Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Δευκαλίων Κωνστ. Βατιμπέλλας; ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Α΄ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ !

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΚΥΚΛΟ Α΄ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ

Προ αμνημονεύτων ετών, όταν φοιτούσα σ’ ένα καλό ιδιωτικό δημοτικό σχολείο, είχαν την κακή συνήθεια να μας πηγαίνουν εκδρομές, σε αρχαιολογικούς χώρους και να μας κάνουν μάθημα επ΄ αυτών πού βλέπαμε, αυτό το έκαναν οι φιλόλογοι, από τις τάξεις του γυμνασίου. Την άλλη ημέρα γράφαμε έκθεση από την εκδρομή μας και τις εντυπώσεις μας. Έτσι από το δημοτικό μου άρεσε να επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρου και να παρατηρώ όλες τις λεπτομέρειες του χώρου και περίμενα απαντήσεις από τα παρατηρούμενα. ΄Εμαθα να σπάω στα εξ ών συνετέθησαν και να τα εγείρω (Σπαγειρία), έτσι μπορούσα, όσον το δυνατόν, να καταλάβω τι είχαν στον νου τους οι κατασκευαστές των διαφόρων μεγαλουργημάτων τους. 

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ μου δεν κατάφερα να ασχοληθώ με κάτι αποκλειστικά, εκτός των επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Όλα με ενδιέφεραν! Είχα πάθος με την παρατήρηση, την ερμηνεία και την σύνδεση των στοιχείων, των φυτών, των ζώων, των μετάλλων, των φυσικών φαινομένων, του έναστρου ουρανού, τού Κόσμου. Ζούμε πάνω σ' ένα ζωντανό πλανήτη, μέσα σ' ένα ζωντανό σύμπαν. Αυτός ο πλανήτης ταξιδεύει - μαζί του κι εμείς - μέσα σ' ένα ωκεανό ακτινοβολιών. Ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται ανάμεσα σε ουρανό και γη δέχεται επιδράσεις και από τα δύο. Από τον ήλιο, το φεγγάρι, τους πλανήτες, τους απλανείς, τους αστερισμούς, την κοσμική ακτινοβολία αλλά και τη γήινη ακτινοβολία. 

Η κοσμική ακτινοβολία βρίσκεται πέρα από την ακτινοβολία (γ) στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, εκπέμπεται από το διάστημα, ταξιδεύει διαμέσου της γήινης ατμόσφαιρας, έχει πολύ μικρό μήκος κύματος και μεγαλύτερη διεισδυτικότητα από τις ακτίνες (Χ). Η κοσμική ακτινοβολία προσπίπτουσα στο έδαφος του πλανήτη εν μέρει απορροφάται από το έδαφος ή αντανακλάται ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους. Σε περίπτωση που αντανακλάται προστίθεται στη γήινη ακτινοβολία αυξάνοντας την επίδρασή της. 

Οι αρχαίοι Έλληνες, έκτιζαν τους ναούς τους σε τοποθεσίες που θεωρούσαν ότι είχαν μία θετική ενέργεια για να τους βοηθούν στην εσωτερίκευσή τους. Πάνω σ' αυτούς τους ναούς, πού γκρέμισαν, κτίστηκαν πολλοί από τους σύγχρονους εβραιοχριστιανικούς ναούς. Με τις μετρήσεις που έκανε ο Δρ. Ernest Hartman, διαπίστωσε την ύπαρξη ενός δικτύου ακτινοβολίας που ονόμασε κοσμο-τελλουρική και του οποίου οι συνιστώσες έχουν κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και από Δύση προς Ανατολή. Από τη συνάντηση των γραμμών σχηματίζονται ορθογώνια διαστάσεως 2Χ2,5 μέτρα. Το πάχος των αόρατων τοίχων είναι 0,21 του μέτρου. Η ακτινοβολία Hartman αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη, βρίσκεται παντού: σε βουνά, πεδιάδες, θάλασσες, έξω και μέσα στα σπίτια. 

Οι "τοίχοι" του ανεβαίνουν κατακόρυφα προς τα πάνω. Οι διαστάσεις αλλάζουν όσο πλησιάζουμε στους πόλους όπου τα ορθογώνια επιμηκύνονται. Η μεγίστη ακτινοβολία διαπιστώθηκε στο σημείο συνάντησης των γραμμών του δικτύου όπου σχηματίζονται οι λεγόμενοι γεωπαθολογικοί κόμβοι ή κόμβοι Η. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η παρουσία άλλων συνθηκών μπορεί να αυξήσει αυτή την διαταράσσουσα ακτινοβολία. Από αυτές τις συνθήκες σημαντικότερες είναι: Ύπαρξη υπόγειων ρευμάτων νερού. Διαφορετική είναι η επίδρασή τους ανάλογα με την κατεύθυνσή τους ως προς τα σημεία του ορίζοντα και την καθαρότητά τους. 

Ύπαρξη υπόγειων ρηγμάτων 

Τύπος εδάφους. Ορισμένα εδάφη μη απορροφώντας την κοσμική ακτινοβολία, αντίθετα ανακλώντας την, την προσθέτουν στην τελλουρική ακτινοβολία. Η διαφορετική δομή και είδος εδάφους έχουν σημασία και για τη ροή των υπόγειων νερών και το ηλεκτρικό φορτίο που δημιουργούν. Η ένταση της ακτινοβολίας αυτής επηρεάζεται επίσης από τις κλιματολογικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Είναι μεγαλύτερη μεταξύ 12:00 και 2:00 το πρωί. Η ακτινοβολία σε άλλες περιπτώσεις συμπεριφέρεται σαν κύμανση, σε άλλες δε σαν ροή φωτονίων. 

Δεν θα μακρηγορήσω με πολλές αναφορές και παρατηρήσεις γιατί σκοπός του σύντομου αυτού άρθρου είναι ο προβληματισμός, η προτροπή προς μελέτη, διόρθωση και συμπλήρωση. Σύμφωνα με τους μελετητές της γεωβιολογίας πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας σ' αυτές τις επιδράσεις. Να μη χτίζουμε τα σπίτια μας πάνω σε υπόγεια ρεύματα και ρήγματα. Το κρεβάτι δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σ' ένα κόμβο Hartman αλλά σε ουδέτερη ζώνη και η κεφαλή του κοιμώμενου να είναι προς βορά. 

΄Ετσι σε μια επίσκεψη μου στις Μυκήνες, με το πού πέρασα την πύλη των Λεόντων και φθάνοντας στον Ταφικό Κύκλο Α΄, στάθηκα και άρχισα να παρατηρώ το κατασκεύασμα. 

Παρατήρησα ότι ο ταφικός περίγυρος διαμέτρου 28 μέτρων, αποτελείτο από δύο ομόκεντρες περιφέρειες σκεπασμένες από πλάκες, του αυτού πετρώματος, με τις κάθετες πλάκες των ομοκέντρων περιφερειών και εντός τους, άγνωστο το περιεχόμενο, ίσως στεγανό δια την δημιουργία κενού, οι πλάκες αποτελούνται από συμπαγές πέτρωμα από χαλαζιακό ψαμμίτη και άλλα πολλά ορυκτά πού παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση στην εξαλλοίωση με ειδικό βάρος 1,8 - 2,7 γραμμάρια ανά κυβ. εκ. και μέγεθος κόκκων 2 χιλ. έως 0,0625 χιλ.. Προσανατολισμένο, ακριβώς προς βορά, υπάρχει ένα άνοιγμα, σαν ακροδέκτες πηνίου. 

Μέσα στον ταφικό περίγυρο υπάρχει τοιχοδομή, από την επιφάνεια μέχρις σε αρκετό βάθος, (δεν γνωρίζω το βάθος της τοιχοδομής το πέτρωμα και το είδος) λες και προσπαθεί, να πάει βαθύτερα μέσα στην Γη. Το σχήμα της τοιχοδομής είναι μία κανονική λογαριθμική σπείρα, με λόγο της επιβατικής ακτίνος, τον χρυσό αριθμό. Η λογαριθμική σπείρα εφάπτεται του ταφικού περίγυρου, στην Νότιο πλευρά και το άνοιγμά της είναι ακριβώς Δυτικά. Μέσα δε στην λογαριθμική σπείρα υπάρχουν οι τάφοι, οι οποίοι στο κάτω μέρος, έχουν επίστρωση από βότσαλα, διαφόρων πετρωμάτων. (δεν γνωρίζω το είδος των βοτσάλων) 

Αμέσως μου πέρασε, σαν κεραυνός του Διός, η ιδέα ότι αυτό έμοιαζε με ηλεκτρικό πηνίο με δίπολο για την δημιουργία ηλεκτρικού, μαγνητικού και ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πυρηνικό αντιδραστήρα, έναν επιταχυντή, ένα κύκλοτρο ή ένα σύγχροτρο. Σε συνάρτηση τώρα με τα χαλαζιακά ψαμμιτικά πετρώματα των πλακών, το γήϊνο ηλεκτρικό πεδίο και τον γήϊνο μαγνητικό πεδίο επιφανειακού στρώματος, τις κοσμικές και γήϊνες ακτινοβολίες, οι οποίες αναπτύσσουν την μεγίστη τους ένταση κατά τις ισημερίες και τροπές, έχουμε την δημιουργία των κάτωθι αποτελεσμάτων : 

Πιεζοηλεκτρισμό (Ο άμεσος πιεζοηλεκτρισμός μπορεί να παραγάγει διαφορές χιλιάδων βολτ. Υψηλή Τάση) 

Πυροηλεκτρισμό 
Ηλεκτρικές ιδιότητες 
Μαγνητικές ιδιότητες
Υπερήχους 

Οι πέντε ποταμοί του Άδη ήταν οι Αχέρων, Κωκυτός, Φλεγέθων, Λήθη και Στύξ. 
Η Στύγα : Τα άλλα εννιά φιδώνουν ολόγυρα στη γη και στου υγρού του κάμπου την πλατιά τη ράχη κι ύστερα στη θάλασσα χύνονται και χίλιους ασημένιους στρόβιλους, ρουφήχτρες, σχηματίζουν. 

ο Αχέροντας που σχημάτιζε την τελματώδη και πλήρη ελωδών αναθυμιάσεων Αχερουσία, περιγράφονται στην Οδύσσεια ως ποταμοί που χωρίζουν τον Άδη από την γη των ζώντων και υιοθετήθηκαν και από τους μεταγενεστέρους στη μυθολογία τους καθώς και άλλοι δύο ποταμοί, ο Κωκυτός, ρέων τα δάκρυα των θρήνων των στον Άδη, και ο Πυριφλεγέθων. Η Στύξ αναφέρεται στην Ιλιάδα. Στα νερά της ορκίζονταν οι θεοί. Οι άλλοι όμως τρεις αναφέρονται πρώτα στην Οδύσσεια «ἒνθα μέν εἰς Ἀχἐροντα Πυριφλεγέθων τε ρέων Κωκυτός θ’ ὃς δή Στυγός ὓδατος ἐστίν ἀπορρώξ» (Οδύσσεια Κ, 512).

Αναφορές στον Αχέροντα: Ο Όμηρος στην «Οδύσσεια» αναφερόμενος στην κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη για να πληροφορηθεί από το μάντη Τειρεσία για την επιστροφή του στην Ιθάκη περιγράφει λεπτομερώς το σημείο συνάντησης του Αχέροντα με τον Πυριφλεγέθων και τον Κωκυτό: 

«… ἄραξ' ἐκεῖ τὸ πλοῖο σου στοῦ Ὠκεανοῦ τὴν ἄκρη, 
καὶ στοῦ Ἅδη κίνησε νὰ πᾶς τ' ἀραχνιασμένο σπίτι, 
Ἐκεῖ ὁ Πυριφλεγέθοντας στοῦ Ἀχέροντα τὸ ρέμα 
κυλιέται μὲ τὸν Κωκυτὸ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὴ Στύγα, 
κι ὁ βράχος ποὺ βαρύβροντα τὰ δυὸ ποτάμια σμίγουν…» (κ’ ραψωδία) 

Αλλά και ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» χρησιμοποιεί το όνομα Αχέροντας ως μετωνυμία του Χάρου τη στιγμή που η Αντιγόνη οδεύει προς την τιμωρία του ηθικού της χρέους : 

«…ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει 
τὰν Ἀχέροντος 
ἀκτάν, οὔθ᾽ ὑμεναίων ἔγκληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός 
πώ μέ τις ὕμνος ὕμνησεν, ἀλλ᾽ Ἀχέροντι νυμφεύσω…» (4ο επεισόδιο, Α σύστημα, στροφή α) 

Επίσης το έργο του Λουκιανού «Νεκρικοί διάλογοι» όπου σατιρίζει κοινωνικά γεγονότα εμπνεόμενος από τη μεταφορά των νεκρών στον Άδη περιστρέφεται γύρω από τον Αχέροντα Μεγάλος αριθμός ποιητών και συγγραφέων της αρχαίας ελληνικής παράδοσης αναφέρονται στον Αχέροντα καθώς, το όνομα του ποταμού ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μετάβαση των νεκρών στην κοινωνία των ψυχών. 

Μυθολογία

Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέροντας αποτελεί τον ποταμό εκείνο, τον διάπλου του οποίου έκανε, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία ο «ψυχοπομπός» Ερμής παραδίδοντας τις ψυχές των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη. Η κάθε ψυχή, περνώντας από το πορθμείο του Χάροντα, έπρεπε να δώσει από έναν οβολό για τη μεταφορά, ενώ αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Μένιππου, τον οποίο αναφέρει ο Λουκιανός, ως τον μοναδικό που διέσχισε τον Αχέροντα χωρίς να πληρώσει. 

Στο δρόμο του ο ποταμός διασταυρωνόταν με τους Πυριφλεγέθοντα και Κωκυτό, στο σημερινό χωριό Μεσοπόταμος, στο σημείο όπου βρίσκεται το αρχαίο Νεκρομαντείο του Αχέροντα, το οποίο προωθούσε την επικοινωνία με τις ψυχές. Αχέρων, Κωκυτός και Πυριφλεγέθων συναποτελούσαν τους τρεις ποταμούς του Άδη, και οι τρεις με θλιβερά ονόματα (Αχέρων = χωρίς χαρά, Πυριφλεγέθων = πύρινος, Κωκυτός = θρήνος) συμβολίζοντας την θλίψη και τους θρήνους του θανάτου και δίνοντας το συμβολισμό της πύρινης κολάσεως, όπως διατηρείται και σήμερα στην Χριστιανική θρησκεία. 

Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση τα νερά του ποταμού ήταν πικρά καθώς ένα "στοιχειό" (τέρας) που ζούσε στις πηγές του δηλητηρίαζε τα νερά. Ο Άγιος Δονάτος, πολιούχος της Μητρόπολης Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, σκότωσε το στοιχειό και τα νερά του Αχέροντα έγιναν γλυκά. Έτσι πήρε και το όνομά του το χωριό Γλυκή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο από την αρχαία Ελληνική μυθολογία που μαρτυρά την συνέχεια αυτής στην σύγχρονη πλέον λαϊκή παράδοση είναι το εξής: Κατά την τιτανομαχία οι Τιτάνες έπιναν νερό από τον Αχέροντα για να ξεδιψάσουν γεγονός που προκάλεσε την οργή του Δία ο οποίος μαύρισε και πίκρανε τα νερά του. 

Στον Άδη οι ψυχές κατεβαίνουν από τους τρομερούς ποταμούς Αχέροντα και Κωκυτό και από τις λίμνες Αχερουσία και Στύγα. Οι ποταμοί αυτοί βρίσκονται στα σύνορα των δύο κόσμων και περιβάλλονται από ομίχλη. Ο Κωκυτός τοποθετείται στα βουνά της Αρκαδίας και ο Αχέροντας βρίσκεται στη Θεσπρωτία και σχηματίζει, λίγο πριν φτάσει στο Ιόνιο πέλαγος, τη λίμνη Αχερουσία. Στους ποταμούς αυτούς η φαντασία των αρχαίων Ελλήνων έστησε το σκηνικό για το ταξίδι της αναχώρησης για τον κόσμο των νεκρών. Ακοίμητος οδηγός περιμένει στην όχθη ο Χάροντας, τραχύς και σκυθρωπός, για να μεταφέρει με τη βάρκα του, μέσα στην ομίχλη και το βούρκο των ποταμών, τις ψυχές στην αντίπερα όχθη, παίρνοντας ως αμοιβή τον οβολό που οι ζωντανοί έβαζαν στο στόμα των νεκρών για να πληρώσουν τα πορθμεία της μετάβασης στον άλλο κόσμο. 

Ιζηματογενή σχιστόλιθος Ψαμμίτης, Ασβεστόλιθος

Γεωύφασμα 
Αμυγδαλόπετρα 
Πωρόλιθος 
Υπό τον νεκρόν, τοποθετούντο χαλίκια 

ΨΑΜΜΙΤΗΣ 

Οι χαλαζίτες είναι κρυσταλλοσχιτώδη πετρώματα τα οποία προέρχονται από τη μεταμόρφωση χαλαζιακών ψαμμιτών. Tα πετρώματα αυτά είναι συνήθως συμπαγή και πολύ σκληρά (σκληρότητα χαλαζία 7). Οι χαλαζίτες δημιουργούν συνήθως επιφάνεια θραύσης κογχώδη και δεν παρουσιάζουν τη σχιστοφυή όψη των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Πολλές φορές, πάλι, παρουσιάζουν μορφή αδρομερούς χαλαζιακού ψαμμίτη, οι κόκκοι του οποίου είναι συγκολλημένοι με πυριτική ύλη. 

Στην περίπτωση που οι χαλαζίτες προέρχονται από μεταμόρφωση αργιλικών ψαμμιτών, αυτοί συνοδεύονται από μαρμαρυγίες, η παρουσία των οποίων οφείλεται στη μεταμόρφωση των εν αναμίξει αργιλικών προϊόντων του ψαμμίτη. Οι χαλαζίτες αυτοί, λόγω της παρουσίας των μαρμαρυγιών και της ασθενούς σχιστότητας του πετρώματος, της οποίας η όψη τονίζεται εκ του προσανατολισμού των μαρμαρυγιακών φυλλιδίων, καλούνται χαλαζιτικοί σχιστόλιθοι και παρουσιάζουν ομοιότητα με τους μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους. 

Οι χαλαζίτες, μερικές φορές, προέρχονται και από τη μεταμόρφωση αστριούχων ψαμμιτών (αρκόζες) και καλούνται αρκοζικοί χαλαζίτες ή αρκοζίτες. Τα πετρώματα των χαλαζιτών έχουν συνήθως χρώμα ερυθρωπό ή λευκό. Οι ερυθροί χαλαζίτες οφείλουν το χρώμα τους στην παρουσία οξειδίων του σιδήρου, ενώ οι λευκοί χαλαζίτες στερούνται σιδηρούχων οξειδίων. Άλλα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι οι σερπεντινίτες, οι αμφιβολίτες, οι πρασινόλιθοι, καθώς και η σμύριδα. Είναι το πέρασμα από το βασίλειο του ΄Αδη και της Στύγας, πού ανοίγει την πόρτα για την χώρα των αθανάτων. 

Κάτω από τη φλόγα του Σειρίου λειώνει η γήϊνη σάρκα, σ’ όσους έρχονται στην περιοχή του ΄Αδη. Ο χώρος της Στυγός είναι η είσοδος του διαύλου πού οδηγεί μέχρι το Σείριο.  Η πολιτεία αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις Πλειάδες και Υάδες, είναι όμως πολύ πιο χαμηλά στον Γαλαξία. Στον Σείριο βρίσκονται τα Ηλύσια πεδία, η Αργώ αποκαθιστά την επικοινωνία με τον ΄Ολυμπο μέσα από τις Πύλες του ΄Αδη. Τις πύλες αυτές τις φυλάει ο Κέρβερος, πού κομματιάζει την υλική υπόσταση στα φοβερά σαγόνια του και χαρίζει πνευματική μεταμόρφωση. 

Η ένωση των δύο σκύλων δημιουργεί τον δίαυλο της τετάρτης διαστάσεως, πού χαρίζει την αθανασία. Ο ηλιοστατικός προσανατολισμός της πύλης του Ηλίου, πού συνδέει με τους ΄Ελληνες θεούς και ήρωες. ΄Εχει αποδειχθεί ότι η πύλη είναι προσανατολισμένη στις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια. Το σύστημα των σχεδίων της πύλης αναφέρεται σε στοιχεία της περιφοράς του Ηλίου και των θέσεων της Σελήνης. 

Η τελετουργική πορεία γινόταν κυρίως στις Ισημερίες 21/3 + 21/9, όταν οι τελετουρικοί παλμοί και οι κοσμικές ακτινοβολίες (κυρίως του Σειρίου και του Πολικού) έπαιρναν τις μέγιστες τιμές. Η πορεία τερματιζόταν με το πέρασμα στον αόρατο κόσμο, μέσα από τις πύλες πού άνοιγαν τα ηλεκτρομαγνητικά τέρατα της Μέδουσας. Σ’ όλα τα έργα τους διαπιστώνεται ότι η τοποθεσία πού έχει επιλεγεί, αποτελεί τόπο μαγνητικό, ότι τα πάντα υποτάσσονται σε αστρικούς νόμους. 

Ο Σείριος κυρίαρχος του ζωδιακού και του Ουρανού, ενώνει την ουράνια ακτινοβολία του με την Γη και σχηματίζει τον δίαυλο της Στυγός. Συνεχίζοντας την ουράνια τροχιά του ο Σείριος ερχόταν η Φθινοπωρινή Ισημερία 21/9 με ευεργετικές ακτινοβολίες. 

(Ηροδ. Β΄142). Ο Ηρόδοτος άκουσε από τα χείλη Αιγυπτίων ιερέων για την επί τέσσερις φορές, αλλαγή πορείας του Ηλίου καθώς σε διάστημα 11.340 ετών, όπως λέει, δύο φορές ανέτειλε από τη Δύση και δύο απ’ την Ανατολή. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι για να γίνει αυτό, προφανώς υπήρξε κάποια εκτροπή της θέσεως της Γης, ώστε να γίνει η Ανατολή Δύση και αντιστρόφως. Και φυσικά τέτοια φαινόμενα δεν έρχονται μόνα τους, αλλά συνοδεύονται από μεγάλες καταστροφές και γήϊνες ανακατατάξεις. 

(Ηροδ. Β΄142). «εν τοίνυν τούτω τω χρόνω (εν μυρίοισί και χιλίοισι και προς τριακοσίοισι τε και τεσσεράκοντα [11.340] τετράκις έλεγον εξ ηθέων τον ήλιον ανατείλαι’ ένθα τε νύν καταδύεται, εντεύθεν δις επανατείλαι, και ένθεν νύν ανατέλλει, ενθαύτα δις καταδύναι». 

Οι πυκνώσεις του υποκβαντικού πεδίου δημιουργούν τα ατομικά σωματίδια, πυρήνες, ηλεκτρόνια, άτομα. Οι ταλαντεύσεις του ιδίου πεδίου δημιουργούν χάρη στην συμπύκνωση των σωματιδίων τα άστρα και τους πλανήτες. Ακόμα ισχυρότερες ταλαντεύσεις δημιουργούν τα αστρικά νεφελώματα και τους γαλαξίες. Ο απόλυτος αξιωματικός χώρος είναι το περιβάλλον, όπου ασκούνται οι κυματικές ταλαντεύσεις της μεγάλης δύναμις της βαρύτητος. ΄Ένα υλικό σώμα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το απόλυτο κενό. Περιβάλλεται από αέρια βαρύτητος όπως ένας κόκκος κόνις περιβάλλεται από την μάζα του ατμοσφαιρικού αέρος. Αν αφαιρεθεί ο αέρας, ο κόκκος κόνεως πέφτει. Με τον ίδιο τρόπο αν το υποκβαντικό περιβάλλον εξαφανιστεί, η ύλη «πέφτει» στο κενό. Η διατάραξη του πεδίου της βαρύτητος δημιουργεί μια συρρίκνωση, μια πτώση. 

Η ύλη του άστρου συμπυκνώνεται απεριόριστα και το άστρο παύει να υπάρχει για τον τρισδιάστατο χώρο, γίνεται αόρατο. Το ρήμα «πέφτει» από τον τρισδιάστατο χώρο σημαίνει ότι μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον, όπου πιθανότατα δεν υπάρχει ούτε απόσταση ούτε χρόνος. Μεταφέρεται σε έναν άλλο κόσμο, με την χρησιμοποίηση μιας χωρικής τρύπας. Στα πλαίσια αυτής της υποθέσεως μπορούμε να δεχθούμε πώς η ύλη έχει τη δυνατότητα να επανεμφανισθεί σε κάποιο άλλο σημείο του τρισδιάστατου χώρου, μετά από μια μηδενική απουσία από την άποψη του χρόνου και ύστερα από μια μηδενική διαδρομή από την άποψη του χώρου (επαναϋλοποίηση). Η χρησιμοποίηση της χωρικής τρύπας ή της αναδιπλώσεως της χωροχρονικής συνεχείας, σαν μέσον για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στον χρόνο παραμένει για την ώρα στην περιοχή της φαντασίας. 

Οι παλμικές κινήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της μοριακής δομής. ΄Όταν η μαγνητική ροή περνάει μέσα από τους ιστούς, γύρω από τις μαγνητικές γραμμές δημιουργείται δύναμις στα κύτταρα των ιστών, δημιουργείται ένα δευτερεύον ηλεκτρικό ρεύμα (δυνόρευμα), το οποίο ιονίζει το πρωτόπλασμα και ανανεώνει τους ιστούς, όπως ο σίδηρος στο αίμα. ΄Αν μπορέσει κανείς να ακτινοβολήσει τους ιστούς ή τα όργανα με την σωστή συχνότητα ηλεκτρομαγνητικού κραδασμού, τότε αυτά θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμη για να αυξήσουν την κραδασμική τους συχνότητα και θα επέλθει η αναγέννηση. 

Ο φυσικός λαβύρινθος αποτελείται από ασβεστολιθικά και γρανιτικά, κυρίως, πετρώματα και (φτιαγμένος με θεία μέτρα και αναλογίες) τα πηγάδια φέρνουν μέχρι το εσωτερικό του λαβυρίνθου τις γήϊνες ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Η εναλλαγή του γρανίτου με τον ασβεστόλιθο ή η εναλλαγή άλλων παρομοίων υλικών, δεν είναι τυχαία. Σκοπός τους είναι η δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών κυκλωμάτων. 

Στον χαλαζία, γρανίτη κ.τ.λ. οι οποίοι είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού μπορούμε να αναπτύξουμε ηλεκτρικά φορτία, είτε με πίεση (πιεζοηλεκτρισμός) ή με θέρμανση (πυροηλεκτρισμό). ΄Αν πάλι σ’ ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, πού σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο παράλληλες πλάκες φέρουμε πλάκα από χαλαζία, θα παρατηρήσουμε ότι το πάχος της πλάκας μεταβάλλεται. Το φαινόμενο των συστολών και διαστολών (ηλεκτροσυστολή) παράγει υπερήχους. Η διάταξη των γρανιτικών πλακών πάνω από το θάλαμο του βασιλιά (στην Μεγάλη Πυραμίδα) σκοπό έχει να παράγει υπερήχους. 

Πιστεύεται ότι η πτήση τους ρυθμιζόταν από ηλεκτρομαγνητικά πεδία του Γεωδαιτικού Συστήματος και όχι από τον αέρα. Το μαγνητικό πεδίο αντιστρέφεται περιοδικά. Είναι πολύ πιθανόν το μαγνητικό πεδίο της γης ν’ αυξομειώνεται από ένα ελάχιστο μέχρι ένα μέγιστο. Στην Επίδαυρο τάϊζαν τα φίδια με γάλα δια ν’ αυξήσουν τον φυσικό ηλεκτρομαγνητισμό, με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν δια θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Ταξίδευαν με μεγάλους δίσκους, που κινούνταν στον αέρα με ηχητικούς παλμούς ορισμένης εντάσεως. Οι παλμικές κινήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της μοριακής δομής του δίσκου της Αργούς, να μειώνουν το βάρος της και να την καθιστούν ικανή να υπερνικήσει την δύναμη της βαρύτητος. 

Ο ασβεστόλιθος περιέχει μέσα στην πέτρινη μάζα του νερό, πού διατηρεί στη διασπασμένη μοριακή μορφή του υδρογόνου και του οξυγόνου. Κάτω από έντονες ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες γίνεται η ένωση των μορίων του υδρογόνου με το οξυγόνο και τότε παράγεται μέσα στο βράχο νερό. Το νερό πού βγαίνει από τον ασβεστόλιθο και τον γρανίτη ήταν κάποτε ορυκτό και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ιονισμένο. Οι ιδιότητες του είναι τελείως διαφορετικές από το κοινό νερό, βράζει στους 600 οC και παγώνει στους -40 οC. Το σημείο βρασμού μπορεί να φθάσει στους 1200 οC. Τα μόρια του νερού αυτού σχηματίζουν ΕΞΑΓΩΝΑ, αντί της γνωστής αλυσίδας του κοινού νερού. 

Στα Πυρηναία, υπάρχει μία σαρκοφάγος από γκρίζο ακατέργαστο μάρμαρο, παράγει κάθε χρόνο μια μεγάλη ποσότητα από αυτό το ιονισμένο νερό. Τα δωμάτια αυτά καλύπτονται από μαρμαρυγία και ασβεστολιθικούς βράχους. Η μαρμαρυγία, με την ελαστικότητα και την μεγάλη της αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι εξαίρετο μονωτικό για ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Ο χαλαζίας, εμφανίζεται στις σαρκοφάγους ή κιβωτούς των πυραμίδων, σε συνδυασμούς με γρανίτες και βαλσάτη για την δέσμευση κοσμικής ακτινοβολίας και την παραγωγή ενέργειας. 

Πολλές φορές στον βασιλικό θάλαμο, αντί για σαρκοφάγο των πυρηνικών μας διασπάσεων, βρέθηκαν μονόλιθοι από χαλαζία, κρύσταλλοι και ασημένιες κατασκευές. Ο χαλαζίας, οι κρύσταλλοι και το γυαλί έχουν εφαρμογή στις μεθόδους του πιεζοηλεκτρισμού και ηλεκτροσυστολής για την παραγωγή ηλεκτρισμού και υπερήχων. Κάτι θα άκουσαν, ενδεχομένως, οι απλοί αυτοί άνθρωποι για βαρυτικά πεδία, μέταλλα, ηλεκτρόνια, έλξεις πού τελικά το υλοποίησαν μ’ ένα φύλλο χαλκού ή χρυσού (και τα δύο καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού) στο στόμα του νεκρού. 

΄Ένα λεπτό φύλλο χαλκού βρέθηκε στο στόμα ορισμένων μουμιών πού προφανώς είχε σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως πληρωμή για την μεταφορά τους προς τις σκιές του κάτω κόσμου, με τον ίδιο τρόπο πού χρησιμοποιούσαν τον οβολό ως αμοιβή του Χάροντα στην αρχαία Ελλάδα. ΄Όπως ακριβώς τα πρωτόνια πρέπει να τιναχθούν στο διάστημα με την φυγόκεντρο δύναμη, έτσι ήταν απαραίτητο να δώσουν στην ψυχή αρκετή ενέργεια, για να ξεπεράσει και την ηλιακή ακτινοβολία (κεντρομόλο δύναμη) και την βαρύτητα της γης. 

Ο ταφικός περίγυρος στις Μυκήνες αποτελεί ένα κύκλοτρο, που με τις χρυσές μάσκες των νεκρών, έδινε λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως μεγάλη ταχύτητα στην ψυχή για να φύγει από την γήινη βαρυτική έλξη. Η γήινη ακτινοβολία μελετάται από μια επιστήμη τη γεωβιολογία, που βρίσκεται στα σπάργανα αλλά και στις παρυφές της κατεστημένης επιστημονικής σκέψης. Αυτό δεν την υποβαθμίζει καθόλου. Τα ευρήματά της είναι πολύτιμα αν και πολλά μένουν ακόμα να μελετηθούν. 

Οι αρχαίοι Ετρούσκοι, οι Κέλτες, οι Ρωμαίοι, πριν κατοικήσουν σ' ένα τόπο άφηναν μερικά πρόβατα να βοσκήσουν πάνω σ' αυτόν και ύστερα από μερικούς μήνες εξέταζαν την κατάσταση της υγείας τους. Αν ήταν καλή, τότε έκτιζαν τα σπίτια τους στην περιοχή αυτή. Οι νομάδες της Ασίας εγκαθιστούν τους καταυλισμούς τους εκεί που τα σκυλιά, κουρασμένα από την πορεία μαζεύονται για να ξεκουραστούν. Οι αρχαίοι λαοί, Έλληνες, Αιγύπτιοι και άλλοι, έκτιζαν τους ναούς τους σε τοποθεσίες που θεωρούσαν ότι είχαν μία θετική ενέργεια για να τους βοηθούν στην εσωτερίκευσή τους. Πάνω σ' αυτούς τους ναούς κτίστηκαν πολλοί από τους σύγχρονους εβραιοχριστιανικούς ναούς. 

Η επίδραση των κόμβων "Η", αποκτά φυσικά μεγαλύτερη σημασία στους χώρους κατοίκησης και ιδιαίτερα εκεί όπου μένουμε πολλές ώρες σχεδόν ακίνητοι, π.χ. κρεβάτι, καρέκλα γραφείου, πολυθρόνα μπροστά στην τηλεόραση. Διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις ανεξήγητων διαταραχών υγείας - πονοκέφαλοι, εξάντληση μέχρι βαρύτερες παθολογίες - πολλές φορές οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι για πολλές ώρες κάθε μέρα μέσα στην ακτινοβολία ενός κόμβου "Η". Η μετακίνηση του κρεβατιού στην ουδέτερη ζώνη πολλές φορές έλυνε το πρόβλημα. 

Στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ευρώπη, έγιναν πειράματα με ζώα, έντομα και φυτά που εκτέθηκαν σε γεωπαθολογική ακτινοβολία. Παρατηρήθηκε ότι τα μυρμήγκια κτίζουν τις φωλιές τους πάνω σε διαταραγμένες ζώνες και ότι οι γάτες τις αποζητούν. Οι σκύλοι, όπως είδαμε και πριν, αποφεύγουν αυτές τις ζώνες. (Οι σκύλοι είναι ευαίσθητοι και στους επερχόμενους σεισμούς). Οι μέλισσες αν τοποθετηθούν πάνω σ' ένα γεωπαθολογικό κόμβο έχουν μια φρενήρη συμπεριφορά και παράγουν τριπλή ποσότητα μελιού. Αν δε αφεθούν μόνιμα σ' αυτό θα εξαντληθούν και θα πεθάνουν. 

Δεν θα μακρηγορήσω με πολλές αναφορές και παρατηρήσεις γιατί σκοπός του σύντομου αυτού άρθρου είναι ο προβληματισμός και η προτροπή προς μελέτη. Σύμφωνα με τους μελετητές της γεωβιολογίας πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας σ' αυτές τις επιδράσεις. Να μη χτίζουμε τα σπίτια μας πάνω σε υπόγεια ρεύματα και ρήγματα. Το κρεβάτι δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σ' ένα κόμβο Hartman αλλά σε ουδέτερη ζώνη. 

ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ : Η συσκευή αυτή αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια σε σχήμα κοίλου κυλινδρικού τυμπάνου, χωρισμένο στην μέση. Εις τα ηλεκτρόδια αυτά εφαρμόζεται εναλλασσόμενη ηλεκτρική τάση, οπότε εις το διάκενον σχηματίζεται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο, ενώ το κοίλο εσωτερικό αυτών είναι ελεύθερον πεδίου. Η όλη συσκευή είναι αερόκενος και ευρίσκεται μεταξύ των πόλων ισχυρότατου ηλεκτρομαγνήτου. Εις το κέντρον του ζεύγους των ηλεκτροδίων τοποθετείται η πηγή των ιόντων. Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου, τα ιόντα αυτά κινούνται προς το ένα από τα ηλεκτρόδια και μπαίνουν εις το εσωτερικό του. Κατά την κίνησή τους αυτή αναγκάζονται υπό του μαγνητικού πεδίου να διαγράψουν ημικύκλιον, οπότε, εξερχόμενα εκ του ηλεκτροδίου, ευρίσκονται, εκ νέου, εντός του ηλεκτρικού πεδίου, εν τω μεταξύ, όμως, έχει αναστραφεί η φορά του ηλεκτρικού πεδίου, ούτως ώστε το σωμάτιον να επιταχύνεται εκ νέου. Οσάκις, λοιπόν, το σωμάτιον μεταβαίνει από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο θα υφίσταται αύξηση της ταχύτητάς του. 

Λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ταχύτητος, οι κυκλικές τροχιές, τις οποίες διαγράφει διαδοχικώς το σωμάτιον, γίνονται μεγαλύτερες, αλλά ο χρόνος διαδρομής ενός ημικυκλίου παραμένει σταθερός και τα σωμάτια επιταχύνονται διαρκώς και σε συντονισμό με τις εναλλαγές του πεδίου. ΄Όταν η ακτίνα της τροχιάς γίνει ίση με την ακτίνα των ηλεκτροδίων, η δέσμη των σωματιδίων έλκεται ηλεκτροστατικά, δια ειδικού ηλεκτροδίου, και εξέρχεται από ένα λεπτό παράθυρο. 

Η χρησιμοποιούμενη εναλλασσόμενη τάση είναι μεγάλης συχνότητος, παράγεται δε από πομπό βραχέων κυμάτων. Είναι, λοιπόν, δυνατόν, δια χρησιμοποιήσεως χαμηλής, σχετικώς, εναλλασσομένης τάσεως και μαγνητών μεγάλης διαμέτρου, να επιτύχουμε ώστε τα σωμάτια να περιστραφούν 300 και πλέον φορές.

ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΝ : Σε αντίθεση με το συγχροκύκλοτρον, εις το οποίον η μεταβολή της μάζας αντισταθμίζεται με την μεταβολή της συχνότητος, εις το σύγχροτρον η αντιστάθμιση αυτή γίνεται με την μεταβολή της εντάσεως του μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνήτης έχει υποδιαιρεθεί εις τέσσερα μέρη, κάθε ενός των οποίων η διατομή έχει το σχήμα του γράμματος C. Εις το διάκενο υπάρχει πεπλατυσμένος σωλήνας, ο οποίος σχηματίζει δακτύλιον. Εντός του δακτυλίου τούτου κινούνται τα σωμάτια, διαγράφοντα τροχιά, της οποίας το σχήμα συμπίπτει με το σχήμα του δακτυλίου. Η συσκευή λειτουργεί ως εξής : Κατ’ αρχάς γίνεται προβολή σωματίων, τα οποία έχουν επιταχυνθεί μέσω μιας γεννήτριας Van de Graaff εις ενέργειαν 10 MeV. 

Δια ηλεκτροστατικής αποκλίσεως φέρεται η δέσμη στην κανονική τροχιά. Την στιγμή αυτή το μαγνητικό πεδίο είναι ασθενές και κατάλληλο ώστε η τροχιά του σωματίου να έχει, ακριβώς, την απαιτουμένη καμπυλότητα, το δε σωμάτιον να κινείται διαρκώς εις το κέντρο του πεπλατυσμένου σωλήνος. Εντός του σωλήνος αυτού υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια, μεταξύ των οποίων δημιουργούμε εναλλασσόμενον ηλεκτρικό πεδίο σταθερής συχνότητος. Σε κάθε περιφορά τα σωμάτια, διερχόμενα δια του ηλεκτρικού πεδίου, υφίστανται αύξηση της ενεργείας τους. Η όλη επιταχυντική φάση διαρκεί περίπου 1 sec, η δε μεγίστη ενέργεια ανέρχεται σε μερικά BeV (1 BeV=1000 MeV). Λόγω της μεγάλης αυτής ενεργείας, η οποία προσεγγίζει την ενέργεια των σωματίων των κοσμικών ακτίνων, ορισμένα σύγχροτρα ονομάζονται Κόσμοτρον ή Μπέβατρον. 

Δευκαλίων Κωνστ. Βατιμπέλλας 
                                                Οι Μυκήνες σε τρισδιάστατη αναπαράσταση.
*ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ο άνθρωπος ως λογικό ον μέσω της σκέψης είναι κατεξοχήν ενεργειακό ον και όπως επηρεάζεται ενεργειακά από το περιβάλλον έτσι επηρεάζει και αυτός αντίστοιχα το περιβάλλον του.


ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ …… ΝΑΙ.! ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ;

Οι προβαλλόμενοι επιστήμονες από τα ΜΜΕ επιμένουν για την αιτία της κλιματικής αλλαγής ενοχοποιώντας την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα η οποία έχει ως αποτέλεσμα το “φαινόμενο του θερμοκηπίου” και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Για την αυξομείωση της θερμοκρασίας υπάρχουν πολλά να σχολιάσουμε να υποθέσουμε και να συμπεράνουμε. Ας μείνουμε όμως στο ένοχο τέρας - το διοξείδιο του άνθρακα - που ευθύνεται για την παρατηρούμενη σήμερα κλιματική αλλαγή. Βέβαια η παγκόσμια τάξη δεν έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει άλλο ένα πρόσχημα ελέγχου παρέμβασης και φορολόγησης για τις δραστηριότητες που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα μέχρι το σημείο και να στηθεί ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο αποκλειστικά γι΄ αυτό με συναλλαγές δισεκατομμυρίων ετησίως…….. Αυτό λοιπόν το τέρας είναι μόλις το 0,28% του αέρα μας και ενώ οι εν γένει οι ανθρώπινες δραστηριότητες που ενοχοποιούνται για την αύξηση του είναι με στοιχεία του 2000, 134 περ. εκατομμύρια τόνοι ετησίως ενώ μόνο από τα ηφαίστεια χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα παράγονται ετησίως 200 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.!!!! 

Αν δηλαδή δραστηριοποιηθούν 2-3 ηφαίστεια όπως έχει γίνει ανά περιόδους και παράξουν πολλαπλάσια ποσότητα τι θα γίνει; Το σίγουρο είναι ότι σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει σε πολικές λίμνες το οξυγόνο στην γήινη ατμόσφαιρα είναι 21% τα τελευταία ένα εκατομμύριο χρόνια.!!!!!! Είναι αυτονόητο ότι αυτή η σταθερότητα στον αέρα της ατμόσφαιρας μόνο τυχαία δεν είναι.

Αμερικανοί επιστήμονες του πανεπιστημίου του Κολοράντο και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, μετά από ανάλυση στοιχείων 50 ετών σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα διεθνώς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τη διαρκή αύξηση των εκπομπών αερίων, τα οικοσυστήματα της θάλασσας και της ξηράς δεν έχουν χάσει την ικανότητά τους να απορροφούν σε επαρκές μέρος το διοξείδιο του άνθρακα και έτσι να αποτελούν πάντα πολύτιμη «ασπίδα» προστασίας κατά της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή όμως είναι γεγονός και σύμφωνα με την άποψη του πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου και άλλων επιστημόνων οφείλεται καθαρά στον άνθρωπο.!!!!!! Εάν δεν οφείλεται όμως στην εμπράγματη δραστηριότητα που αλλού μπορεί να οφείλεται η παρέμβαση του ανθρώπου στο κλίμα; Δυστυχώς η σύγχρονη - μετά διαφωτισμού επιστήμη- δέχεται μόνο ότι είναι μετρήσιμο. 

Η ενεργειακή όμως αλληλοεπίδραση περιβάλλοντος και ανθρώπου δεν μπορεί να μετρηθεί αλλά μπορεί να αναγνωρισθεί μόνο από τα αποτελέσματα. Το ότι δεν είναι μετρήσιμη με τα αποδεκτά σημερινά επιστημονικά μέσα δεν σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτη. Ο άνθρωπος ως λογικό ον μέσω της σκέψης είναι κατεξοχήν ενεργειακό ον και όπως επηρεάζεται ενεργειακά από το περιβάλλον έτσι επηρεάζει και αυτός αντίστοιχα το περιβάλλον του. Είναι επακόλουθο όταν η ενεργειακή προβολή λόγω συναισθηματικής δυσαρμονίας , άγχους , φόβου, ανασφάλειας, αδικίας, βιοτικού αδιεξόδου κλπ να διαχέεται και να επηρεάζει το γενικότερο περιβάλλον ενδεχομένως ακόμα και το κλίμα επειδή και αυτό είναι ενεργειακό φαινόμενο. Δεν είναι τυχαίο που κατά την διάρκεια μεγάλων πολέμων είχαν υπάρξει ακραία φαινόμενα. Είναι λογικό στην συμπαντική ενιαία συνειδητότητα να γίνεται αλληλεπίδραση ενεργειακή στο εγγύτερο περιβάλλον μίας αιτίας δημιουργίας δυσαρμονίας και δυσλειτουργίας.

Αν η σκέψη του ανθρώπου δημιουργεί την ύλη γιατί κατ΄επέκταση να μην δημιουργεί και τις συνθήκες που την περιβάλλουν. 

Είναι μία επιβεβαίωση ότι ο πλανήτης μας δυσλειτουργεί λόγω ανθρώπινης υπαιτιότητας. Ο σύγχρονος πολιτικός πολιτισμός θέλοντας ή όχι, αργά ή γρήγορα θα αλλάξει προς την φυσιολογία που διέπεται νομοτελειακά. 

                “Προφητικός” ο Μιχάλης Πετράκης για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων.
*ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
  Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος): CEPAL A.E. ΟΣΦΡΑΙΝΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ..........

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος)
· 
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 48/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ...ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΩ ΤΟ ΕΥΚΡΙΤΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΗΤΟΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ......

Απ ‘τις διατάξεις του άρθρου 225παρ.1 και 2 του Κ.Πολ.Δ . συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα, ή δικαίωμα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου.
Η μεταβίβαση όμως του επιδίκου πράγματος , ή δικαιώματος που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης , αλλά η δίκη συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων έως ότου περατωθεί.

Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξάγει τη δίκη είναι ο διάδικος που μεταβίβασε ,μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα, ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο νομιμοποιούμενος σύμφωνα με το άρθρο 290 του Κ.Πολ.Δ. ,να συνεχίσει στ’ ονομά του τη δίκη, κληρονόμος αυτού. Δηλαδή , ο ειδικός διάδοχος του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν εισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του διαδίκου, ούτε μετά το θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει παρέμβαση, ακόμη και για πρώτη φορά Ενώπιον του Αρείου Πάγου. ( ΑΠ 1136/2013 δημ. ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ) 

Συνεπώς, ο διάδικος που μεταβίβασε το επίδικο δικαίωμα ή όχι καλείται υποχρεωτικά να παραστεί στη δίκη σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή, αυτός δε με τους λοιπούς αρχικούς διαδίκους θεωρούνται μόνοι αρμόδιοι να τερματίσουν τη δίκη ( βλ.Νίκα ΝΟΒ 1985 .830 Κονδύλη. Το δεδικασμένο κατά τον Κ.Πολ.Δ. ,σελ.259 ,512, 521 ιδία σ.539 όπου και παραπέμπει σε συγγραφές και νμλγ. Εφ. Πατρ. 739/2008 Αρχ. Νομ. 2009. 363 ΕΦ. Αθ 9471/1979 ΝοΒ 1980, 546. ) με μόνη τη δικονομική δυνατότητα του ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση ,όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στ’ όνομα του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. 

Εάν δε ενεργήσει τέτοιες πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάθεση προτάσεων και η κατάθεση κι η επίδοση κλήσεως για νέα συζήτηση της υποθέσεως, αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπ ‘όψιν και αυτεπαγγέλτως απ’ το Δικαστήριο κατά τις διατάξεις των άρθρων 68,73, 159 &1 και 160 &1 Κ.Πολ.Δ. ( βλ.ΑΠ 1028/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) .
Από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του Ν.4335/2015 προκύπτει ότι οι νέες διατάξεις των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τις κατατεθειμένες από 1-1-2016 αγωγές και ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής ή κατά της εκτέλεσης.

Περαιτέρω, απ τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρου 591 παρ. 1 εδ.α Κ.Πολ.Δ. που ορίζει ότι ‘’τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες , εκτός εάν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών ‘’σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 614, 632 παρ.2 εδ. Β, 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4335/2015 και ισχύουν ως προς τις ειδικές διαδικασίες για τις κατατεθειμένες από 1-1-2016 ανακοπές , προκύπτει ότι η εκκρεμοδικία του καθ ’ου η ανακοπή συνεπάγεται τη δυσμενή γι’ αυτόν συνέπεια της πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ανακόπτοντος.

Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί α/ το γεγονός ότι στις νέες διατάξεις των ειδικών διαδικασιών ,όπου σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου επιθυμούσε ο νομοθέτης την εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι το προέβλεπε ρητά ( βλ. άρθρο 595 Κ.Πολ.Δ. που αφορά τις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση ) .και β/ το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ . περί πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ενάγοντος δε φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ειδικές διατάξεις των περιουσιακών διαφορών , με τις οποίες εκδικάζονται οι ανακοπές.

ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠEΡΡΙΦΘΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ CEPAL A.E. ΥΠΕΡ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ ULTIMO PORTFOLIO LIMITED ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ,ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ .

ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΜΩΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ....ΚΑΙ Ο ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΥΤΗ......ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ..
Η ΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ -ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ- ΤΗΣ ΚΑΘ 'ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ........
ΘΑ ΧΑΡΩ ΝΑ ΔΩ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΝ CEPAL A.E. ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ , ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ............
Σ'ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΩ ΟΣΦΡΑΙΝΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗ ΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ..........

ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ CEPAL Α.Ε. Ή ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΙΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ......
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ FUND, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ , ΠΟΥ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ...............

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ Ή ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΞ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΔΝΑΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ,ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, Η ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ FUND ΑΛΛΑ ΠΑΡ 'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ,ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ ΗΜΩΝ............

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟ, ΘΕΣΗ, ΜΕΣΟΝ ...ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ............
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ,ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ !!!!!!!!!!!
                    *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                        Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ > Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ...


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,Στηρίζει Συνταγματική Εκτροπή...!!!
και Επιβεβαιώνει την Ακροτελεύτια Διάταξη του Άρθρου 120 του Συντάγματος...!!!
(Δήλωση του στις 24.02.2012)
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ > Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα κιόλας. Δηλώσεις Παυλόπουλου:

Πρώτη Ομολογία Τσίπρα:
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ το ΣΥΝΤΑΓΜΑ παρατεταμένα.

Δεύτερη Ομολογία Τσίπρα:
Όλες οι διαδικασίες που γίνονται είναι κατά ΕΝΤΟΛΗ των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ και των ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ.

Τρίτη Ομολογία Τσίπρα:
Όλο αυτό που γίνεται συνιστά παραβίαση της ΚΥΡΙΑΡΧΊΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ.

Δηλαδή Ομολόγησε ωμά ότι είναι ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ καθ' ότι λειτουργούν υπό Διαταγές των Εχθρών της Ελλάς και του Έθνους των Ελλήνων.
            
Ομολογία Δικαστών & Εισαγγελέων 15.02.2016

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΩΜΑ ΟΤΙ:

Νομοθετούν καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν παρεμβάσεις που αυτό υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Η ΕΛΛΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΗ.

Έλληνες ψηλά το κεφάλι
Η ισχύς εν τη ενώσει
Ελευθερία ή Θάνατος
__________________

1.ΥΓ:
To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίασή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την 06.02.2016, μετά από ομόφωνη απόφαση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Δες παρακάτω το link:http://ende.gr/omofoni-anakoinosi-tou-d-s-tis-enosis-dikaston-kai-eisaggeleon-kata-ti-synedriasi-tis-6is-2-2016-stin-poli-tis-thessaloniki/

2.ΥΓ:
Για όσους εντός αιθουσών δικαστηρίων, επικαλούνται το Σύνταγμα,προκειμένου να αποδείξουν την αντισυνταγματικότητα των νόμων,διατάξεων και διοικητικών αποφάσεων,με τους οποίους τους επιβάλλονται ποινές και πρόστιμα εις βάρος τους και οι δικαστές για να αποφύγουν να γίνουν δυσάρεστοι στο καθεστώς, δικαιολογούνται πως ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ της υποθέσεως τόσο βαθιά, αλλά την πράξη σας, της μη συμμόρφωσης στον νόμο,τη διάταξη ή τη διοικητική απόφαση,να τους τρίβεται στα μούτρα
το ΑΡΘΡΟ 93 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 του ΣΥΤΑΓΜΑΤΟΣ
&
το ΑΡΘΡΟ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'Αρθρο 93

4. Tα δικαστήρια ΥΠΟΧΡΕΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

'Αρθρο 87

2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται ΜΟΝΟ στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ του Συντάγματος.

ΣΗΜΑΔΕΨΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ...
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΟΙΡΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ...
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΑ...
Παρέδωσαν την Ελλάδα ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ...

"...Δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο..."
Παραχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας;;
=
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
____________________

ΔιαΔώστε το

Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟ 2010
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

Διαπράττουν όλοι οι
ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ από τότε μέχρι σήμερα
ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:

1. Να κατατεθεί η Ιερή Δήλωση 120 του Συντάγματος από όλους τους Έλληνες στα Αστυνομικά Τμήματα.

2. Βάση του 120 Σ πάμε όλοι οι Έλληνες ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ -ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ- ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

(Το Σύνταγμα το επιτάσσει και το επιβάλλει.
Είμαστε και ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ...)

3. Αμέσως μετά πάμε σε Συνέλευση του Έθνους (Εθνοσυνέλευση) και εκεί με απόλυτα Δημοκρατικό και Διαφανή τρόπο να εκλέξουμε τους ποιο ΑΞΙΟΥΣ

ΕΤΣΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ
ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ

ισχύς εν τη ενώσει

________ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ__________

ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ

Πρώην Πρόεδρος Αρείου Πάγου προς νυν Πρόεδρο Δημοκρατίας:

[ Σας υπενθυμίζω κ.Παυλόπουλε
το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος:

"Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκηρύσσει Δημοψήφισμα όταν συντρέχουν Κρίσιμα Εθνικά Θέματα" ]

_______ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ______

Μνημόνια = Καταστροφή της Ελλάδας

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ για την ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ που επιτελέστηκε και επιτελείται, από όλους τους υπογράφοντες των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων από το 2010 έως και σήμερα στην Ελλάδα.

Βιώνουμε εδώ και 8 χρόνια (2010 - 2018) την ΚΑΤΟΧΗ της Ελλάδας από τους εχθρούς της, (δανειστές - τοκογλύφους) και υφιστάμαιθα (αποδεδειγμένα πλέον) βιασμό ως Γένος των Ελλήνων.

Συνταγματολόγος Κασιμάτης:

"Η θεμελιώδης αρχή του διεθνούς δικαίου μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ώστε να γίνονται όλες οι παγκόσμιες συμφωνίες κάτω υπό την προϋπόθεση:
Α. ότι δεν θα παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.
Β. ότι δεν θα παραβιάζονται οι αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών".

Οι Δανειστές - Τοκογλύφοι ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ βήμα βήμα:

Α. Την Υποδούλωση Εξόντωση του Γένους των Ελλήνων.
Β. Τον Διαμελισμό ποικιλοτρόπως της Ελλάδας, λεηλατώντας και μοιράζοντας αναμεταξύ τους τον πλούτο αυτής.

Κατά συνέπεια αυτό που επιτελείται στην Ελλάδα τα 8 τελευταία χρόνια είναι Γενοκτονία των Ελλήνων και απόλυτη καταστροφή της Ελλάδας.

ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Μόνη λύση και υποχρέωση όλων είναι, η αφύπνιση των Ελλήνων και η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 120 του Συντάγματος να επανέλθει η Εξουσία στο Έθνος των Ελλήνων, καθ' ότι οι Έλληνες είναι υποχρεωμένοι να επαναφέρουν την νομιμότητα και εν γένει να ανακτήσουν την χαμένη τους Κυριαρχία ως Έλληνες.

ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΑΧΙΣΤΑ...

Έλληνες Γρηγορείτε
Έλληνες Αφυπνιστείτε
Έλληνες Ενωθείτε
Ισχύς εν τη ενώσει
Ελευθερία ή Θάνατος

Στέφανος Ωρολογάς Διαβάστε την ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΟΤΙ ΑΝΤΙ ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ,ΟΥΡΕΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ...ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΛΑΙΤΕ ΣΑΝ ΜΩΡΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ..ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΤΕΛΟΣ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ..ΖΟΥΜΕ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ..ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΚΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΙΣΩ ..ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ...ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΗΡΩΕΣ" ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ..ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ "ΣΤΟΩΝ"...ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ..ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΥΤΟ ..ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔIΝΕΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ..ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ;;ΑΠΟ ΤΙΣ 24/11/11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ..ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥΣ ..ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΣΑΣ ΘΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΟΥΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ..ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;;; ..ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ !!ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΜMΑΤΑ ..ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ...ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ..ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗ Ο ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ..ΒΟΣΚΟΙ ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,,ΚΑΦΕΤΖΙΔΕΣ,ΔΙΚΑΣΤΕΣ ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ,ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ,ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΙΔΕΣ ,ΓΕΩΡΓΟΙ ,ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ,ΕΜΠΟΡΟΙ ..ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ..ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ..ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΤΟ !!!!! 
......... Γίνεται μέλος της ομάδας: https://www.facebook.com/groups/986790621349334/?hc_location=ufi
              *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                       Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

CHICHÉN-ITZA: Με αγάπη και εκτίμηση και προσπαθήστε να ζήσετε στο όνειρο της αλήθειας που όλοι θέλουν να ξεχάσουμε.

22 Σεπτεμβρίου 
CHICHÉN-ITZA 

Αυτή η ιερή τοποθεσία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα των Μάγια της χερσονήσου Yucatán. 
Σε όλη την ιστορία σχεδόν 1.000 ετών, διαφορετικοί λαοί έχουν αφήσει το σημάδι τους στην πόλη. 
Το όραμα των Μάγια και των Τολτσών για τον κόσμο και το σύμπαν αποκαλύπτεται στα πέτρινα μνημεία και τα καλλιτεχνικά έργα τους. 
Η συγχώνευση των τεχνικών κατασκευής των Μάγια με νέα στοιχεία από το κεντρικό Μεξικό κάνει το Chichen-Itza ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα του πολιτισμού των Μάγια-Τόλτσετ στο Γιουκατάν. 
Αρκετά κτίρια έχουν επιβιώσει, όπως ο Ναός των Πολεμιστών, το El Castillo και το κυκλικό παρατηρητήριο γνωστό ως El Caracol. 

Η πόλη Chichen-Itza 
Το Chichen Itzá, το πιο ανανεωμένο αρχαιολογικό πάρκο του Μεξικού, ήταν πάντα το πιο επισκέψιμο, αλλά από τη στιγμή που ψηφίστηκε ως ένα από τα Νέα Θαύματα του Κόσμου το 2007, η δημοσιότητα που περιβάλλει αυτό το χρίσμα χρησίμευε για την προσέλκυση ακόμα περισσότερων επισκεπτών. 

Η αρχαία πόλη Chichen Itzá - που σημαίνει "το στόμιο του πηγαδιού του Itzás" - είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους στο Μεξικό. 
Ο αρχαιολογικός χώρος καταλαμβάνει περίπου τέσσερα τετραγωνικά μίλια και θα σας πάρει όλη την ημέρα για να το δείτε σωστά. 
Οι ναοί σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν χρόνο, παρόμοιο με ένα τεράστιο ημερολόγιο. 

Πολλοί από τους πολιτισμούς των Μάγια και των Τολτσέκων εξακολουθούν να είναι ένα μυστήριο και υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελετητών σχετικά με το πώς έφτασαν οι Μάγιας εδώ και τις σχέσεις τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους Toltecs.
Αυτό δεν απομακρύνεται από το τεράστιο συναίσθημα του μεγέθους και της μεγαλοπρέπειας αυτής της τοποθεσίας. ακόμα και όταν είναι γεμάτος με τουρίστες, υπάρχει τόση χώρος που, εκτός από τον κύριο ναό που τείνει να γεμίσει, μπορείτε να αισθανθείτε αρκετά χαλαρή περιπλάνηση γύρω από το πάρκο. 

Οι ημερομηνίες για τον οικισμό αυτό ποικίλλουν ανάλογα με τους επόμενους τοπικούς λογαριασμούς: ένα χειρόγραφο δίνει 415-35 μ.Χ., ενώ άλλοι μνημονεύουν το 455 μ.Χ. 
Η πόλη που μεγάλωσε στον τομέα (σύμφωνα με πληροφορίες αρχαιολόγων της περιοχής) που είναι γνωστή ως Chichen Viejo, ήδη κατείχε σημαντικά μνημεία μεγάλης σημασίας: , Akab Dzib, Chichan Chob, το Ναό των Πάνελ και το Ναό του Ελάφια. 
Κατασκευάστηκαν μεταξύ του 6ου και του 10ου αιώνα στο χαρακτηριστικό στυλ Μάγιας και στη συνέχεια δημοφιλή τόσο στη βόρεια και νότια περιοχή των λόφων Puuc. 

Ο δεύτερος οικισμός του Chichen-Itza, και ο πιο σημαντικός για τους ιστορικούς, αντιστοιχούσε στη μετανάστευση των πολεμιστών του Toltec από το μεξικανικό οροπέδιο προς το νότο κατά τον 10ο αιώνα. 
Σύμφωνα με την πιο συνηθισμένη εκδοχή, ο βασιλιάς της Τούλας, Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl ή ο Kukulkan ως Μάγια μεταφράστηκε το όνομα, πήρε την πόλη μεταξύ του 967 A.D. και του 987 A.D. 

Μετά την κατάκτηση του Γιουκατάν αναπτύχθηκε ένα νέο στυλ που συνδυάζει τις παραδόσεις των Μάγια και των Τολέτ, συμβολίζοντας το φαινόμενο της ακουστικής, όπως και στις προηγούμενες πυραμίδες που επισκέφτηκα.
Το Chichen-Itza είναι μια σαφής εικόνα αυτής της σύντηξης.
Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι, στην ομάδα των κτιρίων στα νότια, το Caracol, ένα κυκλικό αστεροειδές παρατηρητήριο του οποίου η σπειροειδή σκάλα αντιπροσωπεύει το όνομά του και, στα βόρεια, το El Castillo (επίσης γνωστό ως Ναός του Kukulkan).

Το El Castillo περιβάλλεται από πεζούλες όπου χτίστηκαν τα σημαντικότερα μνημειώδη συγκροτήματα: στα βορειοδυτικά είναι το Great Ball Court, το Tzompantli ή το Τείχος του κρανίου, ο ναός που είναι γνωστός ως Ναός Jaguar και ο Σώμα των Αετών. στα βορειοανατολικά είναι ο Ναός των Πολεμιστών, η Ομάδα των Χιλινών Στήλων, η Αγορά και το Μεγάλο Δικαστήριο Ball, στα νοτιοδυτικά είναι ο Τάφος του Αρχιερέα.

Μετά τον 13ο αιώνα δεν φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί σημαντικά μνημεία στο Τσίτσεν-Ιτζά και η πόλη έπεσε γρήγορα μετά το 1440 π.Χ. Τα ερείπια δεν ανασκάφηκαν μέχρι το 1841 Α.Δ.

Κριτήριο πρώτο: 
Τα μνημεία της Chichen-Itza, ιδιαίτερα στη βόρεια ομάδα, που περιλαμβάνει το Great Ball Court, το Ναό του Kukulkan και το Ναό των Πολεμιστών, είναι από τα αδιαφιλονίκητα αριστουργήματα της μεσοαμερικανικής αρχιτεκτονικής λόγω της ομορφιάς τις αναλογίες, τη φινέτσα της κατασκευής τους και τη λαμπρότητα των γλυπτών διακοσμήσεών τους. Αυτά είναι τα τετράγωνα κτίρια δίπλα από το αστεροσκοπείο σκαλισμένα με μαιάνδρους και γοργόνεια και ακόμα τα ονομάζουν Γκρέκας. 

Κριτήριο δεύτερο : 
Τα μνημεία της Chichen-Itza άσκησαν επιρροή σε όλη την πολιτιστική ζώνη του Yucatan από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα. 

Κριτήριο τρίτο: 
Το Τσιχέν-Ιτζά είναι το σημαντικότερο αρχαιολογικό απόσπασμα του πολιτισμού των Μάγια-Τολτέτ στο Γιουκατάν (10ος-15ος αιώνας). 

Από την εγκατάλειψή του τον 15ο αιώνα, η Chichen-Itza υπέστη μια διαδικασία σταδιακής φθοράς μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. 
Ωστόσο, τα εξαιρετικά υλικά και οι τεχνικές κατασκευής που χρησιμοποιούν οι Μάγια για την κατασκευή των κτιρίων εξασφάλιζαν ότι η αρχιτεκτονική, γλυπτική και εικονογραφημένη ουσία του Chichen-Itza θα διατηρούταν μέσα στους αιώνες. 
Μέχρι σήμερα έχουν διατηρηθεί τα στοιχεία που μεταδίδουν την Εξαιρετική Παγκόσμια Αξία του ακινήτου. 

Ωστόσο, οι ανακαλύψεις στην τοποθεσία που δεν θεωρούνται στο αρχικό προστατευτικό πολύγωνο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσημα. 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές απειλές για την ακεραιότητα του χώρου, που προέρχονται από υπερβολική χρήση ή ανεπαρκή ανάπτυξη υποδομών για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα απαιτούν συνεχή έλεγχο, προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις. 

Εδώ τελείωσε και η πρώτη περιπέτεια στο Μεξικό. 
Έχω να κάνω άλλη μια επίσκεψη για μερικές ακόμα για να κλείσω τον πρώτο κύκλο των πυραμίδων του Μεξικού. 

Είναι πολλές ονομασίες που τα γράφω στα αγγλικά και ο λόγος είναι (που είναι λάθος μου) τα γράφω όπως μου τα έγραφαν οι αρχαιολόγοι. 
Η επόμενη φορά ίσως να είναι και διαφορετική, αλλά δεν παύει να υπάρχουν τα ελληνικά στοιχεία. 
Θα γράψω αργότερα για τον αστροναύτη βασιλιά Πακάλ για το παιχνίδι του θανάτου με την μπάλα και για τρία ακόμα μέρη που επισκέφτηκα όπως είναι το Aqua Azoul, το Sumidero Canyon και το Tulum, όχι στις πυραμίδες... 

Θα τα ξαναπούμε... Με αγάπη και εκτίμηση και προσπαθήστε να ζήσετε στο όνειρο της αλήθειας που όλοι θέλουν να ξεχάσουμε. 

ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ 
Φώτης Τούμπανος

                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                       Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ- ΣΚΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ -ΔΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ-ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ .... 

ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2014 ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟ ΦΤΙΑΧΤΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ......

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ,ΠΟΥ ΑΝΗΛΘΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 300 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3723/2008 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ...


ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΤΟ 2014 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΒΕΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΑ 57 ΔΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ,ΕΛΑΒΑΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ ΦΟΡΕΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 57 ΔΙΣ ΕΛΑΒΑΝ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 300 ΔΙΣ ) ...........

ΚΙ ΕΝΩ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ -ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΛΟΜΠΥ, ΜΕ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ. ,ΠΟΥ ΣΤΗΝ 10 ΕΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, ΑΦΗΣΕ ΠΡΟΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙ ΤΑ 38 ΔΙΣ.......ΖΗΜΙΕΣ!!!!!!!!!!!

ΔΕΙΤΕ: http://bankingnews.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/217783-%CE%BF%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82-38-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%87%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82,-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-psi/217783-%CE%BF%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82-38-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%87%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82,-%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-psi.html?limitstart=0

ΤΟ ΔΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.......ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ....

ΔΙΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , ΕΝΩ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΕΡΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΑΤΗΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΚΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.....ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΚΛΑΒΟ, ΑΣΤΕΓΟ, ΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.....

ΤΟ ΔΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ- ΑΓΝΟΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ , ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΙΩΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2017........

ΑΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.....

ΑΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΕ ΜΗΝΥΣΟΥΝ ΔΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.....

ΔΥΣΤΥΧΩΣ , ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΗ ΤΑ ΑΙΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ ΣΚΕΠΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ , ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΑΣ ΓΗΣ.......

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΗ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΩΝ.......

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΟΥΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑ 

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΓΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΙ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΑ......

ΚΑΜΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ-ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΟΝΟ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ........... 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΠΑΓΩΜΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 
-ΠΑΓΩΜΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 
-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
                                                              -)!(- -)!(- -)!(- -)!(- 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ -ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΠΑΤΗ -ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 

ΕΧΕΙ ΑΡΑΓΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ( ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙΝ) ΘΕΣΜΙΚΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ , ΔΙΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ- ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ -ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3869/2010 .........ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ,ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΣΜΟΙΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ FUND ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ??????????

ΑΥΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ,ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100.000 ΕΥΡΩ= ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΟΥΝ ΔΙ ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ, ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ...)

ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ 3691/2008 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙΤΟΙ ΗΔΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ,ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΗΔΗ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

( ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, Ω ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΣ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ 

                                                                -)!(- -)!(- -)!(- -)!(- 
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ ! ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ ΣΕ 4 ΛΕΠΤΑ ! ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ! ΙΤΑΛΙΔΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ! Καυστικά σχόλια για τον Έλληνα πρωθυπουργό από Ιταλίδα ευρωβουλευτή ! Καταπέλτης η Laura Agea, Ιταλίδα Ευρωβουλευτής, κατά των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν από την Ευρώπη τις οποίες αποδέχθηκαν ο κ.Τσίπρας οι Έλληνες πολιτικοί και και εξαθλίωσαν τον Ελληνικό λαό. ! ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΙΝΗΣ
*ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
      Design & Hosting by : https://foxhost.gr/