Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΡΤΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΣΦΗΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ''ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ'' ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.........


ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΞΕΔΟΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ, Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ___________ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ''ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ'' . 

ΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 

Η σε βάρος της ιδιωτικής μου περιουσίας διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδει η καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ερείδεται επί της με αριθμό __________διαταγής πληρωμής, που εξεδόθη εκ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η εν λόγω διαταγή πληρωμής εξεδόθει όμως-παρανόμως και καταχρηστικά- επ’ ονόματι του ελληνικού λαού, καθ’ ότι σήμερον ο ελληνικός λαός έχει απωλέσει την κυριαρχία που το Σύνταγμα, ήτοι η μέχρι πρότινος Κορωνίδα της Δικαϊικής μας Τάξεως του απένειμε. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1&2 του Συντάγματος του 1975 προβλεπόταν ότι ‘’Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία’’ ,ενώ στην παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλεπόταν ότι ‘’ Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα’’. 

Δια του νόμου Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06-05-2010),με τον τίτλο ‘’ Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο’’ , όμως ψηφίσθηκε εκ της Βουλής των Ελλήνων η εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας , χωρίς την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής, κατά ανεπίτρεπτη παράβαση του άρθρου 28&2 του Συντάγματος. 

Δια του Ν.4111/2013 δε (ΦΕΚ Α 18/ 2013) η Ελλάδα –όπως εκπροσωπήθηκε ανεπίτρεπτα από τον Υπουργό των Οικονομικών- παραιτήθηκε και από κάθε ασυλία αναφορικά με κάθε περιουσιακό της στοιχείο, ενώ δια του ΦΕΚ Α 262/2014 …..’’Ούτε ο Εγγυητής, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας, ή για άλλο λόγο της διαδικασίας κατάσχεσης-πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης – ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα, ή διαδικασία ,σχετικά με την Σύμβαση Τροποποίησης. 

Δια των ως άνω καθίσταται αυταπόδεικτον ότι δια των μνημονίων και των Εφαρμοστικών Νόμων αυτών εκχωρήθηκε –όλως αντισυνταγματικώς- η εθνική μας κυριαρχία και στην θέση του Κυρίαρχου Λαού, ως θεμελίου του Πολιτεύματος κατά το Ελληνικό Σύνταγμα υπεισήλθαν με Κυριαρχικές Εξουσίες, κατά κατάλυση του Συντάγματος, οι Δανειστές της Χώρας. 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ , Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΑΦΟΥ ΑΥΤΗ ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΙΣΧΗΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ . 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΙΤΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ. 

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΡΕΙΔΕΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΝΩ ΕΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Ο ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ,ΘΑ ΠΑΣΧΕΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΝ ΤΟΥ...........................................................................................................................................................

ΕΠΕΙΔΗ, ως Ελλην(ις) πολίτης δικαιούμαι και υποχρεούμαι να αντιστέκομαι με κάθε μέσον , έναντι οιουδήποτε προσπαθεί να καταλύσει την νομιμότητα με κάθε τρόπο (ΑΡΘΡΟ 120&4 ΣΥΝΤ.) 

ΕΠΕΙΔΗ, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.» 

ΕΠΕΙΔΗ, και η προσπάθεια αναγκαστικής εκποίησης της ατομικής μου περιουσίας αποτελεί πράξη παράνομη και καταχρηστική , που τελείται σε καιρούς καταλύσεως της Συνταγματικής Εννόμου Τάξεως. 

ΕΠΕΙΔΗ, Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.(ΑΡΘΡΟ 87&2) 
................................................................................................................................................ 

ΕΠΕΙΔΗ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΝΤΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΔΑ.......... 

ΕΠΕΙΔΗ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΓΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ (Ν.Δ. 3091/06-10-1954) ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (ΌΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 134επ. Π.Κ) ...... 

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΩΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ....................... 

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΕΞΑΡΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΠΕΙΔΗ, ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, Η ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΜΕ ΑΜΑΧΗΤΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ........ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ( ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜ(Ι)Ο ΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ ) !!!!!!!!!!!!!!! 

                                                                      -)!(- -)!(- -)!(- -)!(-

                            * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !                                                                          Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

1 σχόλιο:

  1. Ελληνες!!! Διαβαζωντας αυτο το Κειμενο της Δικηγορου και Πολεμηστριας της Αντισυνταγματικης Εκτροπης της Χωρας μας, απο τους Προδοτες πολιτικους μας, Αθανασιας Γεωργοσοπουλου, κοινοποιηστετο στους φιλους και γνωστους σας, για να αφυπνησθουν οι Ελληνες Πατριωτες( εξαιρουντε τα Κοματοσκυλα!!!) .

    ΑπάντησηΔιαγραφή