Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΟΤΑΝ ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ [ ΡΩΣΩΝ -ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ -ΕΓΓΛΕΖΩΝ -ΓΑΛΛΩΝ- ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ... ΚΙΝΕΖΩΝ ] ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ [ ΣΥΡΙΑ ] ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ...

........
Στα μέσα ενημέρωσης και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συζητείται ανοιχτά πώς να επηρεάσει τις ελίτ της εξουσίας του κόσμου. 
Αυτό σημαίνει ότι κατανοούν απόλυτα το γεγονός ότι η πραγματική δύναμη της Δύσης δεν βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, αλλά μάλλον σε ένα ...... περίπλοκο και ...... ισχυρό δίκτυο ελίτ ομάδων σκέψης και ....... Κεντρικών Τραπεζών.

Κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον μπασάρ al-Assad που αναφέρατε:
• Η οικογένεια ασάντ είναι μια από τις πιο ανεκτικός του Ισλάμ.
• Οι γυναίκες της Συρίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες - για μελέτη, υγεία και εκπαίδευση.
• στη Συρία, οι γυναίκες δεν χρειάζεται να φορούν μπούρκα. Η Σαρία (ισλαμικός νόμος) είναι αντισυνταγματικό.
• Η Συρία είναι η μόνη αραβική χώρα με κοσμικό Σύνταγμα και δεν ανέχεται το Ισλαμικό Ισλαμικό Κίνημα.
• περίπου το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Συρίας ανήκει σε μια από τις πολλές χριστιανικές αξίες, η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Συρίας.
• Σε άλλες αραβικές χώρες, ο χριστιανός πληθυσμός έχει λιγότερο από 1 τοις εκατό λόγω παρατεταμένης εχθρότητας.
• Η Συρία έχει απαγορεύσει τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες (γτο), δηλώνοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να " διατηρηθεί η ανθρώπινη υγεία
• Η Συρία είναι ανοικτή για τη δυτική κοινωνία και τον πολιτισμό όπως καμία άλλη αραβική χώρα.
• στα μέσα ενημέρωσης και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συζητείται ανοιχτά πώς να επηρεάσει τις ελίτ της εξουσίας του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι κατανοούν απόλυτα το γεγονός ότι η πραγματική δύναμη της Δύσης δεν βρίσκεται στον λευκό οίκο, αλλά μάλλον σε ένα περίπλοκο και ισχυρό δίκτυο ελίτ ομάδων σκέψης και κεντρικών τραπεζών.
• Πέντε πάπες Συρίας καταγωγής έχουν επιλεγεί στην ιστορία. Η θρησκευτική ανοχή είναι μοναδική σε αυτόν τον τομέα.
• Πριν από τον σημερινό εμφύλιο πόλεμο, η Συρία ήταν η μόνη χώρα στη μέση Ανατολή για να αποφύγει παρόμοιες συγκρούσεις.
• Η Συρία είναι η μόνη χώρα που έχει βοηθήσει τους ιρακινούς πρόσφυγες χωρίς κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις ·
• Μετά από μια τεράστια ανακάλυψη πετρελαίου στα Συρίας υψίπεδα του γκολάν, που έχει καταληφθεί από το Ισραήλ από το 1967, ο νετανιάχου ζήτησε πρόσφατα από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το έδαφος της προσάρτησης. Για να εδραιώσει το Ισραήλ τη θέση του, έχουν εδραιωθεί σχέδια για την ίδρυση 100.000 ισραηλινών αποίκων.
Και δύο πιο σημαντικά σημεία:
• Η Συρία είναι μία από τις λίγες χώρες της Μέσης Ανατολής χωρίς χρέος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
• Η Συρία είναι η μόνη μεσογειακή χώρα που παραμένει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας πετρελαίου της, με παροχή πετρελαίου 2,500 εκατομμυρίων βαρελιών, απέφυγε την ιδιωτικοποίηση και βρίσκεται μόνο στα χέρια κρατικών επιχειρήσεων.
Οπότε ρωτήστε μας γιατί και ποιος προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση;


Quelques informations sur Bashar al-Assad dont vous avez parlé :
• La Famille Assad est l'une des plus tolérante de l'Islam.
• Les femmes syriennes ont les mêmes droits que les hommes - pour l'étude, la santé et l'éducation.
• En Syrie, les femmes ne sont pas obligées de porter la burqa. La Charia (Loi islamique) est inconstitutionnelle.
• La Syrie est le seul pays arabe doté d'une constitution laïque et ne tolère pas le mouvement islamiste islamique.
• Environ 10 % de la population syrienne appartient à l'une des nombreuses confessions chrétiennes, qui est pleinement intégrée dans la vie politique et sociale syrienne.
• Dans d'autres pays arabes, la population chrétienne a moins de 1 % du fait d'une hostilité durable.
• La Syrie a interdit les cultures génétiquement modifiées (OGM), déclarant que cette décision a été prise pour " préserver la santé humaine
• La Syrie est ouverte à la société occidentale et à la culture comme aucun autre pays arabe.
• Dans les médias et dans les écoles secondaires, il est ouvertement débattu de la manière d'influencer les élites mondiales du pouvoir. Cela signifie qu'ils comprennent parfaitement le fait que le pouvoir réel de l'Occident ne réside pas dans la maison blanche, mais plutôt dans un réseau complexe et puissant de groupes de réflexion d'élite et de banques centrales.
• Cinq Papes d'origine syrienne ont été sélectionnés dans l'histoire. La tolérance religieuse est unique dans ce domaine.
• Avant la guerre civile actuelle, la Syrie était le seul pays du Moyen-Orient à éviter des conflits similaires.
• La Syrie est le seul pays qui a aidé les réfugiés iraquiens sans discrimination sociale, politique ou religieuse ;
• Après une découverte massive de pétrole dans les hauteurs du Golan Syrien, occupé par Israël depuis 1967, Netanyahu a récemment demandé aux USA de reconnaître le territoire d'annexion. Pour Qu'Israël consolide sa position, les plans pour la création de 100.000 colons israéliens ont été mis en place.
Et deux points les plus importants :
• La Syrie est l'un des rares pays du Moyen-Orient sans dette envers le fonds monétaire international
• La Syrie est le seul pays méditerranéen qui reste le propriétaire de sa compagnie pétrolière, avec un approvisionnement en pétrole de 2,500 millions de barils, a évité la privatisation et n'est en mains que pour les entreprises d'état.
Alors demandons-nous pourquoi et qui essaie de renverser le gouvernement ?
* ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                       Design & Hosting by https://foxhost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου