Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος): CEPAL A.E. ΟΣΦΡΑΙΝΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ..........

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος)
· 
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΠ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 48/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ...ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΩ ΤΟ ΕΥΚΡΙΤΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΓΗΣ, ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΗΤΟΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ......

Απ ‘τις διατάξεις του άρθρου 225παρ.1 και 2 του Κ.Πολ.Δ . συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα, ή δικαίωμα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου.
Η μεταβίβαση όμως του επιδίκου πράγματος , ή δικαιώματος που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης , αλλά η δίκη συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων έως ότου περατωθεί.

Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξάγει τη δίκη είναι ο διάδικος που μεταβίβασε ,μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα, ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο νομιμοποιούμενος σύμφωνα με το άρθρο 290 του Κ.Πολ.Δ. ,να συνεχίσει στ’ ονομά του τη δίκη, κληρονόμος αυτού. Δηλαδή , ο ειδικός διάδοχος του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν εισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του διαδίκου, ούτε μετά το θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει παρέμβαση, ακόμη και για πρώτη φορά Ενώπιον του Αρείου Πάγου. ( ΑΠ 1136/2013 δημ. ΤΠΝ ΝΟΜΟΣ) 

Συνεπώς, ο διάδικος που μεταβίβασε το επίδικο δικαίωμα ή όχι καλείται υποχρεωτικά να παραστεί στη δίκη σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται αυτή, αυτός δε με τους λοιπούς αρχικούς διαδίκους θεωρούνται μόνοι αρμόδιοι να τερματίσουν τη δίκη ( βλ.Νίκα ΝΟΒ 1985 .830 Κονδύλη. Το δεδικασμένο κατά τον Κ.Πολ.Δ. ,σελ.259 ,512, 521 ιδία σ.539 όπου και παραπέμπει σε συγγραφές και νμλγ. Εφ. Πατρ. 739/2008 Αρχ. Νομ. 2009. 363 ΕΦ. Αθ 9471/1979 ΝοΒ 1980, 546. ) με μόνη τη δικονομική δυνατότητα του ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση ,όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στ’ όνομα του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. 

Εάν δε ενεργήσει τέτοιες πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάθεση προτάσεων και η κατάθεση κι η επίδοση κλήσεως για νέα συζήτηση της υποθέσεως, αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπ ‘όψιν και αυτεπαγγέλτως απ’ το Δικαστήριο κατά τις διατάξεις των άρθρων 68,73, 159 &1 και 160 &1 Κ.Πολ.Δ. ( βλ.ΑΠ 1028/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) .
Από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του Ν.4335/2015 προκύπτει ότι οι νέες διατάξεις των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τις κατατεθειμένες από 1-1-2016 αγωγές και ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής ή κατά της εκτέλεσης.

Περαιτέρω, απ τον συνδυασμό της διάταξης του άρθρου 591 παρ. 1 εδ.α Κ.Πολ.Δ. που ορίζει ότι ‘’τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες , εκτός εάν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών ‘’σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 614, 632 παρ.2 εδ. Β, 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4335/2015 και ισχύουν ως προς τις ειδικές διαδικασίες για τις κατατεθειμένες από 1-1-2016 ανακοπές , προκύπτει ότι η εκκρεμοδικία του καθ ’ου η ανακοπή συνεπάγεται τη δυσμενή γι’ αυτόν συνέπεια της πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ανακόπτοντος.

Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί α/ το γεγονός ότι στις νέες διατάξεις των ειδικών διαδικασιών ,όπου σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου επιθυμούσε ο νομοθέτης την εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι το προέβλεπε ρητά ( βλ. άρθρο 595 Κ.Πολ.Δ. που αφορά τις διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση ) .και β/ το γεγονός ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ . περί πλασματικής ομολογίας των ισχυρισμών του ενάγοντος δε φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ειδικές διατάξεις των περιουσιακών διαφορών , με τις οποίες εκδικάζονται οι ανακοπές.

ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠEΡΡΙΦΘΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ CEPAL A.E. ΥΠΕΡ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ ULTIMO PORTFOLIO LIMITED ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ,ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ .

ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΜΩΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ....ΚΑΙ Ο ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΑΥΤΗ......ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ..
Η ΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ -ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ- ΤΗΣ ΚΑΘ 'ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ........
ΘΑ ΧΑΡΩ ΝΑ ΔΩ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΝ CEPAL A.E. ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ , ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ............
Σ'ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΩ ΟΣΦΡΑΙΝΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ, ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗ ΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ..........

ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ CEPAL Α.Ε. Ή ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΜΙΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ......
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ FUND, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ , ΠΟΥ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ...............

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ Ή ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΞ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΔΝΑΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ,ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, Η ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ FUND ΑΛΛΑ ΠΑΡ 'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ,ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ ΗΜΩΝ............

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟ, ΘΕΣΗ, ΜΕΣΟΝ ...ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ............
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ,ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ !!!!!!!!!!!
                    *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                        Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

2 σχόλια:

  1. ΣΙΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ !!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ελληνες Ξυπνατε!!! Και πολεμηστε το Αθλιο Τραπεζικο Κατεστημενο που μας φτωχοποιει!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή