Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΘΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ... ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΑΧΗΤΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΚΥΡΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ...ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 3177/2011 ΕΙΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ AΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΦΙΝ ΒΑΝΚ ΑΤΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ ΑΕ) 
ΕΠΙΣHΣ
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, ΟΤΙ:

Με δεδομένο την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Ζ1-699/2010 - ΕΚ 917/β/23-6-2010, η οποία ελήφθηκε για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ εοκ του Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ L 133 της 22.05.2008,

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΤΙ:
(Σημ. Όπου ΣΕΠΠΕ :«Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης», πρώην ΕΠΕ )

1. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΠΕ των πιστωτικών συμβάσεων καθότι αυτό διαφέρει του επιτοκίου χορηγήσεως που αναγράφεται στην πιστωτική σύμβαση (ίδ. αρ. 3 περ. θ σε συνδ. με περ. ι ).

2. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση που καταγγέλθηκε (ίδ. αρ. 19 παρ. 3 στ. 1:3),

3. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση στην οποία ο καταναλωτής είναι υπερήμερος έστω και μία ημέρα (ίδ. αρ. 19 παρ. 3 στ.4:6),

4. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί με ΑΠΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, αλλά ΜΟΝΟΝ είτε Αλγεβρικά (ειδική εξίσωση), είτε μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων, είτε μέσω εξειδικευμένου προγράμματος υπολογιστή (ίδ. αρ. 19 παρ. 1, τρόπος υπολογισμού ΣΕΠΠΕ).

5. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί για πίστωση στην οποία ο καταναλωτής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις έστω και μία ημέρα ενωρίτερα (ίδ. αρ. 19 παρ. 3 στ.4:6).

6. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί άπαξ για πίστωση με κυμαινόμενο επιτόκιο (ίδ. άρ. 19 παρ. 4 στ. 1:3, 7, 9).

7. Το ΣΕΠΠΕ, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί άπαξ για πίστωση με ρήτρες που επιτρέπουν μεταβολές στο ποσό ή το ύψος άλλων επιβαρύνσεων που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, που όμως ΔΕΝ είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ τη στιγμή του υπολογισμού του (ίδ. άρ. 19 παρ. 4 στ. 1, 2, 4:10).

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Αφού το νομοθετικό πλαίσιο (προγενέστερο και νυν) διευκρινίζουν κι αποσαφηνίζουν ότι με τα πιο πάνω απλά αλλά και συγκεκριμένα δεδομένα, ΔΕΝ μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το ΣΕΠΠΕ καθότι όλοι οι παράγοντες του μαθηματικού τύπου - εξίσωσης είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ και όχι ΣΤΑΘΕΡΟΙ, το 99,999999 % των Εκδοθεισών Διαταγών Πληρωμής ΔΕΝ βασίζονται σε ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ και ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΣΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, καθώς και έχουν εκδοθεί χωρίς στην ουσία ν' αποδεικνύεται η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ καθώς ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ από τις Τράπεζες Έγγραφο αναλυτικής κίνησης του δανειακού λογαριασμού βάσει ΣΕΠΠΕ, αλλά απλά αποτύπωμα από την ΚΑΡΤΕΛΑ του ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ συστήματος της ΑΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΧΡΕΩΣΗΣ..

ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ ΣΕΠΠΕ ΚΑΘΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΆΝΩ..

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΘΕΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ... ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΑΧΗΤΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΚΥΡΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ...ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ

* ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου