Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

ΠΑΡΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ “Ψάξτε να βρείτε τα αινίγματα των μύθων” του Εμμανουήλ Παπαδόπουλου

Εμμανουήλ Παπαδόπουλος

ΠΑΡΕΡΓΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Ο ΜΥΘΟΣ

Στην πορεία του Ηρακλέους από την Αίγυπτο και την Αραβία κινούμενος προς τον Βορρά για να βρει τον κήπο των Εσπερίδων, διέσχισε την Μ. Ασία και με την βοήθεια του χρυσού κυπέλλου του Ηλίου και διαβαίνοντας τον Εύξεινο Πόντο έφθασε στον Καύκασο.
Στον Καύκασο βρήκε τον Προμηθέα αλυσοδεμένο επάνω σε ένα βράχο. Τιμωρημένο από τον Δία επειδή κάποτε τον είχε εξαπατήσει σε μία θυσία, αλλά κυρίως διότι έκλεψε την φωτιά από τον Όλυμπο και την έφερε στους ανθρώπους.

Οι αλυσίδες που κρατούσαν δέσμιο τον Προμηθέα είχαν κατασκευασθεί από τον Θεό Ήφαιστο κατά παραγγελία του Διός, ιδιαίτερα χονδρές, περασμένες σε πόδια και χέρια τον κρατούσαν καρφωμένο επάνω στον βράχο.

Έτσι δεμένος ο Προμηθέας εδέχετο έναν αετό – σταλμένο από τον Δία – γέννημα της Έχιδνας και του Τυφώνος, που του κατασπάρασσε καθημερινά τον συκώτι του το οποίο κατά την διάρκεια της νυκτός ξαναγίνονταν.

Ο Ηρακλής αφού έμαθε την όλη ιστορία υποσχέθηκε την βοήθεια στον Προμηθέα. Ετοίμασε λοιπόν το τόξο του και στην επόμενη εμφάνιση του αετού τον σκότωσε με τα βέλη του. Αμέσως μετά έλυσε τα δεσμά του Προμηθέως και δέθηκε ο ίδιος στην θέση του συμβολικά με κλαδί ελιάς.
……………………………………………………
Τώρα ας αναρωτηθούμε τι ακριβώς σημαίνει για εμάς ο Προμηθέας ; Προφανώς όχι το γεγονός της παράνομης προμηθείας του πυρός – γνώσεως από τον Προμηθέα αφού αποτέλεσμα είχε τον εγκλωβισμό της ανθρωπότητος στην σκληρή χθόνα – βράχο και την αποδοχή των σκληρών “δώρων” της Πανδώρας. Εκείνο που θα πρέπει να γιορτάζουμε είναι η απελευθέρωσις του Προμηθέως από τον Ηρακλή. Ποιος όμως ήταν ο Προμηθέας ;

Η λέξις Προμηθεύς αναλύεται Προ+μηθεύς (εκ του Μήδος, εος – που προέρχεται από το ρήμα μέδω)
Μήδεα λοιπόν είναι οι σκέψεις, τα σχέδια, οι φροντίδες, η μέριμνα

Μήδος είναι ο σκεπτόμενος άρα καταλήγουμε Προμηθεύς να σημαίνει εκείνον ο οποίος ενεργεί προτού σκεφθεί δηλαδή τον προπέτη. Ο Ησύχιος μάλιστα στο λεξικό του χαρακτηρίζει τον Προμηθέα ως επικινδύνως και επισφαλώς έχοντα. Επίσης η λέξις Προμηθής (επί πραγμάτων) = ο απαιτών πρόνοιαν, προτερέαν σκέψιν. Έτσι ενώ ο Προμηθέας απαιτείται να έχει προτεραίαν σκέψιν και να είναι ο σώφρων, εντούτοις λειτουργεί επισφαλώς και έτσι αποτυγχάνει. Άλλωστε ο Προμηθέας είναι υιός του Τιτάνος Ιαπετού (ρήμα ιάπτω = διαφθείρω, βλάπτω, σπαράσσω, ματαιώνω) και της Ωκεανίδος Κλυμένης που αλληγορεί συναίσθημα. Με λίγα λόγια έχουμε κάποιον ο οποίος ξεκινώντας παρορμητικά λόγω της συναισθηματικής του κληρονομιάς (Ωκεανίδα) αποδεικνύεται ιδιαίτερα βλαβερός (Ιαπετός). Επίσης είναι αδελφός (μέσα από την ίδια δελφύ – μήτρα) του αμαρτίνοου Επιμηθέως δηλαδή κάποιου που έχει παραπαίοντα νού ή νού σφαλόμενο (αμαρτίνοος). Άς μην ξεχνάμε ότι είναι ο Επιμηθεύς εκείνος που αποδέχεται τα καταστροφικά δώρα της Πανδώρας. 

Ο Πλάτων άλλωστε μας λέγει ότι Επιμηθέας σημαίνει εκείνον που τον χαρακτηρίζει η μεταμέλεια. “Επιμηθεί ουκ έστι το μέλειν αλλά το μεταμέλειν”. Η πράξις αυτή του Προμηθέως του να δώσει το πυρ δηλαδή την γνώση στον απαίδευτο άνθρωπο χωρίς να μεριμνήσει προηγουμένως για την παιδεία του, έφερε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του ανθρώπου από το χθόνιο πυρ αφού αητός = αιητός = επίθετον του Ηφαίστου (Ήφαιστος = χθόνια ενέργεια). Και επειδή ο Ήφαιστος αλληγορεί τις επαναλαμβανόμενες ενέργειες επαναλαμβανόμενες είναι και οι επιθέσεις του αετού στον Προμηθέα. Άλλωστε αυτό είναι και το μήνυμα του Χθόνιου στοιχείου, ότι, η παραμονή εκεί θα υφίσταται συνεχή επανάλειψιν. 

Πέραν αυτού όμως ο συγκεκριμένος αετός είναι γέννημα της Έχιδνας και του Τυφώνος. Η Έχιδνα (έχις) είναι η οχιά, ο όφις, το χθόνιο στοιχείο και επειδή η έχις = θήλυ του έχεως, ως θήλυ γεννά χθόνιες καταστάσεις (αιητός). Ο Τυφών πάλι είναι τυφώς και σηματοδοτεί τον κλύδωνα, την θύελλα, τον ανεμοστρόβιλο. Την ονομασία του την έχει πάρει από το ρήμα τυφόω = περιβάλλω διά καπνού, πληρώ την κεφαλήν τινός τύφου, αλαζονείας, επισκοτίζω την διάνοιαν τινός. Εξ άλλου η λέξις τύφος σημαίνει τον καπνόν, την αχλύ ενώ μεταφορικά την αλαζονεία, ματαιοφροσύνη, ανοησία, αφροσύνη, μωρία.

Ο βράχος επάνω στον οποίο βρίσκεται δεμένος ο Προμηθέας (ο ανόητος άνθρωπος) είναι το σάρκινο περίβλημα επάνω στο οποίο γράφουμε καθημερινά το ημερολόγιο της εκάστοτε ζωής μας. Και φυσικά οι αλυσίδες της υποταγής μας στην ύλη είναι ιδιαίτερα χονδρές αφού είναι φτιαγμένες από την αφροσύνη, την αλαζονεία, την ανοησία και την μωρία της υπάρξεως μας. Όλες αυτές διαφορετικά κεφάλια του ιδίου τέρατος που κάθε φορά χάνεται με τον θάνατο μας και κάθε φορά τον αναγεννά η νύχτα της χθόνας με κάθε νέα γέννηση μας. Εδώ ακριβώς έρχεται ο Πλάτων και αναγνωρίζει το ήπαρ σαν τον κορυφαίο εχθρό του ανθρώπου ονομάζοντας τον πολυκέφαλον θρέμμα. 

Όμως ας πάρουμε τον μύθο από την αρχή. Ο Ηρακλής (αυτή η συνισταμένη ενέργεια η οποία θα απελευθερώσει τον σημερινό άνθρωπο από τα δεσμά της ύλης) ξεκινά από την Αίγυπτο και την Αραβία. Μη φαντασθείτε ότι οι λέξεις ή οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί έχουν μπει τυχαία στην Μυθολογία των προγόνων μας.

Αίγυπτος = ρίζα ΑΙΓ + ύπ(τ)ιος
ΑΙΓ = (ρίζα εκ του αϊσσω) δόνησις, κλονισμός, σεισμός – σείω, πάλλω, εξακοντίζω
Ύπτιος = ανατείνειν τάς χείρας με τάς παλάμας ανοικτάς προς τον ουρανόν
Αίγυπτος = Ο υπό την αίγα. Ο υπό την ρηξικέλευθη ενέργεια του ουρανού. Ο άνθρωπος
Αραβία = Αρ-α-βία όπου 
Αρ = ρίζα εκ του αρραρίσκω = συμπυκνούμαι
Βία = σωματική ισχύς, ρώμη, δύναμις
Αραβία = Αρ-αβία = αραγής αδυναμία

Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής ΔΕΝ ξεκινά σαν Ηρακλής αλλά σαν απλός αδύναμος (Αραβία) άνθρωπος (Αίγυπτος) ο οποίος για να βρεί την Εσπερία του κινείται προς τον Βορράν. Όμως γνωρίζουμε ότι ο ΤΕΤΡΑΚΤΥΑΚΟΣ βορράς αλληγορεί τον αέρα δηλαδή την διανόησιν. Έτσι λοιπόν ο μύθος μας οδηγεί στην κατεύθυνσιν την οποία θα πρέπει να πάρει ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να εξελιχθεί σε Ηρακλή και αυτή είναι να βαδίζει προς την διανόησιν.

Εν συνεχεία μας δηλώνει ότι επιτυγχάνει να διασχίσει την Μ. Ασία με την βοήθεια του χρυσού κυπέλλου που του χάρισε ο θεός ήλιος – Απόλλων. 

Ασία = Α – ΖΑ = χωρίς ίχνος ξηρότητος δηλαδή σκέτη λάσπη (ας μην ξεχνάμε ότι: Λάσπη = χώμα +νερό δηλαδή πάθη, ένστικτα + συναισθήματα)
Μ. Ασία = μικρά λασπώδη περιοχή δηλαδή το ανθρώπινο σώμα (ύλη)
Κύπελο = ΚΥ – πέλος
Πέλος = φαιός, φαιόχρους (ο γέρων) άρα
Κύπελο = Εγκυμοσύνη αυξητικής ενεργείας (χρυσό) ωριμάνσεως (πέλος)

Έτσι ο άνθρωπος που θα βαδίσει την Ηράκλεια οδό θα βοηθηθεί να ξεπεράσει τον βούρκο – λάσπη του υλικού του σώματος (Μ. Ασία) με την Απολλώνια βοήθεια ώστε να φθάσει ώριμος πλέον σε υψηλό βαθμό ενεργείας. Τότε μόνον θα φθάσει στον Καύκασο. 

Καύκασος = Καύκη ή καύκα + κάσος
Καύκη ή καύκα = είδος ποτηρίου
Κάσος = κας = δέρμα
Κάσσον = ιμάτιον παχύ και τραχύ περιβόλαιον (Ησυχ)

Το να φθάσει τελικά κάποιος στον Καύκασο σημαίνει την κατανόησιν εκ μέρους του, του τι αλληγορεί το ανθρώπινο σώμα. Η ενέργεια που παλεύει ο άνθρωπος να μετουσιώσει σε Ηρακλή τότε μόνο θα ευδοκιμήσει όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τον ρόλο που παίζει το υλικό αυτό ποτήρι, αυτό το παχύ υλικό ρούχο που μας καλύπτει μέσα στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένος ο Ηρακλής του καθενός από εμάς. Τότε και μόνον τότε ο Ηρακλής – άνθρωπος θα αναγνωρίσει και θα σκοτώσει το πολυκέφαλο τέρας που κρύβει μέσα του. Αυτή την πηγή των αέναων θέλω, αυτή την ρίζα του επιθυμητικού. Πώς θα την σκοτώσει; Μα με τα βέλη του τόξου του. Δηλαδή με την λευκότητα και την καλοσύνη (ρίζα ΜΠΕΛ – ΒΕΛ) των ΒΕΛών του βίου του αφού τόξον = βίος και ΒΕΛ – ΜΠΕΛ = καλό, λευκό.

Έτσι σήμερα όλοι εμείς Προμηθείς και Επιμηθείς χωρίς μέριμνα, χωρίς φροντίδα, χωρίς σκέψη από μέρους μας θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να χειρισθούμε καταστάσεις που ξεπερνούσαν την νοημοσύνη μας και εγκλωβιστήκαμε στην σκληρή και απάνθρωπη ύλη αποδεχόμενοι τα καταστροφικά δώρα της Πανδώρας – Μνημονίου (Πανδώρα = Παν+ΔΟΥΡ = Παν+ΝΤΟΥΡ = Κάθε τι σκληρό) πιστεύοντας ότι η μεταμέλεια μας θα συγκινήσει την καταστροφή που έχει πηγάσει μέσα από τα πάθη μας. 

Μια κοινωνία – αντίγραφο του Προμηθέα – αλυσοδεμένη στην σκληρή ΓΗ (που αλληγορεί τα ανθρώπινα πάθη και ένστικτα), παρορμητική, μη σκεπτόμενη με τάσεις διαφθοράς και καταστροφής. Ο κύκλος των ημερών όπου το χθόνιο πυρ (αητός) κατασπαράσσει την πηγή των επιθυμιών μας το ήπαρ – το πολυκέφαλον θρέμμα του Πλάτωνος – (θρέμμα = άγριον θηρίον, κτήνος) δείχνει το ζωώδη κύκλο της ανθρωπότητος. Έναν ατέλειωτο κύκλο γεννήσεων και θανάτων μόνιμα καρφωμένων στην σκληρή χθόνα. Έτσι λοιπόν σπαράσσουμε ο ένας τις σάρκες του άλλου μέσα από τα διάφορα θέλω των επιθυμιών μας και αυτό γιατί η γνώση του σήμερα βρίσκεται στην ατομικότητα και στον εγωϊσμό του καθενός μας.

Όλοι μας λοιπόν οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες μας μέχρι στιγμής, αυτός ο στόχος της επανελληνίσεως, της απελευθερώσεως, φαντάζει τουλάχιστον μακρινός. Στόχος της παρουσιάσεως αυτής δεν είναι να σχολιάσουμε τα διάφορα γιατί αλλά να σταθούμε στο ΠΩΣ θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον στόχο μας αναλύοντας το Ελληνικό πνεύμα του παρελθόντος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να πλησιάσουμε την αλήθεια μέσα από την προτροπή του Ιουλιανού ο οποίος μας λέγει “Ψάξτε να βρείτε τα αινίγματα των μύθων” και αφ΄ετέρου το αντίστοιχο του Σαλούστιου ο οποίος μας μηνύει ότι “ όλα γίνονται για κάποιο λόγο και θα πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τι ακριβώς γίνεται “. 

Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν ο καθένας τον εαυτό του και όλοι μαζί το σύνολο; Όπως ακριβώς βοηθήθηκε και ελευθερώθηκε από τα δεσμά του ο Προμηθέας. Γι΄αυτό λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Ηρακλή μας αλλά και τους άθλους που θα πρέπει να επιτύχουμε σ΄αυτήν μας την προσπάθεια.
                      *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!                                                                     Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου