Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Από το 2008 μέχρι το 2014, οι Εντολοδόχοι μας Πολιτικοί, έχουν χρηματοδοτήσει, χωρίς τη δική μας συναίνεση,Συνολικά 524 Δις €, τις ιδιωτικές εταιρείες «Τράπεζες»,

Viky Charalambous

ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΨΟΥΣ 524 ΔΙΣ 
ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 2014

Η μεγαλύτερη κλοπή των Δημοσίων Κεφαλαίων και η κατά κεφαλήν επιβάρυνση
Εν γνώσει τους οι εντολοδόχοι μας ενέργησαν εκτός των οριοθετημένων εκ του Συντάγματος περιορισμένων τους εντολών.
Από το 2008 μέχρι το 2014, οι Εντολοδόχοι μας Πολιτικοί, ενεργώντας εκτός των δυνατοτήτων και δικαιωμάτων που τους παρέχει η εκ του Συντάγματος θεσμοθετηθείσα Εντολή μας, έχουν χρηματοδοτήσει, χωρίς τη δική μας συναίνεση, 
Συνολικά 524 Δις Ευρώ τις ιδιωτικές εταιρείες «Τράπεζες», 
• 300 Δις σε ρευστό, 
• 178 δις σε εγγυήσεις στο ELA θεωρητικά ως βραχυπρόθεσμες εγγυήσεις αλλά στην πορεία μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμες, 
• 5 Δις ο μετακυλιόμενος φόρος και 
• 41 Δις διατραπεζική διπλο-έκδοση ομολόγων)
όταν η αξία των τραπεζών ήταν μόλις 4 Δις!
Στα πιο πάνω, θα πρέπει να προστεθούν τα προστιθέμενα ποσά από το 2014 μέχρι και σήμερα.. 
Το ποσό αυτό αυξάνεται με πολλαπλούς τρόπους.
Άρα, το εξωτερικό Δημόσιο χρέος, διοχετεύτηκε¨
100 % προς τις τράπεζες, επιπροσθέτως, διοχετεύτηκε και το 80 % σχεδόν του ΑΕΠ. Το υπόλοιπο 20 % καλύπτει τοκοχρεολύσια και λειτουργία του Κρατικού Δημόσιου Μηχανισμού. 
Εκτόξευσαν το Χρέος / ΑΕΠ σε μια αναλογία σχεδόν στα 205 %! από το 113 % που βρισκόταν το 2008..
Αυτά τα χρήματα ουδέποτε εισήλθαν στη χώρα. 
Αυτά τα χρήματα ουδέποτε διατεθήκαν για την εγχώρια αγορά. 
Αυτά τα χρήματα, δόθηκαν χωρίς καμία κάλυψη αντ' εγγύηση από τις τράπεζες προς εξασφάλιση τους.
Αντ' αυτού, δεσμεύτηκε όλη η χώρα και οι πολίτες της στους δανειστές και στην ουσία πτώχευσε το κράτος και εκχωρήθηκε στους δανειστές. 
Πέραν των πιο πάνω, δια των πιο πάνω εγκληματικών ενεργειών τους, δημιουργήθηκε μία τεράστια ζημιά δια μέσου του ΤΧΣ (καταγράφηκαν πέραν των 41 Δις ζημία από το ΤΧΣ), η οποία ζημία θα μεταφερθεί στους επόμενους Δημόσιους ισολογισμούς.
                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου