Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ.997073525


Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ.997073525

ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4389/2016 ΣΥΝΕΣΤΗΘΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ , ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.......

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΥ Η ΑΑΔΕ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΦΟΥ ΔΗΘΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ......

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΥΠΟΣΤΑΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΕΣ.

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ , ΟΤΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ,ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΑΝ ΑΦΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) , ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ...........

Η Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΘΕΤΕΙ Α.Φ.Μ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 997073525............

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ?????

Νόμος 4512/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 355

Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

1. Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

1.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο.

Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.

β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση.

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΙΝΑΙ Η ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, Η ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ....

ΔΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΠΟΝ Α.Φ.Μ. Η Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ , ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΤΟΙ ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ..............

ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΑΔΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑΝ ΑΦΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ , ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟ ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ , ΕΣΥ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑΝ ΙΔIΩTIΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ , Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΠ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ , ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ , ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ , ΑΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤAI ΤΟ ΠΡΟΙOΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΥΡΙΕ ΠΙΤΣΙΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Ε. ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ,,,,, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ, ΚΑΘ'ΟΤΙ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΥΜΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΠΙΤΣΙΛΗ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΞΕΛΕΓΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΩΝ 

ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ, ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΑΣ !!!!! 

Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ..........

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ...... ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ,ΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΚΥΒΑΛΛΑ, ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!

                                                                -)!(- -)!(- -)!(- -)!(-
                         *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                      Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

5 σχόλια:

 1. ΑΥΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΗς Ε.Ε ΑΦΟΥ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΑΝ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 280 ΔΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΥΤΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΦΕΜΑΞΗ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΥ ΕΠΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΒΟΥΤΑ ΤΟ 75 ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΓΝΩΡΙΖΗ Η Ε.Ε ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΜ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΤΟΚΟΓΛΗΦΗ ΕΧΟΥΝΣΤΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΛΑ ΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΕΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥς ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΠΙΟΥΝΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΣΧΟΣ ΤΟ ΕΦΕΡΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΗ ΟΤΙΘΑ ΤΑ ΕΣΚΙΖΕ ΟΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΟ ΕΝΟΟΥΣΕ ΣΚΙΖΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΣΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΧΩΝΗ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΗΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΦΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ Η ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ. Η ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΘΑ ΚΥΡΗΧΘΟΥΝ ΕΚΟΛΟΓΕΣ ΕΣΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΝΩΡΙΖΗΣ ΠΛΕΟΝ ΠΟΙΟΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΗ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΗ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΣΤΕΥΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΕΧΟΥΝΚΑΤΑΚΛΕΨΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΤΟ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΤΕΩΝΙΣΤΗΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΨΗΧΗΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΘΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΠΟΥ ΟΠΟΥ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΠΟΛΙΡΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝΗ ΕΛΒΕΡΤΗ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ!!!!.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ..... ...(ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ......................2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
  3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
  4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.».........ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ..ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΠΧ Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ....Η ΜΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ !! ΟΤΑΝ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΣ ..ΤΟ ΧΕΙ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΟ !! ΟΜΩΣ ..ΗΞΕΡΕ ΜΑΛΛΟΝ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΟΥΣΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΒΡΑΙΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ...ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ,ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ .Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ..ΜΕΤΑ ΛΥΠΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ.... ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΛΎΕΤΑΙ ..ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΎΕΤΑΙ ΒΙΑΙΩΣ.. ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΣΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΥ ΑΠΛΆ ΟΤΑΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ((ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ)) ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ .. ΤΗΡΗΣΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ..ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΛΛΛΑΒΑΙΝΕΙΣ?? ..... ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ !!! ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΓΥΡΙΣΤΟ !!! ΕΝΕΡΓΕΙΣΤΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ!!!!!!!! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΤΩΡΑ ΣTO OIKEIO ΑΣΤΥΝ.ΤΜΗΜΑ-ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ---ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ---ΓΙΑ ΤΟ 120ο ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. Εκτυπώστε από εδώ : https://www.facebook.com/groups/986790621349334/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μην ειστε ΑΔΑΕΙΣ μην αναγνωριζετε την ΑΑΔΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ... ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ;;; ΠΛΗΡΩΝΕΙ ;;;

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η ΑΑΔΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ;; (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ... ).
  ΕΧΟΥΝ ΕΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ).
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ (ΕΞΙΑΡΕΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΑΔΕ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;;

  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ;;;;;

  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : https://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B5#ae-1


  " .....
  Η ελάχιστη πληροφορία που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό προσδιορίζεται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/20.
  Συγκεκριμένα το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:

  Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
  Για την έδρα της εταιρείας.
  Για τη διάρκειά της.
  Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
  Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους.
  Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων.
  Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, η ανωνύμων σε ονομαστικές.
  Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων.
  Για τους ελεγκτές.
  Για τα δικαιώματα των μετόχων.
  Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.
  Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

  Ωστόσο, το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αναφέρονται στα θέματα της παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές
  Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης:

  Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό.
  Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.
  Την διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης, την σύνθεση και τη θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (καθώς και τις ιδιότητες και αρμοδιότητές τους εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιθυμούν) και τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, εφόσον η εταιρεία υπάγεται σε έλεγχο.......
  ................... "

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή