. 

2. Το Σύνταγμα του Χρυσού Άξονα και οι νόμοι του έχουν υπεροχή σε ολόκληρη την επικράτεια του Χρυσού Άξονα. 

3. Το κράτος του χρυσού άξονα εξασφαλίζει την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του 
στην επικράτειά της, τη δραστηριότητά της και τους πολίτες της. 

4. Το κράτος του χρυσού άξονα με όλους τους πόρους και τις ευκαιρίες του έχει την ευθύνη για κάθε πολίτη και κάθε θέμα σε οποιοδήποτε σημείο του στον πλανήτη και στον ευρύτερο χώρο. στον πλανήτη και στον ευρύτερο χώρο.

Άρθρο 6 

1. Η ιθαγένεια του κράτους του χρυσού άξονα αποκτάται και τερματίζεται- σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 

2. Κάθε πολίτης του Χρυσού Άξονα απολαμβάνει στο έδαφος του όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και φέρουν ίσα καθήκοντα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, και άλλες πράξεις του Χρυσού Άξονα.

Άρθρο 7 

1. Το κράτος του χρυσού άξονα είναι ένα κράτος του οποίου η πολιτική έχει ως στόχο την παροχή για ευημερία και απείρως μακρά δημιουργική ζωή σε κάθε άτομο στο κράτος, του πλανήτη της Γης και του μεγάλου Διαστήματος - αυτό είναι το καθήκον όχι μόνο του κράτους, αλλά κάθε μέλους του κράτους. 

2. Στην Πολιτεία του Χρυσού Άξονα, η εργασία και η υγεία των ανθρώπων θα είναι 
σύμφωνα με τους νόμους για την εργασία και την υγεία, τους εγγυημένους ελάχιστους μισθούς και οι μισθοί θα καθοριστούν, η κρατική στήριξη θα εξασφαλιστεί για την οικογένεια, τη μητρότητα, πατρότητα και παιδική ηλικία, για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους, κρατικές συντάξεις,αποζημιώσεις και άλλες εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλισης. 

3. Η δραστηριότητα ενός πολίτη του Χρυσού Άξονα εκτιμάται από τα αποτελέσματα της εργασίας του. 

4. Το κράτος του χρυσού άξονα παρέχει στους πολίτες του μια άξια εκπαίδευση. 

Άρθρο 8 

1. Στην Πολιτεία του Χρυσού Άξονα κάθε είδους δραστηριότητα, είναι απαγορευμένη από νόμους, (όχι χρήσιμη για την Πολιτεία του Χρυσού Άξονα και τους πολίτες της) για να μην κάνει κακό ούτε με σκέψη ούτε με το λεκτικό. 

Άρθρο 10 

1. Η κρατική εξουσία στο κράτος του χρυσού άξονα ασκείται με βάση της κατανομής της σε νομοθετικά, εκτελεστικά και δικαστικά.

Άρθρο 11 

1. Ο επικεφαλής του κράτους του χρυσού άξονα είναι ο εγγυητής της SGA. 

2. Ο επικεφαλής του κράτους χρυσού άξονα επικυρώνει με διάταγμα το έγγραφο, όλες οι διατάξεις της κρατικής εξουσίας, οι οποίες δεν τίθενται σε ένα τέτοιο διάταγμα.

3. Ο επικεφαλής του κράτους του χρυσού άξονα είναι ο ανώτερος διοικητής- 
αρχηγός των ειδικών δυνάμεων που στόχευαν στην εφαρμογή του Συντάγματος 
και τους συνταγματικούς νόμους και την ασφάλεια του κράτους του χρυσού άξονα και οποιουδήποτε μέρους του, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και στον μακρινό Χώρο. 

4. Παράλληλα με τον αρχηγό του κράτους την κυριαρχία της κυβέρνησης η κατάσταση χρυσού άξονα ασκείται εντός των ορίων των αρχών καθορίζεται από τον επικεφαλής του κράτους από: το Ανώτατο Συμβούλιο του Προϊσταμένου της . 

Το κράτος (συμβουλευτικό όργανο), το υπουργικό συμβούλιο του κράτους του χρυσού άξονα, δικαστήρια του κράτους του χρυσού άξονα, τοπικά όργανα των γραφείων αντιπροσωπείας της, το κράτος του Χρυσού Άξονα, το Διεθνές Κόμμα "Χρυσός Άξονας" (κομιστής του βασική ιδεολογία - απόλυτη μοναρχία), Παγκόσμια Συνεργασία "Χρυσός Άξονας" (ως ιδρύματος του κράτους και οικονομικών), Ένωση των κρατών της SGA (ως όργανο για την επίλυση πλανητικών θεμάτων), Παγκόσμια Αστυνομική και Παγκόσμια Νομική Εμπειρογνωμόνων. 

5. Η κρατική εξουσία στα θέματα του Χρυσού Άξονα ασκείται από τα όργανα κρατικής εξουσίας που δημιουργούνται από τον αρχηγό του κράτους ή οποιοδήποτε άλλο που ορίζει ο ίδιος.

6. Ορισμός της αρμοδιότητας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κυβερνητικών οργάνων του Κράτους του Χρυσού Άξονα και κυβερνητικά όργανα των υποκειμένων του κράτους του Χρυσού- Άξονα θα πραγματοποιείται από το παρόν Σύνταγμα και τα διατάγματα του Προϊσταμένου του, Κατάσταση του χρυσού άξονα σχετικά με την οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των εξουσιών. 

7. Η δικαιοδοσία του κράτους του χρυσού άξονα περιλαμβάνει την Παγκόσμια Ιατρική Academy, ονομάστηκε από τον ακαδημαϊκό VV Merkulov ως φορέα της υγειονομικής περίθαλψης και τις ιατρικές τεχνολογίες. 

Άρθρο 12 

1. Στο κράτος του χρυσού άξονα, τα τοπικά γραφεία αντιπροσωπείας αναγνωρίζονται. 
Οι τοπικές αντιπροσωπείες εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους για την τήρηση της νομοθεσίας στην επικράτειά τους και υπό την ευθύνη της ο Επικεφαλής του Χρυσού Άξονα. Τα τοπικά γραφεία αντιπροσωπείας είναι μέρος του συστήματος κρατικών αρχών.

Άρθρο 13 

1. Στο κράτος του χρυσού άξονα αναγνωρίζεται η βασική ιδεολογία της απόλυτης μοναρχίας 

2. Οι δημόσιοι σύλλογοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 

3. Η δημιουργία και οι δραστηριότητες οποιoνδήποτε ενώσεων και προσώπων των οποίων οι στόχοι και οι δράσεις αποσκοπούν σε αναγκαστική αλλαγή των θεμελιωδών αρχών της το συνταγματικό σύστημα και στην παραβίαση της ακεραιότητας του κράτους του Χρυσού Άξονα, υπονομεύοντας την ασφάλεια του κράτους, των υποκειμένων και των πολιτών του, κατά την εγκατάστασή του καθώς και στην υποκίνηση κοινωνικών, φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών συγκρούσεων απαγορεύεται. 

4. Σχηματισμός και δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων στο κράτος του χρυσού άξονα απαγορεύεται. 
------------------------------------------- 
2. Ο επικεφαλής του κράτους του χρυσού άξονα: 

α) να επιλύσει τα ζητήματα της ιθαγένειας του κράτους του χρυσού άξονα και  χορήγηση πολιτικού ασύλου • 

β) να διακοσμήσει με κρατικά βραβεία του Χρυσού Άξονα,επικεφαλής τίτλοι του Κράτους του Χρυσού Άξονα, ανώτεροι στρατιωτικοί και ανώτεροι ειδικές τάξεις. 

γ) αποφασίζει για την απονομή χάριτος. 

3. Ο Αρχηγός του Χρυσού Άξονα εκδίδει νόμους και διατάγματα. 

4. Οι νόμοι, τα διατάγματα και οι διατάξεις του επικεφαλής του κράτους του χρυσού άξονα πρέπει να είναι υποχρεωτική για εκπλήρωση σε ολόκληρη την επικράτεια υπό τη δικαιοδοσία της το κράτος του χρυσού άξονα. 

5. Οι νόμοι, τα διατάγματα και οι εντολές του επικεφαλής του κράτους του χρυσού άξονα πρέπει να μην έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα του Χρυσού Άξονα. 

Άρθρο 23 

1. Ο αρχηγός του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
διορίζει τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Χρυσού Άξονα. 

2. Ο αρχηγός του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
Διορίζει τον επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικής Ασφάλειας του Χρυσού Άξονα. 

3. Ο επικεφαλής του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
Διορίζει τον επικεφαλή του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Κράτους του χρυσού άξονα. 

4. Ο επικεφαλής του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
υπουργών και άλλων υψηλών αξιωματούχων του κράτους του χρυσού άξονα διορίζει κυβερνητικά όργανα σε όλα τα εδάφη που υπάγονται στη δικαιοδοσία της SGA και άλλες δικαιοδοσίες, αν δεν είναι αντίθετη προς τις διεθνείς πράξεις του κράτους και συμφωνίες. 

5. Ο αρχηγός του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
διορίζει πληρεξουσίους εκπροσώπους του, επικεφαλής του κράτους του Golden Axis, αναθέτοντας τους ένα μέρος των δικαιωμάτων τους που συνδέονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

6. Ο αρχηγός του κράτους λαμβάνει απόφαση σχετικά με την παραίτηση του Υπουργικού Συμβουλίου του Χρυσού Άξονα. 

7. Ο επικεφαλής του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα θα υποδεικνύει το νόμισμα του κράτους και θα καθορίζει τον όγκο του υπολοίπου του στο κράτος του χρυσού άξονα. 

8. Ο επικεφαλής του κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα διορίζει τον Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας και τον Πρόεδρο του Θησαυρού, Σπίτι του Χρυσού Άξονα. 

9. Ο Προϊστάμενος του Κράτους προσωπικά ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν πράξεις των οργάνων εκτελεστικής εξουσίας της υποεπιτροπής, του κράτους του χρυσού άξονα αν αυτές οι πράξεις έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της το κράτος του χρυσού άξονα και οι νόμοι ή οι διεθνείς δεσμεύσεις του Κράτους του Χρυσού Άξονα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και των πολιτών του κράτους του χρυσού άξονα. 

10. Ο Αρχηγός του Κράτους με δική του ελεύθερη βούληση και το δικό του διάταγμα 
σχηματίζει και διορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο του Αρχηγού του Κράτους του Χρυσού Άξονα. 

Άρθρο 24 

1. Ο Αρχηγός του Κράτους έχει το δικαίωμα : να εκδώσει τροπολογίες στους Συνταγματικούς νόμους, κυβερνητικά διατάγματα και συμφωνίες • συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο,να διαλύσει το Ανώτατο Συμβούλιο. Διορίζει και παύει τους υπουργούς και άλλους αξιωματούχους σύμφωνα με το νόμο, καθώς επίσης ορίζει τα διαπιστευτήρια πρεσβευτών και απεσταλμένων και επικεφαλής τοπικών εκπροσώπων των και επιβεβαιώνει γενικές και προσωπικές αμνηστίες, αναβολές και χάρη και αποκατάστασης. Απονέμει κρατικά βραβεία. επιβεβαιώνει τα μέσα επικύρωσης και άλλων διπλωματικών εγγράφων σύμφωνα με το νόμο • και έρχεται σε επαφή με ξένους πρεσβευτές και απεσταλμένους • εγκρίνει το στρατιωτικό δόγμα του κράτους • εκπληρώνει άλλες λειτουργίες που καθορίζονται στο παρόν Σύνταγμα.

                     *  ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου