Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Μάριος Μαρινάκος (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) Συνάδελφοι, βλέπω συχνά πυκνά να διαμαρτύρεστε ότι απορρίπτονται βάσιμοι λόγοι ανακοπής (όπως ο λόγος περί εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών) ως αόριστοι.


Συνάδελφοι, βλέπω συχνά πυκνά να διαμαρτύρεστε ότι απορρίπτονται βάσιμοι λόγοι ανακοπής (όπως ο λόγος περί εκτοκισμού επί έτους 360 ημερών) ως αόριστοι. 

Αν θέλετε να αποφύγετε την απόρριψη ως αορίστου, λόγου ανακοπής που αφορά εκτοκισμό επί έτους 360 ημερών και εάν ο εντολέας σας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα κόστη μιας τεχνικής έκθεσης, τότε πρέπει στην ανακοπή σας να μνημονεύσετε ότι τα προκύπτοντα κονδύλια τόκων στους δανειακούς λογαριασμούς, είναι το αποτέλεσμα του τοκαριθμικού προσδιορισμού τόκων (κάποιοι ΓΟΣ, μάλιστα, το αναφέρουν ρητά). 

Αυτός ο υπολογισμός γίνεται με εφαρμογή του μαθηματικού τύπου: 
(Υπόλοιπο Κεφαλαίου Χ Ημέρες που έμεινε αμετάβλητο Χ Επιτόκιο)/360. 

(βλ. Ψυχομάνη, Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, Τεύχος 1, σελ 301, σημ. 748) 

Ο υπολογισμός των υπερβάσεων, λοιπόν, μπορεί να γίνει επί των πραγματικά χρεωθέντων τόκων και στους προσκομισθέντες με επίκληση δανειακούς λογαριασμούς, ακόμα κι αν δεν μνημονεύεται ή/και δεν προκύπτει από τα έγγραφα του φακέλου το εκάστοτε εφαρμοσθέν επιτόκιο. 

Τα ποσά των τόκων που θα μπορούσαν νομίμως να καταλογιστούν ως τόκοι επί έτους 365 ημερών, προκύπτουν από την αντικατάσταση του εσφαλμένου παρονομαστή των 360 ημερών, στον παραπάνω μαθηματικό τύπο που αφορά τον τοκαριθμικό υπολογισμό των τόκων, με τον σωστό παρονομαστή των 365 ημερών. 

Η αντικατάσταση παρονομαστή σε κλάσμα είναι ύλη μαθηματικών Α Γυμνασίου (βλ. Αναλογίες και ποσοστά, Ύλη μαθηματικών Α Γυμνασίου), συνεπώς είναι απλή μαθηματική πράξη, για την οποία δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και γίνεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(360 Χ το ποσό του τόκου που πραγματικά λογίστηκε) / 365 = Τόκος επί έτους 365 ημερών. 

Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια ακριβώς δεδομένα (κονδύλια τόκων, προοδευτικό υπόλοιπο, οφειλόμενο κεφάλαιο κλπ) μπορείτε να προβείτε σε υπολογισμό των υπερβάσεων που προέκυψαν εξ αυτής της αιτίας, με απλή αντικατάσταση του παρονομαστή των 360 ημερών (στον παραπάνω μαθηματικό τύπο υπολογισμού των τόκων) με τον παρονομαστή των 365 ημερών. 

Με τη μεθοδολογία αυτή προκύπτουν τα ποσά των συμβατικών τόκων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν λογιστεί επί του λογαριασμού υπολογισμένα ακριβώς με τα ίδια δεδομένα (προοδευτικό υπόλοιπο, οφειλόμενο κεφάλαιο κλπ). 

Η διαφορά μεταξύ των δυο κονδυλίων (αφενός, αυτού που εγγράφηκε στον λογαριασμό, και αφετέρου αυτού που προκύπτει από τον υπολογισμό σας) αποτελεί και το ποσό της υπέρβασης, όπως αυτή υπολογίζεται για κάθε λογισμό τόκων κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
Ο υπολογισμός αυτός είναι βάσιμος και μη επιδεχόμενος οποιασδήποτε αμφισβήτησης, καθώς για τη διεξαγωγή του χρησιμοποιούνται τα ίδια αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει και επικαλείται η τράπεζα. 

Αμφισβήτηση του τρόπου υπολογισμού προϋποθέτει και αμφισβήτηση της ορθότητας των αποσπασμάτων της τράπεζας, η οποία αμφισβήτηση μάλιστα, θα πρέπει να γίνει είτε από το Δικαστήριο, είτε από την ίδια. 

Τέτοια αμφισβήτηση στη δίκη της ανακοπής δεν είναι νοητή, εφόσον υπελήφθη και από την τράπεζα και από τον εκδώσαντα δικαστή ότι τα αποσπάσματα που προσκόμισε με επίκληση η τράπεζα είναι ορθά και αποδεικνύουν βέβαιη κι εκκαθαρισμένη απαίτηση. 

Εάν, παρά τα παραπάνω, προκύψει τέτοια αμφισβήτηση, τότε αυτή θα συνιστά ομολογία της ανακοπής, αφού σε αυτή την περίπτωση η ίδια η δανείστρια ή ακόμα και το Δικαστήριο θα έχουν αμφισβητήσει τα επί των αποσπασμάτων δεδομένα και κατ’ επέκταση το βέβαιο κι εκκαθαρισμένο της οφειλής, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης του εκτελεστού τίτλου και της έναρξης της διαδικασίας της εκτέλεσης κατά το 916 ΚΠολΔ. 

Εάν, λοιπόν, φτιάξετε ένα υπολογιστικό φύλλο (excell ή numbers κλπ) που θα εφαρμόζει τον παραπάνω τύπο (πχ το δικό μου excell είναι όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω), τότε θα έχετε τη δυνατότητα να υπολογίζετε τις υπερβάσεις τόκων ανά μήνα, χωρίς να απομένει δυνατότητα αμφισβήτησης για την τράπεζα. 

Και έτσι, ο Δικαστής να αναγκαστεί να κρίνει επί της βασιμότητας του λόγου της ανακοπής. Αν δεν το κάνει, τότε αφενός εκτίθεται, ως δικάζοντας με βάση τη θέση του κι όχι το δίκαιο και αφετέρου έχετε τις βάσεις για να κάνετε μια εφεσάρα και να τινάξετε στον αέρα την άδικη κρίση του. 

ΥΓ1: Απόκρουση της 30/2000 ΠΣΝΠ γίνεται με πολύ απλό τρόπο, αρκεί να προβληθεί ότι είναι εσφαλμένες οι προϋποθέσεις εφαρμογής (πχ η επίδικη περίπτωση αφορά πίστωση και όχι διατραπεζική κατάθεση, οι ανακόπτοντες δεν εξομοιώνονται με την Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να οφείλουν να καταβάλλουν τόκους υπολογιζόμενους επί έτους 360 ημερών κλπ κλπ). 
Όπως και για κάθε άλλο "νομοθέτημα" που δήθεν καθιέρωσε τις 360 ημέρες... 

ΥΓ2: Δεν δημοσιεύω ούτε έτοιμο το υπολογιστικό φύλλο, ούτε έτοιμα κείμενα γιατί η ανάρτηση απευθύνεται στον επιμελή νομικό, που επιθυμεί να εργαστεί σοβαρά και με τη δική του μέθοδο και τη δική του προσέγγιση, ώστε να καταφέρει τη νίκη στην υπόθεσή του. Αυτή την πνευματική εργασία και το προϊόν της, οφείλω να προάγω και να σέβομαι. 

Το τελικό αποτέλεσμα, στο δικόγραφο της ανακοπής, αφού περάσετε όλους τους καταλογισμένους τόκους και κάνετε τους υπολογισμούς με τον παραπάνω μαθηματικό τύπο, θα είναι κάπως έτσι.


                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου